Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Života Starčević glasao

Života Starčević

Jedinstvena Srbija

Nijedan akt nije pronađen.