Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Biljana Đorđević glasala
usvojen

Nije glasala