Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Saziv: Aktuelni saziv

Predsednik: Uglješa Mrdić

Datum početka rada: 01.04.2024.

"Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- krivičnog zakonodavstva i zakonodavstva o privrednim prestupima i prekršajima;

- obligacionih odnosa i nasleđivanja;

- postupaka pred sudovima;

- organizacije i rada pravosudnih organa;

- kontrole izvršenja krivičnih sankcija i uvođenja nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka;

- međunarodne pravne pomoći i ekstradicije;

- amnestije i pomilovanja;

- veštačenja, advokature i drugih pravosudnih profesija;

- organizacije i rada organa državne uprave i vršenja javnih ovlašćenja;

- upravnog postupka i upravnog spora;

- organizacije vlasti, izbornog sistema i udruživanja građana;

- teritorijalne organizacije Republike Srbije;

- uređenja lokalne samouprave i izbora, finansiranja i načina rada organa i službi jedinica lokalne samouprave;

- matičnih knjiga i pečata;

- praznika, odlikovanja Republike Srbije i upotrebe državnih simbola.

Odbor daje mišljenje o predlogu odluke za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužioca.

Odbor razmatra predlog odluke za izbor članova Visokog saveta sudstva, članova Državnog veća tužilaca, predsednika sudova, javnih tužilaca, kao i sudija i zamenika javnih tužilaca koji se biraju prvi put.

Odbor daje mišljenje o predlozima odluka o izboru i razrešenju drugih funkcionera u skladu sa zakonom.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 51. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Pavle Grbović
Građanska demokratska partija
Član
Jelena Milošević
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Biljana Ilić-Stošić
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Bokan
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Ivanović
Narodni pokret Srbije
Član
Ana Eraković
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Jelena Jerinić
Zeleno-levi front
Član
Bogdan Radovanović
Zeleno-levi front
Zamenik

Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Član
Milija Miletić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Risto Kostov
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Aleksandar Đukić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Ana Krstić
Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović
Zamenik predsednika
Branko Pavlović
Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović
Zamenik

Verica Milanović
Srbija centar
Član
Slobodan Petrović
Srbija centar
Zamenik

Nataša Milić Milaš
Srpska napredna stranka
Član
Usame Zukorlić
Stranka pravde i pomirenja
Zamenik

Uglješa Mrdić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Lidija Načić
Srpska napredna stranka
Član
Olja Petrović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragan Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Vesna Đurišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Član
Goran Spasojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jasmina Palurović
Srpska napredna stranka
Član
Ivana Stamatović
Zdrava Srbija
Zamenik

Balint Pastor
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Boris Bajić
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Dejan Šulkić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Nenad Tomašević
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Zamenik

Filip Tatalović
ZAJEDNO
Član
Nenad Mitrović
ZAJEDNO
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 01.04.2024, 09:42