Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Šesta sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

27.07.2023.
Podododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi održao je 27. i 28. jula 2023. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Golupcu . Na sednici Pododbora je razmatrana tačka dnevnog reda: Stočarstvo i poljoprivreda - šansa održivog razvoja u nerazvijenim područjima Republike Srbije. Sednici je prisustvovao predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi Pododbora: Momir Stojilković, Dejan Ignjatović, Momčilo Vuksanović, dr Nenad Mitrović i Marko Ristić. Podršku za održavanje sednice Pododbora pružio je UNDP i Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz projekat Jačanja parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga, treća faza.

Peta sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

13.07.2023.
Podododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi održao je 13. jula 2023. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Opštini Sečanj. Na sednici Pododbora je razmatrana tačka dnevnog reda: Stočarstvo i poljoprivreda - šansa održivog razvoja u nerazvijenim područjima Republike Srbije i uticaj na život i standard građana. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi Pododbora: Dejan Ignjatović, dr Nenad Mitrović i Marko Ristić. Podršku za održavanje sednice Pododbora pružio je UNDP i Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz projekat Jačanja parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga, treća faza.

Četvrta sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

20.06.2023.
Na sednici Pododbora održanoj 20. juna 2023. godine, članovi Pododbora razgovarali su na temu: Stočarstvo i poljoprivreda - šansa održivog razvoja u nerazvijenim područjima Republike Srbije i uticaj na život i standard građana. Na ovu temu, tokom sednice, govorili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Pododbora Milija Miletić je na početku sednice istakao da su padavine koje su bile učestale u prethodnom periodu izazvale izlivanje reka i bujičnih potoka i da je sve to uticalo na razvoj poljoprivrede. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pomoćnik ministra dr Nenad Katanić je upoznao članove Pododbora sa stanjem u stočarstvu i poljoprivredi, istakavši da je rebalansom budžeta i povećanjem subvencija, napravljen značaj napredak u ovoj oblasti. Istakao je da su premije za mleko povećane sa 15 na 19 dinara po litru i da su podignute subvencije po grlu za priplodne mlečne krave i to sa 30.000 na 40.000 dinara. Kada je reč o mleku, veoma je važno istaći da je ukinut i uslov za korišćenje premije za mleko koji se odnosi na minimalnu količinu predatog kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kako bi ovu vrstu podsticaja mogla da ostvare i poljoprivredna gazdinstva sa manjim brojem grla, naveo je Katanić. Tokom sednice, govorila je i predstavnica Kinološkog saveza Srbije Ana Bijelović i tom prilikom upoznala članove Pododbora sa delokrugom rada Kinološkog saveza, naglasivši da je kinologija u našoj zemlji poslednjih godina doživela ekspanziju. Istakla je da bi od velike koristi bilo da članovi Saveza budu uključeni u radnu grupu nadležnog ministarstva, kako bi dali svoj doprinos prilikom donošenja zakonskih akata i propisa koji je odnose na ovu oblast. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Pododbora: Momir Stojilković, Momčilo Vuksanović, Nenad S. Mitrović, Dejan Ignjatović i Marko Ristić.

Treća sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

06.04.2023.
Pododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi održao je 6. aprila 2023. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Opštini Inđija. Na sednici Pododbora je razmatrana tačka dnevnog reda: Stočarstvo i poljoprivreda - šansa održivog razvoja u nerazvijenim područjima Republike Srbije i primena novih propisa i njihov uticaj na život i standard građana. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi Pododbora: Dejan Ignjatović, Momir Stojilković, dr Nenad S. Mitrović, dr Anna Oreg i Marko Ristić. Sednici su prisustvovali i narodni poslanici Marijan Rističević i dr Jelena Kalajdžić, koji nisu članovi Pododbora. Sednici je pored članova Pododbora, prisustvovao i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srđan Stojanović, viši savetnik u Sektoru za ruralni razvoj i predstavnici poljoprivrednih udruženja. Podršku za održavanje sednice Pododbora pružio je UNDP i Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz projekat Jačanja parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga, treća faza.

Druga sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

15.03.2023.
Podododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi održao je 14. i 15. marta 2023. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Opštinama Petrovac na Mlavi i Malo Crniće. Na sednici je razmatrana tačka dnevnog reda: Stočarstvo i poljoprivreda - šansa održivog razvoja u nerazvijenim područjima Republike Srbije i uticaj na život i standard građana. Prvog dana sednici je, pored članova Pododbora, prisustvovao državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Veljko Odalović, zamenik predsednika Opštine Petrovac na Mlavi Goran Ristić i predstavnici poljoprivrednika. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi Pododbora Dejan Ignjatović, Momir Stojilković, dr Nenad S. Mitrović i narodna poslanica Nataša Ivanović, koja nije član Pododbora. Drugog dana rada, 15. marta 2023. godine, sednici je pored članova Pododbora, prisustvovao državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Veljko Odalović, predsednik Opštine Malo Crniće Mališa Antonijević i predstavnici poljoprivrednika. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi Pododbora Dejan Ignjatović, Momir Stojilković i dr Nenad S. Mitrović. Podršku za održavanje sednice Pododbora pružio je UNDP i Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz projekat Jačanja parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga – treća faza.

Prva sednica Pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim – najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

28.12.2022.
Pododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi održao je 28. i 29. decembra 2022. godine sednicu van sedišta Narodne skupštine, u opštinama Sjenica i Ivanjica, na kojoj je razmatrana tačka dnevnog reda: Stočarstvo i poljoprivreda - šansa održivog razvoja u nerazvijenim područjima Republike Srbije i uticaj na život i standard građana. Prvog dana sednici je, pored članova Pododbora, prisustvovao državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Veljko Odalović, predsednik Opštine Sjenica Munib Mujagić i predstavnici poljoprivrednika. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi Pododbora Dejan Ignjatović, Milovan Jakovljević i dr Nenad S. Mitrović. Drugog dana, 29. decembra 2022. godine, sednici je pored članova Pododbora, prisustvovala državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Blagojević, predsednik Skupštine opštine Ivanjica Vladimir Bojanović i predstavnici poljoprivrednika. Sednici je predsedavao predsednik Pododbora Milija Miletić, a prisustvovali su članovi Pododbora Dejan Ignjatović, Milovan Jakovljević i dr Nenad S. Mitrović i narodni poslanik Branko Vukajlović, koji nije član Pododbora. Podršku za održavanje sednice Pododbora pružio je UNDP i Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz projekat Jačanja parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga – treća faza.