Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Pavićević glasao
usvojen

Nije prisustvovao