Prva sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

08.07.2016.

Sednica broj: 1

Predsedavajuci: Borisav Kovačević

Odbor: Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Prvu sednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, održanu 8. jula 2016. godine, na osnovu člana 25. stav 1, Poslovnika Narodne skupštine, sazvala je predsednica Narodne skupštine.

Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao najstariji član Odbora, narodni poslanik Borisav Kovačević iz Poslaničke grupe Partija ujedinjenih penzionera Srbije.
Članovi Odbora izabrali su za predsednika narodnu poslanicu Mariju Obradović, iz Poslaničke grupe Srpska narodna stranka, a za zamenika predsednika Odbora Marka Đurišića, iz Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.

Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 14:36