Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Jerković glasao

Aleksandar Jerković

Bunjevci građani Srbije

Nijedan akt nije pronađen.