Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žombor Ujvari glasao

Žombor Ujvari

Savez vojvođanskih Mađara

Nijedan akt nije pronađen.