Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Jovanović glasao

Aleksandar Jovanović

Narodni pokret Srbije

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao