Treća sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

11.10.2016.

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, na sednici održanoj 11. oktobra 2016. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio je i dao pozitivno mišljenje na Pregovaračku poziciju Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 25 – Nauka i istraživanje i poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura.

Sednicom je predsedavao Muamer Zukorlić, predsednik Odbora.

Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 14:45