Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Verica Milanović glasala

Verica Milanović

Srbija centar

Nijedan akt nije pronađen.