Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

31. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

17.05.2019.
Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održali su danas, 17. maja 2019. godine, zajedničku sednicu, koja je bila zatvorena za javnost, nakon koje upućuju sledeće saopštenje za javnost: „Na zajedničkoj sednici Odbora za Kosovo i Metohiju i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrena je Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Bezbednosno-informativne agencije o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na AP Kosovo i Metohija, sa posebnim osvrtom na ugrožavanje bezbednosti od strane radikalnih islamista i džihadista. Aktuelnu situaciju na AP Kosovo i Metohija karakteriše usložnjavanje bezbednosnih prilika, posebno zbog jednostranih poteza Prištine, kao što je usvajanje skupštinske rezolucije o ratnim zločinima Srbije na Kosovu, za koju Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove smatraju da je neprihvatljiva, da je zasnovana na brutalnim lažima, da zastrašuje srpski narod, raspiruje mržnju prema srpskom narodu i Srbiji, te je s toga odbori odbacuju. U dužem periodu jedan od značajnijih bezbednosnih izazova predstavlja prisustvo vehabijsko-selafijskih grupacija, koje deluju sa pozicija radikalnog islama. Sa teritorije AP Kosovo i Metohija, imajući u vidu broj stanovnika, najviše je ekstremista koji su otišli da se bore u redovima terorističke grupacije Islamska država. Povratnici su u stanju da nastave sa terorističkim aktivnostima. Delovanje pripadnika vehabijskog pokreta, povratnika sa Bliskog istoka i ekstremista deportovanih iz Zapadne Evrope, ozbiljan su činilac ugrožavanja bezbednosti na AP Kosovo i Metohija. Za sada nema saznanja o konkretnim pretnjama i planovima za izvođenje napada na srpsko stanovništvo u AP Kosovo i Metohija, od strane radikalnih islamista i džihadista, međutim postoji realna opasnost od terorističkih napada manjih razmera od strane radikalizovanih pojedinaca. Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove zahtevaju od međunarodnog prisustva na AP Kosovo i Metohija da posveti maksimalnu pažnju svim oblicima ugrožavanja bezbednosti, posebno srpskog naroda na AP Kosovo i Metohija, koji je najugroženiji, i da na vreme preduzme sve aktivnosti na sprečavanju realizacije eventualnih nasilnih planova od strane ekstremista, radikalnih islamista i džihadista. Odbor za Kosovo i Metohiju i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove će nastaviti da kontinuirano prate bezbednosnu situaciju na AP Kosovo i Metohija“.

30. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

23.04.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 23. aprila, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Sednici je prisustvovala predstavnik predlagača Milica Ćatić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. Na Predlog zakona podneto je 16 amandmana, od kojih Odbor nije prihvatio nijedan. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin, Milovan Drecun, Dubravka Filipovski, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

29. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

18.04.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 18. aprila, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnela Vlada, u načelu. Predlog zakona obrazložila je predstavnik predlagača Milica Ćatić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, Gordana Čomić, Stefana Miladinović, Jelena Mijatović, Maja Mačužić Puzić, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Aleksandar Marković.

28. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

29.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 29. marta, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović, u pojedinostima. Na pomenuti Predlog zakona podneto je sedam amandmana, od kojih je Odbor usvojio amandman na član 1. koji je podnela narodna poslanica Dušica Stojković, dok je preostalih šest amandmana odbijeno. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Gordana Čomić, Borisav Kovačević, Maja Mačužić Puzić, prof. dr Zoran Dragišić, Krsto Janušević, Dubravka Filipovski, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.

27. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

27.03.2019.
Na sednici Odbora, koja je održana 27. marta, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala, koji je podnela Vlada. Kao razloge za potvrđivanje navedenog sporazume, Maja Jestrović iz Ministarstva unutrašnjih poslova, navela je intenziviranje saradnje sa zemljom koja je članica Evropske unije, čime se stvaraju okviri za zajedničko delovanje u borbi protiv kriminala. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, članovima Odbora obrazložila je predlagač zakona Marija Obradović. Ona je navela da su predložene izmene i dopune želja da se izađe u susret i odgovori na zahtev velikom broju zemljoradnika za produženje važenje potvrda o registraciji vozila namenjenih za obavljanje poljoprivrednih radova, tako što te potvrde ne bi prestale da važe 3. aprila tekuće godine, već tek u slučaju promene vlasnika vozila, njegove promene prebivališta ili drugih podataka iz potvrde o registraciji. Time bi se te obaveze rasteretilo više od 493.000 vlasnika poljoprivrednih vozila, uz dalju obavezu obavljanja redovnih tehničkih pregleda. Izmene i dopune Zakona podrazumevaju i da se, osim utiskivanja broja šasije, kao identifikacione oznake vozila, uvodi i utiskivanje broja motora. Članovi Odbora usvojili su oba predloga zakona dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sandra Božić, Borisav Kovačević, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.

26. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

14.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 14. marta, razmatrane su informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine. Informacije o radu i izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, za navedene periode, članovima Obora obrazložio je ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović. Ministar je istakao da je ukupan kriminal smanjen za 8,2 odsto, a pozitivni rezultati beleže se i na otkrivanju krivičnih dela u vezi sa drogom. Ostvarena je i uspešna međunarodna saradnja, pa su tako, u saradnji sa policijom Republike Austrije, otkrivene dve laboratorije u okolini Beča i tom prilikom uhapšeno je pet državljana Republike Srbije. U septembru je realizovana prva zaplena „Božije droge“, koja je transportovana iz Kolumbije. Govoreći o organizovanoj trgovini i krijumčarenju ljudima, podneto je 14 krivičnih prijava, protiv 22 lica zbog 16 krivičnih dela trgovine ljudima i 51 krivična prijava protiv 43 lica zbog 54 krivična dela krijumčarenja ljudi. U izveštajnom periodu od oktobra do decembra 2018. godine zabeležen je 17 odsto manji broj krivičnih dela nasilje u porodici, čemu je, prema mišljenju ministra, doprinelo usvajanje i primena novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Predsednica Odbora Marija Obradović, komentarišući navedene podatke, osvrnula se na način izveštavanja medija o pojedinim slučajevima nasilja u porodici i naglasila da senzacionalistički pristup izveštavanju može uneti neosnovan strah kod građana da je nasilje u porastu, a istina je da je prijavljeno čak 1000 slučajeva nasilja u porodici manje nego u istom periodu 2017. godine. Predstavljajući izveštaje o radu svog ministarstva Stefanović je izdvojio i podatak da je broj dela protiv imovine smanjen za 8,8 odsto, pogotovo dela teške krađe i razbojništva. Tokom 2018. godine očuvan je javni red i mir i pored velikog broja manifestacija i javnih okupljanja građana. Na teritoriji AP Kosovo i Metohija tokom izveštajnih perioda nije bilo terorističkih napada i provokacija, dok se stanje bezbednosti ocenjuje kao relativno stabilno. Govoreći o bezbednosti u saobraćaju ministar je istakao da je broj saobraćajnih nezgoda manji za 4,8 odsto u odnosu na poslednji kvartal 2017. godine. Odbor je, jednoglasno prihvatio informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stefana Miladinović, Božidar Delić, Milovan Drecun, Aleksandar Marković, Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Jasmina Obradović

25. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

05.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 5. marta, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je podnela Vlada i inicijativa za održavanje sastanka sa Odborom za odbranu, javni red i nacionalnu bezbednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije. Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu članovima Odbora obrazložio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Lazarov. U nastavku rada Odbor je prihvatio inicijativu za održavanje sastanka sa Odborom za odbranu, javni red i nacionalnu bezbednost Predstavničkog doma Parlamenta Rumunije, uz predlog da sastanak bude održan u Beogradu, u septembru tekuće godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Milovan Drecun, Aleksandar Marković, Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić i Dubravka Filipovski.

24. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

13.02.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 13. februara, razmotrena su dva amandmana koja su predložena na Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji je podnela Vlada. Većinom glasova Odbor i Vlada nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Borisav Kovačević, Gordana Čomić, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

23. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

11.02.2019.
Na sednici Odbora održanoj 11. februara, razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, koje je podnela Vlada. Predloge sporazuma, u ime predlagača, članovima Odbora obrazložio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Zoran Lazarov. Nakon kraće diskusije Odbor je usvojio Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momčilo Mandić, Borisav Kovačević, Gordana Čomić, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, prof. dr Zoran Dragišić, mr Igor Bečić, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

22. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

27.11.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 27. novembra, razmatrani su sledeći predlozi zakona koje je podnela Vlada: Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima; Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) – Ranče (Crna Gora); Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) – Vrbnica-Bijelo Polje (Crna Gora); Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) – Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj; Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja; Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) – Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj; Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) – Dračenovac (Crna Gora) i Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) – Dobrakovo (Crna Gora). Predložene sporazume, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova obrazložila je Maja Jastrović. Članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili predložene zakone iz tačaka 1. do 8. dnevnog reda sednice Odbora. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momčilo Mandić, Sandra Božić, Zoran Radojičić, Borislav Kovačević, Krsto Janjušević, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin, Dubravka Filipovski, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

21. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

05.11.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 5. novembra, razmatrani su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je podnela Vlada. Na sednci su razmotreni i Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, predloženo je 96 amandmana narodnih poslanika, od kojih su Vlada i Odbor prihvatila jedan amandman. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, podneto je 13 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, podneto je ukupno 24 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je 11 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan amandman. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, predloženo je 40 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, od ukupno podneta 524 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan. Na Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, podneto je 10 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu podneto je osam amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatio ni jedan. Na pomenuti predlog zakona podnet je i jedan odborski amandman. Na Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, narodni poslanici podneli su pet amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, podneto je ukupno 16 amandmana narodnih poslanika, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Balša Božović, Borisav Kovačević, Miroslav Lazanski, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Krsto Janjušević, Dubravka Filipovski i Aleksandar Marković.

20. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

30.10.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 30. oktobra, razmotreni su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara. Tokom sednice, razmotreni su i Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, koje je podnela Vlada. Predloge zakona, članovima Odbora, obrazložili su sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Čatić i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić. Čatić je, govoreći o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, istakla najznačajnije izmene, kao što su pooštravanje sankcija za prekršaj prekoračenja brzine van naselja, ali i da vlasnici automobila starijih od 15 godina neće biti u obavezi da obavljaju tehnički pregled vozila na svakih šest meseci. Takođe, ovim zakonom odlaže se prvi redovni tehnički pregled za novoproizvedena vozila, prvi put registrovana u Republici Srbiji, najkasnije do isteka roka od dve godine od dana prve registracije. Sekretarka MUP istakla je da se Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama značajno proširuje pojam nasilja, posebno u delu primene pirotehničkih sredstava, kao i maskiranje lica u cilju prikrivanja identiteta pri izvršenju krivičnog dela. Izmenama i dopunama Zakona o policiji, kako tvrdi Čatić, biće omogućeno uspostavljanje adekvatnog temelja za primenu novog sistema plata u Ministarstvu, koji će detaljnije biti uređen aktom Vlade. Uvode se određeni koeficijenti i vrši se podela na državne službenike, nameštenike i policijske službenike. Čatić je istakla značaj Predloga zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, kao zakona koji će doprineti većoj sigurnosti pri identifikaciji i skladištenju oružja. Govoreći o predlozima zakona iz oblasti prevencije prirodnih katastrofa načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić istakao je da su pretnje od katastrofa sve prisutnije i da je nadgradnja postojećih zakona neophodna. Posebna pažnja posvećuje se oblasti kritične infrastrukture, koja nije regulisana ni jednim zakonom Republike Srbije. Članovi Odbora usvojili su predložene predloge zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momčilo Mandić, Sandra Božić, Borisav Kovačević, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Dubravka Filipovski, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

18. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

10.10.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 10. oktobra, razmatrana je informacija o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode oktobar–decembar 2017. i januar–mart, odnosno april–jun 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za periode januar–jun, odnosno jul–decembar 2017. i januar–jun 2018. godine. Informaciju o radu i izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, za navedene periode, članovima Obora obrazložio je ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović. Ministar je, govoreći o izveštaju o radu, istakao da je, u oblasti suzbijanja kriminala, krijumčarenja i trgovine drogom, u prvih šest meseci 2018. godine, oduzeto ukupno 839,5 kilograma droge. Zaplenjeno je i oko 366.000 komada raznih narkotika. Govoreći o organizovanoj trgovini i krijumčarenju ljudima, u Republici Srbiji je i dalje dominantna unutrašnja trgovina ljudima, podneto je šest krivičnih prijava protiv 10 lica. U oblasti suzbijanja krijumčarenja ljudi podneto je 27 krivičnih prijava protiv 57 lica. Smanjen je broj krivičnih dela protiv života i tela za 5 odsto. U izveštajnom periodu za januar–jun 2018. godine prijavljeno je za 6,5 odsto veći broj kriminalnih dela nasilja u porodici, na šta je uticala kampanja „Stop porodičnom nasilju“ koju je MUP sproveo krajem 2017. godine, u cilju ohrabrivanja žrtava da prijave porodično nasilje. Tokom 2018. godine očuvan je javni red i mir i pored niza velikih muzičkih, kulturnih, sportskih i sl. manifestacija. Stanje kopnene bezbednosti na teritoriji AP Kosovo i Metohija, obeležilo je ubistvo Olivera Ivanovića i istraga koja je otežana od strane EULEKS-a, KFORA-a i KPS-a koji su, i pored brojnih urgencija srpskih istražnih organa, odbijali da sa njima razmenjuju informacije značajne za istragu, zbog čega je pokrenuta paralelna istraga. Od značajnijih podataka ministar Stefanović istakao je smanjenje ukupnog kriminala za 3 odsto, a maloletničkog za 9.4 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Stefanović je ukazao na značaj povećanja svesti o bezbednosti u saobraćaju i posledicama neodgovorne vožnje, jer izveštaj pokazuje 7 odsto više saobraćajnih nesreća u odnosu na isti period u 2017. godini. Odbor je većinom glasova usvojio obe tačke dnevnog reda sednice. Sednici su prisustvovali direktor policije Vladimir Rebić i državni sekretari MUP-a Milica Ćatić i Biljana Popović Ivković. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momčilo Mandić, Balša Božović, Borislav Kovačević, Miroslav Lazanski, Marko Đurišić, Nenad Mitrović, mr Igor Bečić i Aleksandar Marković.

17. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

21.09.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 21. septembra, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada, kao i predlog Vlade za davanje saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije. Sa odredbama koje sadrži Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane, članove Odbora upoznao je Aleksandar Živković, državni sekretar ministarstva odbrane, a Odbor je većinom glasova usvojio Predlog zakona. U nastavku sednice, Odbor je dao saglasnost za privremenu primenu Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Miroslav Lazanski, Borisav Kovačević, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Aleksandar Marković i Jasmina Obradović.

16. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

21.05.2018.
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je, na sednici održanoj 21. maja, razmotrio u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Od 29 podnetih amandmana na ovaj Predlog zakona, Vlada i Odbor su prihvatili jedan. U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili i dali saglasnost na predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za privremenu primenu, do stupanja na snagu, Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o Dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope. Članovi Odbora su dali saglasnost i na predlog Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za privremenu primenu, do stupanja na snagu, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveza ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Marko Đurišić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Momčilo Mandić, Zoran Radojičić, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Božidar Delić, mr Milovan Drecun, Jasmina Obradović i Aleksandar Marković.

15. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

14.05.2018.
Na sednici, održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela Vlada. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima obrazložili su Milica Ćatić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i Nebojša Arsov, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a. Oni su istakli da se ovaj zakon donosi u cilju usklađivanja rešenja koje se odnosi na ograničenje brzine na autoputu sa rešenjima u većini zemalja Evropske unije, kao i da je predloženim izmenama izvršeno pooštravanje sankcije propisane za nasilničku vožnju predviđanjem izricanja novčane kazne uz kaznu rada u javnom interesu. Na kraju sednice, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela Vlada. Sednici je predsedavala predsednik Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Momčilo Mandić, Miroslav Lazanski, Božidar Delić, Milovan Drecun, Aleksandar Marković, Zoran Radojičić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Đorđe Milićević, Vladan Zagrađanin, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Jasmina Obradović.