Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Rozalija Ekres glasala

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara

Nijedan akt nije pronađen.