Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Šaip Kamberi glasao

Šaip Kamberi

Partija za demokratsko delovanje

Nijedan akt nije pronađen.