Druga sednica Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju

28.04.2021.

Na sednici održanoj, 28. aprila 2021. godine, članovi Pododbora su se dogovorili o datum i organizaciji javnog slušanja na temu: Državni data centar: informaciona bezbednost i zaštita podataka.

Članovi Pododbora su u dogovoru sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr Mihailom Jovanovićem prihvatili predlog da se javno slušanje održi 10. maja 2021. godine, sa početkom u 11.00 časova. Javno slušanje biće održano u Državnom data centru u Kragujevcu. Pored narodnih poslanika poziv na javno slušanje biće upućen predstavnicima Vlade Republike Srbije, potom predstavnicima Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu, Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i predstavnicima civilnog sektora. Javno slušanje biće podržano od strane Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Pododbor je prihvatio i predlog programa, a bilo je reči o nizu javnih slušanja koja će biti održana u vezi sa sličnim temama koje se tiču informacionih tehnologija i digitalizacije.

Sednici je predsedavala predsednica Pododbora Marina Raguš.

Poslednji put ažurirano: 28.04.2021, 17:23