Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Boško Obradović glasao

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri

Nijedan akt nije pronađen.