Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Tamara Milenković Kerković glasala

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala