Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radomir Lazović glasao

Radomir Lazović

Zeleno-levi front
usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije glasao