Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Akoš Ujhelji glasao

Akoš Ujhelji

Savez vojvođanskih Mađara