Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Sandić glasao

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije

Nijedan akt nije pronađen.