Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jelena Kalajdžić

Govori

Hvala, predsedavajući.

Naš amandman vezan je za član 1. koji se odnosi na nezavisnost sudstva. Sudska nezavisnost načelno je proklamovana Ustavom Republike Srbije, ali nezavisnost se ne stiče samo ustavnom proklamacijom.

Svi smo ovde svesni da nezavisno sudstvo ne postoji. Nezavisnost sudova godinama unazad je marginalizovana, dok na kraju nije potpuno ugušena.

Takođe smo svesni da predmeti u sudovima traju u nedogled, a neki se nalaze i u fiokama, sve do zastarelosti gonjenja, a sudije, sudije su vrlo često izložene raznim vrstama pritiska politike i tabloidnih medija.

Sve ovo je činjenica, a imajući u vidu kako uopšte možemo goriti o vladavini prava. Za vladavinu prava je potrebno da sudije ne trpe pritiske, da sude po zakonu i da svako pod istim uslovima dobije pravičnu i zakonitu odluku. Hvala.
Da, hvala, predsedavajući.

Naš amandman vezan je za član 9. odnosno vezan je za javnost, da se javnost mora obaveštavati o radu sudova. Naime, u svakoj presudi koja se donese u sudovima Republike Srbije stoji da sud isto donosi u „ime naroda“.

Međutim, veoma mali broj presuda je zaista dostupan građanima Srbije. U izuzetno retkim slučajima je moguće da se građani upoznaju sa postupkom, odnosno sa tokom suđenja na čijim kraju je doneta odluka baš u „ime naroda“. Najveći broj građana Srbije sa sudskim postupcima upoznaje se putem medija, ali upoznaje se samo sa onim što im je serviran od strane tabloida vladajuće stranke, ili putem televizije sa nacionalnom frekvencijom gde je svaka objektivnost već odavno nestala.

O tome koliko je javnost upoznata sa radom sudova, ili sa sudskim postupcima, govori činjenica da postoji ogroman broj odbijenih zahteva za pristup informacijama, od javnog značaja, što je rezultiralo žalbama povereniku. Neophodno je da sudovi obaveštavaju javnost o svom radu, dakle, neophodna je proaktivna transparentnost.

Na kraju, ne postoje nikakve odredbe u kojima je propisana sankcija ukoliko rad sudova nije transparentan, zbog čega, pravo građana na obaveštavanje rada sudova ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Hvala.
Zahvaljujem.

Poštovanje svima.

Prvo pitanje je namenjeno vama, gospodine Orliću. Dana 15. decembra 2022. godine, 55 narodnih poslanika podnelo je interpelaciju u vezi sa izjavama Siniše Malog u kojima je insinuirao da poslanike opozicije neko plaća da rade protiv svoje zemlje.

Prema članu 222. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine interpelaciju odmah dostavlja nadležnom odboru. Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević potvrdila je na sednici održanoj 29. 12. da interpelacija nije dostavljena članovima odbora. Prema članu 123. Ustava Republike Srbije, Vlada je bila dužna da u roku od 30 dana odgovori na interpelaciju.

Gospodine Orliću, zašto niste poštovali Ustav i Poslovnik i zašto odmah niste interpelaciju uputili nadležnom odboru? Vi gospodine Orliću, svojim ponašanjem prekršili ste Ustav i Poslovnik.

Sledeće pitanje namenjeno je ministarki poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jeleni Tanasković.

Gospođo Tanasković, prema vašem gostovanju i emisiji „Jutro“ na TV Prva, 6. februara može se zaključiti da ste upoznati sa protestom poljoprivrednika, koji je održan prošlog petka ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako možete u emisiji da kažete da je protest bio jedna vrsta predstave poljoprivrednika? Da li zaista mislite da su ljudi koji žive na jugu Srbije i kojima treba nekoliko sati da dođu do Nemanjine ulice u Beogradu došli samo zarad predstave ispred Ministarstva ili im je dogorelo do nokata?

Ova vaša konstatacija govori o tome da se vi apsolutno ne razumete u poljoprivredu, kao i u život i rad ljudi koji žive na selu i koji se bave poljoprivredom. Ako Ministarstvo misli da je to bila predstava poljoprivrednika, ja moram da vam kažem da će tih predstava biti još više i biće mnogo veće. Uskoro vas čeka predstava ratara, predstava voćara, predstava povrtara i stočara, ne zato što ja tako hoću, već zato što Ministarstvo očigledno ne radi svoj posao. To što se Ministarstvo hvali da je primilo 20 udruženja i da su ih saslušali, ne znači da su ti problemi rešeni.

Gospođo ministarka, vi ne treba da čekate poljoprivrednike iz nekih udruženja da dođu i da kažu svoje probleme, već vi i vaš tim, ukoliko ste kadri, treba da prepoznate te probleme pre nego što će oni da nastanu i da ih predupredite. Ovako kako vi vodite Ministarstvo, gospođo Tanasković, to se tako ne radi.

Predsednik Vučić izjavio je na Posebnoj sednici da je hrana strateški važna, da je ima sve manje i da na tome treba sve više da radimo. Takođe, on je rekao i da je potrebno uraditi strategiju za razvoj stočarstva. Da li to treba jednom ministarstvu da kaže predsednik države ili u ministarstvu treba to već sami da znaju?

S obzirom da je ministarka izjavila kada je postala ministarka poljoprivrede, da je počela mnogo da uči od naših poljoprivrednika o toj grani, da li ona smatra da ima dovoljno znanja, zajedno sa svojim saradnicima, da unapredi poljoprivredu i ako misli da ima, kada misli da počne? Kada možemo da očekujemo neke ozbiljne strategije po pitanju poboljšanja poljoprivrede, umesto donošenja brzopletih mera?

Poljoprivreda nije samo e-agrar, poljoprivreda je mnogo složenija, poljoprivreda je veoma važna grana privrede, a o poljoprivrednicima umesto da govorite da se malo strpe treba da počnete konačno da rešavate njihove probleme.

Još jedno pitanje imam koje ću uputiti Ministarstvu za brigu o selu. Gospodine Krkobabiću, mene jako zanima čime se bavi vaše ministarstvo i šta vi tamo konkretno radite. Još jedno pitanje, koliko ste osnovali zadruga do sada? Koliko se zadruga nalazi u aktivno statusu, a koliko je u pasivnom? Da li ste obišli te kuće koje ste davali mladim bračnim parovima, da li ljudi žive tamo ili su i te kuće ipak postale njihove vikendice, a oni se vratili u grad?

S obzirom na to da se Ministarstvo poljoprivrede ne snalazi baš najbolje, imate li vi neko rešenje kako pomoći poljoprivrednicima koji protestuju? Gospodine Krkobabiću, vi treba da se bavite razvojem sela.

(Predsednik: Pet minuta po Poslovniku.)

Da li ste upućeni u to da ljudi koji žive u selu Krčedin u julu i avgustu nisu imali vode, ne za piće, već nisu imali nikakvu vodu? Hvala lepo.
Poštovanje svima, činjenica je da od 2019. godine, kako je navedeno u obrazloženju Predloga zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, usled prekomernog posla postoji potreba za angažovanjem dodatnih radnika na određeno vreme.

Moram da vas pitam, a kada su u pitanju mladi ljudi, do kada mislite da se igrate sa njima? Zašto ljude zapošljavate na određeno vreme? Po nekoliko godina bivaju zaposleni na istim pozicijama i po ko zna koliko puta im produžavate ugovore. Zašto mlade ljude držite u strahu da li će na kraju svake godine biti produženi ugovori na određeno vreme, ukoliko već postoji potreba za angažovanjem tih mladih ljudi, a zaista postoji? Zašto ste uveli to kontrolisano zapošljavanje, kako kažete, i zašto ih na taj način kontrolišete? Zašto ne želite da zaposlite mlade ljude na neodređeno vreme i zašto ih sprečavate da imaju lagodniji život? Zašto ljudi u Republici Srbiji, mladi ljudi žive u grču?

Gospodine Orliću, vi ste naučni radnik, kao i ja, da li znate da su naše kolege, koje su zaposlene na fakultetima, do 2022. godine potpisivali ugovore na određeno vreme, na svega godinu dana? To su doktori nauka i pamet ove zemlje.

Mladi ljudi koji su zaposleni na ovakav način, a ima ih veoma puno u državi Srbiji, ne mogu da naprave značajnije korake u životu, a u smislu kupovine stana, preko stambenih kredita ili nekih drugih važnijih životnijih pitanja. Takođe, ovim predlogom zakona predviđeno je i angažovanje novih radnika bez konkursa, što nije dobro? Tačnije, veoma je skandalozno, jer se postavlja pitanje na koji način se vrši selekcija tih ljudi. Odličan teren za biranje i zapošljavanje ljudi sa partijskim knjižicama. Hvala lepo.
Dobar dan svima.

Ja sam podnela amandman koji se odnosi na prebacivanje novca koji je namenjen za fudbalski stadion, na Ministarstvo poljoprivrede.

Činjenica je da su stadioni tzv. buduće lepotice Republike Srbije, kako to gospodin Mali voli da kaže, da izgledaju velelepno i da time možete da se hvalite kako je to nešto što ste vi uradili. Međutim, dok nastaju ti velelepni stadioni naši poljoprivrednici sastavljaju jedva kraj sa krajem, krpe obuću jer za novu ove godine neće imati ili, na primer, ako već nećete na poljoprivredu, možete da prebacite čak i na nauku ili na naučne radnike.

Pre nego što počnete da mašete nekim slikama kako će izgledati naučno-tehnološki parkovi, na primer, u Kruševcu ili u nekom drugom gradu, što ne spomenete proteste naučnih radnika koji su bili u maju mesecu ove godine? Zašto ne spomenete da niste bili u stanju poslednjih deset godina da uradite rekategorizaciju naučnih radnika? Kategorizacija naučnih radnika urađena je 2011. godine i trebalo je da se radi na svake dve godine. Vi ste oštetili naučne radnike, naročito mlade, za 30-40 hiljada na mesečnom nivou. Vi ste oštetili za plate, ali takođe i za buduće penzije. Da li se na ovaj način brinete o pameti ove zemlje?

Zašto ne spomenete naučne radnike i istraživače, doktore nauka na fakultetima koji su do 2022. godine potpisivali ugovore na godinu dana? Svakog 31. decembra naučni radnici strepe da li će dobiti nove ugovore od vas.
Molim vas, ne budite površni kada pričate o stvarima i o nekim temama koje ne znate. Prvo se uputite, pa tek onda pričajte.

Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Podnela sam amandman koji se odnosi na to da se novac predviđen zaposlenima u Ministarstvu poljoprivrede, koji je predviđen za nagrade zaposlenima, kao i dotacije međunarodnim organizacijama, prenese na direktna plaćanja poljoprivrednicima.

Juče sam čula da se hvalite ovde da su nam subvencije po hektaru 8000 dinara, pričate o tome kao da je to nešto najbolje što ste uradili. Moram da vas pitam da li znate kolike su subvencije po hektaru u drugim zemljama u Evropi, koliko je u Rumuniji, koliko je u Mađarskoj, koliko je u Hrvatskoj? Subvencije u tim drugim državama su najniže 200 evra. Raspitajte se malo, gospodo, pre nego što počnete da pričate takve stvari.

Druga stvar, pominjali ste gorivo. Pričate o gorivu da se daje 60 litara, pa onda 120, pa vratite na 60 litara po poljoprivrednom gazdinstvu. To se ne radi tako. Niste na pijaci. Neću vas trenutno učiti kako se to radi, ali postoji stručna literatura, postoje naučni časopisi. Pitajte profesore, pitajte struku, pa ćete onda znati kako treba da dajete gorivo poljoprivrednim proizvođačima. Ovo što vi radite trenutno, gospodo, to je kao da smo na pijaci.

Treća stvar, pričate ima mleka. Ima. Građani Srbije, pogledajte šta piše na pakovanju naše najveće mlekare. Piše – uvozimo iz Poljske. Pijemo poljsko mleko. Tako ste stabilizovali tržište.

Na kraju, juče je jedan poslanik rekao da ste vi zaduženi za intenziviranje voćarstva. Moram da vam kažem, to nije tačno. Intenziviranje voćarstva počelo je 2005. godine, uvođenjem novih tehnologija zahvaljujući stručnjacima sa poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Beogradu, koji se ništa ne pitaju. To nije bilo zahvaljujući vama, već uprkos vama.
Predsedniče, ukazujem na povredu Poslovnika. Član 107. govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

Takođe se kaže, na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenice i ocena koji se odnose na privatni život drugih lica.

Pozivam vas, poštovani predsedniče Narodne skupštine, da ovaj Poslovnik za koji ste zaduženi da ga poštujete to i radite i da takav isti odnos imate i prema vašim kolegama iz vaše poslaničke grupe.

Upravo je profesorka uvređena, optužena da predaje i prodaje ispite, što je neverovatna situacija. Ja vas samo molim da imate iste aršine za sve poslanike u Narodnoj skupštini.
Dobar dan.

Poslanička grupa „Moramo zajedno“ podnela je amandman da se ostale subvencije u iznosu od sedam milijardi dinara prebace na Ministarstvo poljoprivrede. U prethodna dva dana slušali smo mnogo toga o poljoprivredi, kako se neverovatne neke pare ulažu, a u poljoprivredi nikada nije bilo gore nego danas.

Ako imamo već toliki budžet za poljoprivredu, gde idu te silne pare od poljoprivrede? Kome se raspoređuju i koji pojedinci se bogate od tih para?

U toku jučerašnjeg dana, gospodin ministar Mali je rekao da imamo snažnu poljoprivredu. Moram da vas pitam ministre – gde ste vi videli tu snažnu poljoprivredu i da li se to odnosilo na poljoprivredu u Republici Srbiji? Gde ste videli, da i ja tamo odem? Da li protesti u avgustu mesecu ukazuju na snažnu poljoprivredu? Zašto ste bili nemi na proteste u avgustu mesecu?

Gospodine Mali, kada govorite o tome da je poljoprivreda snažna, vi pričate o pojedincima koje mogu da nabrojim na prste mojih ruku. Ja ću da vam kažem. Poljoprivreda u Srbiji je tuga, čemer i jad. Poslanički klub „Moramo zajedno“ tražio je od avgusta meseca dve hitne sednice gde bi se pričalo o problemima u agraru. Niko se nije udostojio da odgovori. Da li vas toliko zanima poljoprivreda? Tu ste rekli koliko vas poljoprivreda zanima.

Dalje, poslanički klub Moramo-Zajedno tražio je salu da primi poljoprivrednike. Sto pedeset poljoprivrednika je reklo da bi došlo da priča o problemima. Zašto nismo dobili tu salu ukoliko je sve toliko dobro? Zašto se plašite da dođu poljoprivrednici da pričaju o problemima? Meni je drago što je ministarka poljoprivrede rekla da želi da priča o problemima u poljoprivredi, ja ovim putem apelujem da nam obezbedi salu ovde u Skupštini, da dovedemo te ljude. Sto pedeset ljudi bi došlo sutra da priča o problemima u poljoprivredi, a ne neke delegacije od par ljudi da dolazi. I ko su ti ljudi koji su bili pre nekoliko dana da pričaju dotičnom ministarkom poljoprivrede? Hvala.
Dobar dan.

Moje ime je Jelena Kalajdžić. U toku jučerašnjeg i današnjeg dana mogu da kažem da sam čula mnogo toga. Međutim, malo toga je bilo bitnog i konstruktivnog za građane Republike Srbije. Samo ću kratko da se osvrnem na temu poljoprivrede.

Mislila sam da će nam blokade puteva koje su bile u avgustu mesecu, da će napuštanje gazdinstava i odlazak ljudi u inostranstvo, uništavanje stočnog fonda i nedostatak mleka biti dovoljno da shvatimo da na čelu Ministarstva za poljoprivredu nam treba stručan čovek. Međutim, izgleda da nam to nije dovoljno. Neko će reći da ministar poljoprivrede ne mora da bude neko iz struke. Ja vam, gospodo, tvrdim odgovorno da treba da bude neko iz struke. Možda za neka druga ministarstva ne treba, ali za Ministarstvo poljoprivrede je neophodan.

Da se razumemo, ja protiv kandidatkinje za Ministarstvo poljoprivrede nemam apsolutno ništa. Ja tu ženu lično ne poznajem. Međutim, čitajući njenu biografiju koja nam je dostavljena juče, zaista smatram da nije adekvatna da vodi jedno Ministarstvo poljoprivrede. Možda je ona dobra da vodi Ministarstvo finansija, ja to zaista ne znam, vrlo verovatno da jeste.

Kada je u pitanju budući program Vlade koji nam je dostavljen, kada je u pitanju poljoprivreda, moram da kažem da je prilično površan i paušalan. Sada ću vam objasniti zbog čega. Vi navodite da je napredovalo vinogradarstvo i vinarstvo u Republici Srbiji. Ja kao stručnjak poljoprivrede, doktor poljoprivrede, kažem vam da ste apsolutno u pravu i na tome vam zaista čestitam. Svaka čast, unapredili ste.

Međutim, da li znate koliko hektara zauzimaju vinogradi? To je ukupno 22 hiljade hektara, odnosno da budem precizna 22.172 hektara, a inače koliko se poljoprivrednog zemljišta obrađuje, to je 3,5 miliona hektara. Šta ćemo mi sa ostalim poljoprivrednim zemljištem? Šta ćemo sa ratarstvom, šta voćarstvom, sa povrtarstvom koje se gasi, sa stočarstvom? Molim vas, onaj sistem koji ste primenili za vinogradarstvo da primenite i na ostale oblasti poljoprivrede, na biljnu proizvodnju i na stočarstvo.

Još jednom vas molim i apelujem na sve vas da pomognete poljoprivrednicima, isplatite drugi kvartal premija za mleko, isplatite dugovanja. Slažem se, evo, piše – pametna, otporna i održiva poljoprivreda. Ja se zaista slažem i jedva čekam tu pametnu poljoprivredu, ali hajde, ljudi, prvo da postavimo temelj poljoprivrede, drago mi je da se slažete, gospodine Rističeviću, pričali smo i na Odboru za poljoprivredu, pa ćemo onda tek da rešavamo neke druge stvari. Ja vam se zahvaljujem.
Poštovanje svima.

Član 106. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Meni je drago što gospodin Rističević…
Meni je drago što gospodin Rističević ovde pominje mleko, jabuke, meso, poljoprivrednike…