VERICA MILANOVIĆ

Srbija centar

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Verica Milanović prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 14. sazivu kao 64. na listi Srbija protiv nasilja - Miroslav Miki Aleksić - Marinika Tepić (Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd, Ekološki ustanak - Ćuta, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Srbija centar, Zajedno, Pokret za preokret, Udruženi sindikati Srbije "Sloga", Novo lice Srbije), mandat joj je potvrđen 06. februara 2024. godine.

U 14. sazivu deo je poslaničke grupe SRBIJA CENTAR - SRCE

BIOGRAFIJA

Rođena je 1969. godine. Po profesiji je diplomirana pravnica.

Živi u Kraljevu.

Poslednji put ažurirano: 10.04.2024, 09:28

Osnovne informacije

  • SRBIJA CENTAR - SRCE
  • Kraljevo
  • 1969
  • diplomirani pravnik

Statistika

  • 6
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

Poštovani građani, poštovane kolege poslanici, poslanička grupa „Srbija centar srce“ podnela je amandman na Zakon o dopunama Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, na član 1. gde predlažemo da se nakon stav 1. doda stav 2. koji glasi.

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će na svojoj VEB prezentaciji objaviti Jedinstveni birački spisak za područje svake jedinice lokalne samouprave sa brojem i inicijalima birača upisanih u birački spisak po svakoj stambenoj jedinici, domaćinstvu i ove podatke će ažurirati jednom mesečno“.

Razlozi za ovakav amandman su više nego očigledni. Izbori koji su se održali 17. decembra su jasno pokazali da smo imali velike probleme sa fantomskim biračima. Ja dolazim iz Kraljeva. Sandučići u stambenim zgradama su bili zasuti biračkim listićima ljudi koje ni stanari, ni upravnici zgrada ne znaju ni da postoje.

Podnosili smo krivične prijave, tražili objašnjenja. Nikakve odgovore nismo dobili. Ovaj predlog omogućava da građani u svakom momentu mogu izvršiti uvid u birački spisak i videti ko je to prijavljen u njihovoj stambenoj jedinici, odnosno domaćinstvu.

Javna dostupnost ovih podataka bi omogućila uvid i smanjila mogućnost malverzacija za neki naredni period. Usvajanjem ovog amandmana daleko sveobuhvatnije bi se rešili problemi koji postoje u izbornom procesu. Na ovaj način bi rešili i druge probleme. Nije problem u biračkom spisku samo promena mesta prebivališta. Problem su i prijavljena lica koja su davno preminula, problem su nepostojeće adrese na kojima je prijavljen veliki broj građana, tako da bi na ovaj način sve ove nepravilnosti bile vidljive.

Zahvaljujem.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

Poslanička grupa SRBIJA CENTAR – SRCE, podnela je amandman na član 2. da se dodaju novi stavovi 3, 4, 5 i 6. koji glase : birač kome je prijavljeno prebivalište u jedinici lokalne samouprave odnosno u gradskoj opštini nakon 3. jula 2023. godine, ujedno i stvarno prebivalište, nadležnom organu može dokazati zakonitost svog prebivališta u skladu sa propisima, kojima se uređuje prebivalište i boravište građana.

Republička izborna komisija se stara o primeni stava 1. ovog člana, svaki član RIK, ima pravo uvida u bilo koji podatak u jedinstvenom biračkom spisku uključujući i proveru stanja, promena u njemu od 2012. godine, RIK na predlog ovog svog člana po službenoj dužnosti vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska uključujući i upis brisanja, izmene i dopune ili ispravke u njemu.

Naime, usvajanjem ovog amandmana bi anulirali utisak koji se javio i okome su naše kolege prethodno govorile da se vrši generalizacija, odnosno da su sve promene koje su se odigrale u promenama prebivališta, koje su se odigrale u prethodnom periodu, nezakonite, ali i da predstavljaju zloupotrebu što nije tako.

Na ovaj način usvajanjem ovog amandmana omogućili bi svojim građanima koji su svoja prebivališta promenili na zakonit način, u jednoj zakonitoj i jednostavnoj proceduri i dokažu i ostvare pravo na glasanje.

Takođe usvajanjem ovog amandmana, došli bismo do toga da postoji organ koji će imati nadzor i izvršna ovlašćenja koji bi kontrolisao sve podatke koji se nalaze u jedinstvenom biračkom spisku, a po nama je za to najmerodavniji da bude RIK.

Republička izborna komisija bi svojim članovima mogao da da ovlašćenja da na predlog svakog od njih vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska čime bi omogućili i stvorili mehanizam da se promene i izmene u biračkom spisku kontrolišu.

Zahvaljujem.

Republička izborna komisija bi, takođe, svojim članovima mogla da da ovlašćenja da na predlog svakog od njih vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska, čime bi omogućili i stvorili mehanizam da se promene i izmene u biračkom spisku kontrolišu. Zahvaljujem.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2024.

Poštovani građani, poslanička grupa Srbija centar – Srce je podnela amandman na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima na član 1. koji se odnosi na tačku 37. stav 1. i 2. i to u formi – briše se. Briše se iz razloga što predložena promena rokova koja postoji u ovom predlogu za raspisivanje i za održavanje izbora ne da ne poboljšava izborne uslove za izbore koji treba da se održe 2. juna nego po našem mišljenju još više pogoršavaju situaciju i otežavaju lokalnim samoupravama da sprovode izbore koji će biti održani.

Naime, da smo ovu Skupštinu, da smo ovaj predlog izmena zakona imali u martu kada je opozicija predlagala upravo spajanje i održavanje zajedničkih beogradskih i lokalnih izbora, u stvari lokalnih onih preostalih 85, koji se nisu u decembru održali, možda čak i na samom početku aprila ovo bi sve imalo smisla.

Međutim, razmatranje ovog predloga danas, usvajanje da li danas, da li sutra, objavljivanje, raspisivanje izbora tek za možda dva dana skraćuje maksimalno vreme za sprovođenje izbornih procesa u ovim lokalnim samoupravama.

Ako uzmemo u obzir i praznike koji nam predstoje i to ne male praznike, veliki pravoslavni praznici koje naši ljudi poštuju, lokalnim samoupravama gde će biti održani izbori neće preostati ni nepunih 30 dana za izborne radnje. Od tih 30 dana 90% vremena će im otići na tehničko pripremanje i sprovođenje ovih izbora, tako da za kampanju neće imati ništa.

Predlagač zakona na samom početku ove rasprave pohvalio se da SNS stranka je prihvatila sve predloge opozicije. Da je sreće da živimo u zemlji u kojoj opozicija uopšte ne bi imala potrebe da podnosi ovakve zahteve, jer zaista šta god vi mislili da priča opozicija, nije normalno da menjate biračke spiskove kako vama odgovara, da prebacujete ljude iz lokalne samouprave jedne u drugu, zavisno kada se održavaju izbori. Nije normalno da u svim tim izborim mahinacijama učestvuju institucije jedne države.

Tako da, ništa drugo ovde ne preostaje nego da se ovaj član po našem predlogu briše. Nikakav efekat od predloga ovih izmena nema, nikakve koristi. Čak šta više, samo štete.