Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jelena Kalajdžić glasala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala