4. sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji

14.03.2017.

Danas je održana Četvrta sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji.
Sednici su prisustvovali predstavnici RTS-a i Tanjuga, Milivoje Mihajlović, direktor Radio Beograda i Branka Đukić, direktorka Tanjuga. Predstavnici ovih medijskih kuća su pozvani na sednicu radi prikupljanja podataka i dokaza o počinjenim zločinima na Kosovu i Metohiji, kojima eventualno raspolažu RTS i Tanjug.

Na sednici su usaglašeni dalji koraci na prikupljanju ovih podataka i dokaza.

Sednici je predsedavao Milovan Drecun, predsedavajući Radne grupe.

Poslednji put ažurirano: 15.03.2017, 08:43