Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Vulić glasao

Dragan Vulić

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.