Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Pavićević glasao

Đorđe Pavićević

Zeleno-levi front