34. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

10.02.2022.

Na sednici Odbora, održanoj 10. februara, utvrđivan je Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju.
Predsednik Odbora Vladimir Đukanović istakao je da Zakonom o izboru narodnih poslanika propisano da u toku izbornih aktivnosti opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, podnosilaca proglašenih izbornih lista, kandidata za narodne poslanike i javnih medijskih servisa sprovodi Nadzorni odbor za izbornu kampanju, kao i da Nadzorni odbora ima deset članova, koje imenuje Narodna skupština, od kojih polovinu na predlog Vlade, a polovinu na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini iz reda istaknutih javnih radnika.

Poslaničke grupe u Narodnoj skupštini podnele su predloge za članove Nadzornog odbora i to: PG Aleksandar Vučić - ZND predložila je Svetislava Goncića; PG SPS predložila je Marjana Jovanovića; PG SVM predložila je Borisa Bajića; PG UD-SDA Sandžaka predložila je Ridvana Redžepija; PG SPP-USS predložila je Samru Fetahović.

Vlada Republike Srbije je dostavila Narodnoj skupštini predlog članova za imenovanje u Nadzorni odbor i to: prof. dr Branka M. Rakića, prof. dr Miodraga Savovića, Ivonu Pantelić, Jelenu Milenković Orlić i Aleksandra Stamatovića.

Odbor je većinom glasova doneo Odluku da se u Nadzorni odbor imenuju:

Svetislav Goncić, v.d. upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu,
Marjan Jovanović, dipl. ekonomista,
Boris Bajić, dipl. pravnik,
Ridvan Redžepi, dipl. pravnik,
Samra Fetahović, dipl. pravnik,
prof. dr Branko M. Rakić, redovni profesor,
prof. dr Miodrag Savović, savetnik za pravna pitanja,
Ivona Pantelić, novinar-prezenter,
Jelena Milenković Orlić, profesor nemačkog jezika i književnosti,
Aleksandar Stamatović, prvak Opere.

Odbor je doneo odluku da predloži Narodnoj skupštini da Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora razmotri po hitnom postupku.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović.

Poslednji put ažurirano: 11.02.2022, 09:22