Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Verica Milanović

Verica Milanović

Srbija centar

Govori

Poštovani građani, poštovane kolege poslanici, poslanička grupa „Srbija centar srce“ podnela je amandman na Zakon o dopunama Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, na član 1. gde predlažemo da se nakon stav 1. doda stav 2. koji glasi.

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će na svojoj VEB prezentaciji objaviti Jedinstveni birački spisak za područje svake jedinice lokalne samouprave sa brojem i inicijalima birača upisanih u birački spisak po svakoj stambenoj jedinici, domaćinstvu i ove podatke će ažurirati jednom mesečno“.

Razlozi za ovakav amandman su više nego očigledni. Izbori koji su se održali 17. decembra su jasno pokazali da smo imali velike probleme sa fantomskim biračima. Ja dolazim iz Kraljeva. Sandučići u stambenim zgradama su bili zasuti biračkim listićima ljudi koje ni stanari, ni upravnici zgrada ne znaju ni da postoje.

Podnosili smo krivične prijave, tražili objašnjenja. Nikakve odgovore nismo dobili. Ovaj predlog omogućava da građani u svakom momentu mogu izvršiti uvid u birački spisak i videti ko je to prijavljen u njihovoj stambenoj jedinici, odnosno domaćinstvu.

Javna dostupnost ovih podataka bi omogućila uvid i smanjila mogućnost malverzacija za neki naredni period. Usvajanjem ovog amandmana daleko sveobuhvatnije bi se rešili problemi koji postoje u izbornom procesu. Na ovaj način bi rešili i druge probleme. Nije problem u biračkom spisku samo promena mesta prebivališta. Problem su i prijavljena lica koja su davno preminula, problem su nepostojeće adrese na kojima je prijavljen veliki broj građana, tako da bi na ovaj način sve ove nepravilnosti bile vidljive.

Zahvaljujem.
Poslanička grupa SRBIJA CENTAR – SRCE, podnela je amandman na član 2. da se dodaju novi stavovi 3, 4, 5 i 6. koji glase : birač kome je prijavljeno prebivalište u jedinici lokalne samouprave odnosno u gradskoj opštini nakon 3. jula 2023. godine, ujedno i stvarno prebivalište, nadležnom organu može dokazati zakonitost svog prebivališta u skladu sa propisima, kojima se uređuje prebivalište i boravište građana.

Republička izborna komisija se stara o primeni stava 1. ovog člana, svaki član RIK, ima pravo uvida u bilo koji podatak u jedinstvenom biračkom spisku uključujući i proveru stanja, promena u njemu od 2012. godine, RIK na predlog ovog svog člana po službenoj dužnosti vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska uključujući i upis brisanja, izmene i dopune ili ispravke u njemu.

Naime, usvajanjem ovog amandmana bi anulirali utisak koji se javio i okome su naše kolege prethodno govorile da se vrši generalizacija, odnosno da su sve promene koje su se odigrale u promenama prebivališta, koje su se odigrale u prethodnom periodu, nezakonite, ali i da predstavljaju zloupotrebu što nije tako.

Na ovaj način usvajanjem ovog amandmana omogućili bi svojim građanima koji su svoja prebivališta promenili na zakonit način, u jednoj zakonitoj i jednostavnoj proceduri i dokažu i ostvare pravo na glasanje.

Takođe usvajanjem ovog amandmana, došli bismo do toga da postoji organ koji će imati nadzor i izvršna ovlašćenja koji bi kontrolisao sve podatke koji se nalaze u jedinstvenom biračkom spisku, a po nama je za to najmerodavniji da bude RIK.

Republička izborna komisija bi svojim članovima mogao da da ovlašćenja da na predlog svakog od njih vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska čime bi omogućili i stvorili mehanizam da se promene i izmene u biračkom spisku kontrolišu.

Zahvaljujem.

Republička izborna komisija bi, takođe, svojim članovima mogla da da ovlašćenja da na predlog svakog od njih vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska, čime bi omogućili i stvorili mehanizam da se promene i izmene u biračkom spisku kontrolišu. Zahvaljujem.
Poštovani građani, poslanička grupa Srbija centar – Srce je podnela amandman na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima na član 1. koji se odnosi na tačku 37. stav 1. i 2. i to u formi – briše se. Briše se iz razloga što predložena promena rokova koja postoji u ovom predlogu za raspisivanje i za održavanje izbora ne da ne poboljšava izborne uslove za izbore koji treba da se održe 2. juna nego po našem mišljenju još više pogoršavaju situaciju i otežavaju lokalnim samoupravama da sprovode izbore koji će biti održani.

Naime, da smo ovu Skupštinu, da smo ovaj predlog izmena zakona imali u martu kada je opozicija predlagala upravo spajanje i održavanje zajedničkih beogradskih i lokalnih izbora, u stvari lokalnih onih preostalih 85, koji se nisu u decembru održali, možda čak i na samom početku aprila ovo bi sve imalo smisla.

Međutim, razmatranje ovog predloga danas, usvajanje da li danas, da li sutra, objavljivanje, raspisivanje izbora tek za možda dva dana skraćuje maksimalno vreme za sprovođenje izbornih procesa u ovim lokalnim samoupravama.

Ako uzmemo u obzir i praznike koji nam predstoje i to ne male praznike, veliki pravoslavni praznici koje naši ljudi poštuju, lokalnim samoupravama gde će biti održani izbori neće preostati ni nepunih 30 dana za izborne radnje. Od tih 30 dana 90% vremena će im otići na tehničko pripremanje i sprovođenje ovih izbora, tako da za kampanju neće imati ništa.

Predlagač zakona na samom početku ove rasprave pohvalio se da SNS stranka je prihvatila sve predloge opozicije. Da je sreće da živimo u zemlji u kojoj opozicija uopšte ne bi imala potrebe da podnosi ovakve zahteve, jer zaista šta god vi mislili da priča opozicija, nije normalno da menjate biračke spiskove kako vama odgovara, da prebacujete ljude iz lokalne samouprave jedne u drugu, zavisno kada se održavaju izbori. Nije normalno da u svim tim izborim mahinacijama učestvuju institucije jedne države.

Tako da, ništa drugo ovde ne preostaje nego da se ovaj član po našem predlogu briše. Nikakav efekat od predloga ovih izmena nema, nikakve koristi. Čak šta više, samo štete.
Poštovani građani, poslanička grupa "Srbija centar - Srce", podnela je amandman i na tačku 2. Predloga zakona o izmenama Zakona o lokalnim izborima, sa sugestijom da se isti predlog i član brišu.

Dodavanjem člana 95a. koordiniranost je definisana u sprovođenju izbora za odbornike skupštine grada i odbornike skupštine gradskih opština, gde se navodi da u takvom slučaju kada se izbori istovremeno odvijaju i za skupštinu grada i za skupštinu gradskih opština, za izbor odbornika, da se sprovode na istom mestu i da se glasanje i realizacija samih izbornih procesa sprovodi od istog organa.

Predlog da se ovaj predlog izmene briše predlažemo iz razloga što ovaj predlog nije dovoljno definisan i nije dovoljno preciziran, jer se ovom odredbom, na ovakav način, u neravnopravan položaj stavljaju politički akteri koji, recimo, ne odluče da se istovremeno kandiduju i da učestvuju u izborima za skupštinske odbornike i za odbornike za gradske opštine.

Međutim, pored ovog osnovnog razloga koji ističemo za brisanje ovog predloga, mnogo je važniji i sam utisak da se opet igrate i pravite cirkus sa ovim Predlogom zakona, jer pored silnih primedbi na sve one nelegitimnosti i neregularnosti iz decembra na izborni proces, na samu činjenicu da su nam birački spiskovi, odnosno birački spisak od koga ste napravili sami kupus, više se ne zna ko je upisan, ko je ispisan, koliko birača ima u kojoj lokalnoj samoupravi i od svega toga vi ste odlučili da rešavate da se u slučaju istovremenih izbora glasanje vrši na jednom mestu. Pa kad se glasalo na više mesta? Do sada nije.

Još jedan utisak je da ovaj Predlog zakona nije za poboljšanje izbornih uslova, nije da poboljša uslove i izlazak na zajedničke i beogradske i lokalne izbore, već je samo jedno obmanjivanje i zamajavanje i građana Srbije i svih političkih aktera u ovoj zemlji. Zahvaljujem.
Poštovane kolege poslanici, poštovani građani, poslanička grupa „Srbija centar – Srce“ u danu za glasanje neće podržati Predlog kandidata za predsednika Skupštine.

Gospođa Ana Brnabić u proteklih sedam godina bila je premijer Vlade Republike Srbije, ali po našem mišljenju samo formalno, kao što su to bili i ministri iz Vlade Republike Srbije, jer su poslušno izvršavali sva naređenja jednog čoveka i sve bitne odluke iz svih njihovih resora, donosio je upravo on.

Ustavom utvrđene podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, gospodo iz SNS, potpuno ste zgazili. Zaposlili ste sve državne strukture, državne institucije, od ovog doma ovde napravili cirkus, uveli medijski mrak u Srbiju, a izbornim mahinacijama potpuno obesmislili izborni proces u Srbiji. U svemu tome, aktivno je učestovala upravo gospođa Ana Brnabić.

Premijerskom funkcijom gospođa se nije nešto posebno bavila, ali je zato u ovom parlamentu u prethodnom sazivu sa funkcije premijera vređala poslanike ovog doma. Koristila je svaku priliku da u medijskim nastupima, a oni su svakodnevni, da vređa opoziciju, da vređa zaposlene političare, a posebno međunarodne predstavnike koji su se usudili da kažu da je na decembarskim izborima bilo neregularnosti.

Oni kažu – neragularnost, mi volimo da stvari nazovemo pravim imenom a to znači da ste pokrali izbore u decembru. U kojoj meri, vi gospodo iz SNS najbolje znate, jer ste krađu i organizovali i sprovodili upravo vi.

Ne samo da je krađe bilo, nego je upravo po istom sistemu, na isti način pripremate za buduće lokalne i ponovljene beogradske izbore. Postavljam pitanje – zašto gospodo, kada ste tako jaki, kada ste tako moćni i ako vas građani Srbije hoće?

Vaš predlog kandidata za predsednika Skupštine govori da ne nameravate da ništa menjate od onoga kako ste se do sada ponašali.
Evo završavam.

Ja bih vas zamolila da umesto što pokušavate da zamenite građane Srbije drugim nekim građanima jer ovi neće da glasaju za vas, da vratite…

Whoops, looks like something went wrong.