Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ivana Stamatović glasala

Ivana Stamatović

Zdrava Srbija

Nijedan akt nije pronađen.