Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radomir Lazović glasao

Radomir Lazović

Zeleno-levi front

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao