Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milovan Jakovljević glasao

Milovan Jakovljević

Srpski pokret Dveri

Nijedan akt nije pronađen.