Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Jovanović glasao

Nijedan akt nije pronađen.