Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jasmin Hodžić glasao

Jasmin Hodžić

Socijaldemokratska partija Srbije