37. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

24.02.2020.

Sednica broj: 37

Predsedavajuci: Marija Obradović

Odbor: Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora, održanoj 24. februara, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, koje je podnela Vlada.

Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, koje je podnela Vlada.

Predložene zakone članovima Odbora obrazložili su sekretar Ministarstva unitrašnjih poslova Milica Ćatić i pomoćnik ministra odbrane dr Milan Ranković.

Odbor je jednoglasno usvojio sve tačke dnevnog reda sednice Odbora.

Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović,a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin, Dubravka Filipovska, Đorđe Milićević, mr Igor Bečić, Jasmina Obradović, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.

Prisutni članovi

...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Zoran Dragišić

Srpska napredna stranka
...

Vladan Zagrađanin

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
...

Igor Bečić

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
...

Milovan Drecun

Socijalistička partija Srbije Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 24.02.2020, 15:06