Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

39. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

03.03.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 3. marta, razmotren je Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, podneto je ukupno 24 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor usvojili jedan amandman koji je predložio narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nemanja Radojević, Milovan Drecun, Aleksandar Marković, Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Jasmina Obradović.

38. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

27.02.2020.
Na sednici održanoj 27. februara članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica. Predloženi zakon narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača narodni poslanik Marijan Rističević. Nakon kraće rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Borisav Kovačević, Maja Puzić Mačužić, prof. dr Zoran Dragišić, Sandra Božić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.

37. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

24.02.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 24. februara, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, koje je podnela Vlada. Predložene zakone članovima Odbora obrazložili su sekretar Ministarstva unitrašnjih poslova Milica Ćatić i pomoćnik ministra odbrane dr Milan Ranković. Odbor je jednoglasno usvojio sve tačke dnevnog reda sednice Odbora. Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović,a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin, Dubravka Filipovska, Đorđe Milićević, mr Igor Bečić, Jasmina Obradović, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.

36. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

26.12.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 26. decembra, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, podneto je 27 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Duško Tarbuk, Borisav Kovačević, Nemanja Radojević, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Milovan Drecun.

35. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

23.12.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 23. decembra, razmotreni su, u načelu : - Predlog strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, koji je podnela Vlada, - Predlog strategije odbrane Republike Srbije, koji je podnela Vlada, - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podnela Vlada, - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju migracijama, koji je podnela Vlada, - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada i - Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, koji je podnela Vlada. Predloge zakona članovima Odbora obrazložio je sekretar Ministarstva odbrane Zoran Lazić. Nakon rasprave koja je usledila Odbor je jednoglasno usvojio sve predloge zakona dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Dubravka Filipovski, Milimir Vujadinović, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

34. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

13.12.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 13. decembra, razmotren je sledeći dnevni red: Predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Hrvatske o graničnim prelazima pre stupanja na snagu; Predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju pre stupanja na snagu; Predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma između Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim p 1relazima pre stupanja na snagu; Predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma između Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju pre stupanja na snagu. Predloge Vlade članovima Odbora obrazložila je sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Ćatić. Odbor je većinom glasova dao saglasnost na predloge koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Milovan Drecun, Aleksandar Marković i Jasmina Obradović.

33. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

13.11.2019.
Na sednici, održanoj 13. novembra, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama podneto je ukupno 22 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili amandman koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić na član 4. Predloga zakona, dok su ostali amandmani odbijeni. Tokom sednice, Odbor je podneo svoj amandman na član 12. Predloga zakona, koji je predstavnik predlagača prihvatio na samoj sednici. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Sednici je predsedavala Marija Obradović, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Duško Tarbuk, Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Jasmina Obradović i Milovan Drecun.

32. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

12.11.2019.
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održao je, 12. novembra 2019. godine, 32. sednicu, na kojoj su razmotreni predlozi zakona predloženi za dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Na sednici su razmotreni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa. Predloge zakona obrazložili su pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Lazarov i sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Ćatić. Odbor je jednoglasno usvojio predložene zakone. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, Maja Mačužić Pužić, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Aleksandar Marković i Đorđe Milićević.

31. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

17.05.2019.
Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održali su danas, 17. maja 2019. godine, zajedničku sednicu, koja je bila zatvorena za javnost, nakon koje upućuju sledeće saopštenje za javnost: „Na zajedničkoj sednici Odbora za Kosovo i Metohiju i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrena je Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Bezbednosno-informativne agencije o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na AP Kosovo i Metohija, sa posebnim osvrtom na ugrožavanje bezbednosti od strane radikalnih islamista i džihadista. Aktuelnu situaciju na AP Kosovo i Metohija karakteriše usložnjavanje bezbednosnih prilika, posebno zbog jednostranih poteza Prištine, kao što je usvajanje skupštinske rezolucije o ratnim zločinima Srbije na Kosovu, za koju Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove smatraju da je neprihvatljiva, da je zasnovana na brutalnim lažima, da zastrašuje srpski narod, raspiruje mržnju prema srpskom narodu i Srbiji, te je s toga odbori odbacuju. U dužem periodu jedan od značajnijih bezbednosnih izazova predstavlja prisustvo vehabijsko-selafijskih grupacija, koje deluju sa pozicija radikalnog islama. Sa teritorije AP Kosovo i Metohija, imajući u vidu broj stanovnika, najviše je ekstremista koji su otišli da se bore u redovima terorističke grupacije Islamska država. Povratnici su u stanju da nastave sa terorističkim aktivnostima. Delovanje pripadnika vehabijskog pokreta, povratnika sa Bliskog istoka i ekstremista deportovanih iz Zapadne Evrope, ozbiljan su činilac ugrožavanja bezbednosti na AP Kosovo i Metohija. Za sada nema saznanja o konkretnim pretnjama i planovima za izvođenje napada na srpsko stanovništvo u AP Kosovo i Metohija, od strane radikalnih islamista i džihadista, međutim postoji realna opasnost od terorističkih napada manjih razmera od strane radikalizovanih pojedinaca. Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove zahtevaju od međunarodnog prisustva na AP Kosovo i Metohija da posveti maksimalnu pažnju svim oblicima ugrožavanja bezbednosti, posebno srpskog naroda na AP Kosovo i Metohija, koji je najugroženiji, i da na vreme preduzme sve aktivnosti na sprečavanju realizacije eventualnih nasilnih planova od strane ekstremista, radikalnih islamista i džihadista. Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove će nastaviti da kontinuirano prate bezbednosnu situaciju na AP Kosovo i Metohija“.

30. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

23.04.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 23. aprila, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Sednici je prisustvovala predstavnik predlagača Milica Ćatić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. Na Predlog zakona podneto je 16 amandmana, od kojih Odbor nije prihvatio nijedan. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin, Milovan Drecun, Dubravka Filipovski, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

29. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

18.04.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 18. aprila, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnela Vlada, u načelu. Predlog zakona obrazložila je predstavnik predlagača Milica Ćatić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, Gordana Čomić, Stefana Miladinović, Jelena Mijatović, Maja Mačužić Puzić, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Aleksandar Marković.

28. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

29.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 29. marta, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović, u pojedinostima. Na pomenuti Predlog zakona podneto je sedam amandmana, od kojih je Odbor usvojio amandman na član 1. koji je podnela narodna poslanica Dušica Stojković, dok je preostalih šest amandmana odbijeno. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Gordana Čomić, Borisav Kovačević, Maja Mačužić Puzić, prof. dr Zoran Dragišić, Krsto Janušević, Dubravka Filipovski, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.

27. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

27.03.2019.
Na sednici Odbora, koja je održana 27. marta, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala, koji je podnela Vlada. Kao razloge za potvrđivanje navedenog sporazume, Maja Jestrović iz Ministarstva unutrašnjih poslova, navela je intenziviranje saradnje sa zemljom koja je članica Evropske unije, čime se stvaraju okviri za zajedničko delovanje u borbi protiv kriminala. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, članovima Odbora obrazložila je predlagač zakona Marija Obradović. Ona je navela da su predložene izmene i dopune želja da se izađe u susret i odgovori na zahtev velikom broju zemljoradnika za produženje važenje potvrda o registraciji vozila namenjenih za obavljanje poljoprivrednih radova, tako što te potvrde ne bi prestale da važe 3. aprila tekuće godine, već tek u slučaju promene vlasnika vozila, njegove promene prebivališta ili drugih podataka iz potvrde o registraciji. Time bi se te obaveze rasteretilo više od 493.000 vlasnika poljoprivrednih vozila, uz dalju obavezu obavljanja redovnih tehničkih pregleda. Izmene i dopune Zakona podrazumevaju i da se, osim utiskivanja broja šasije, kao identifikacione oznake vozila, uvodi i utiskivanje broja motora. Članovi Odbora usvojili su oba predloga zakona dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.

26. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

14.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 14. marta, razmatrane su informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine. Informacije o radu i izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, za navedene periode, članovima Obora obrazložio je ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović. Ministar je istakao da je ukupan kriminal smanjen za 8,2 odsto, a pozitivni rezultati beleže se i na otkrivanju krivičnih dela u vezi sa drogom. Ostvarena je i uspešna međunarodna saradnja, pa su tako, u saradnji sa policijom Republike Austrije, otkrivene dve laboratorije u okolini Beča i tom prilikom uhapšeno je pet državljana Republike Srbije. U septembru je realizovana prva zaplena „Božije droge“, koja je transportovana iz Kolumbije. Govoreći o organizovanoj trgovini i krijumčarenju ljudima, podneto je 14 krivičnih prijava, protiv 22 lica zbog 16 krivičnih dela trgovine ljudima i 51 krivična prijava protiv 43 lica zbog 54 krivična dela krijumčarenja ljudi. U izveštajnom periodu od oktobra do decembra 2018. godine zabeležen je 17 odsto manji broj krivičnih dela nasilje u porodici, čemu je, prema mišljenju ministra, doprinelo usvajanje i primena novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Predsednica Odbora Marija Obradović, komentarišući navedene podatke, osvrnula se na način izveštavanja medija o pojedinim slučajevima nasilja u porodici i naglasila da senzacionalistički pristup izveštavanju može uneti neosnovan strah kod građana da je nasilje u porastu, a istina je da je prijavljeno čak 1000 slučajeva nasilja u porodici manje nego u istom periodu 2017. godine. Predstavljajući izveštaje o radu svog ministarstva Stefanović je izdvojio i podatak da je broj dela protiv imovine smanjen za 8,8 odsto, pogotovo dela teške krađe i razbojništva. Tokom 2018. godine očuvan je javni red i mir i pored velikog broja manifestacija i javnih okupljanja građana. Na teritoriji AP Kosovo i Metohija tokom izveštajnih perioda nije bilo terorističkih napada i provokacija, dok se stanje bezbednosti ocenjuje kao relativno stabilno. Govoreći o bezbednosti u saobraćaju ministar je istakao da je broj saobraćajnih nezgoda manji za 4,8 odsto u odnosu na poslednji kvartal 2017. godine. Odbor je, jednoglasno prihvatio informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stefana Miladinović, Božidar Delić, Milovan Drecun, Aleksandar Marković, Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Jasmina Obradović

25. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

05.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 5. marta, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je podnela Vlada i inicijativa za održavanje sastanka sa Odborom za odbranu, javni red i nacionalnu bezbednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije. Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu članovima Odbora obrazložio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Lazarov. U nastavku rada Odbor je prihvatio inicijativu za održavanje sastanka sa Odborom za odbranu, javni red i nacionalnu bezbednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije, uz predlog da sastanak bude održan u Beogradu, u septembru tekuće godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Milovan Drecun, Aleksandar Marković, Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić i Dubravka Filipovski.

24. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

13.02.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 13. februara, razmotrena su dva amandmana koja su predložena na Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji je podnela Vlada. Većinom glasova Odbor i Vlada nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Borisav Kovačević, Gordana Čomić, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.