Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

4. sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji

14.03.2017.
Danas je održana Četvrta sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji. Sednici su prisustvovali predstavnici RTS-a i Tanjuga, Milivoje Mihajlović, direktor Radio Beograda i Branka Đukić, direktorka Tanjuga. Predstavnici ovih medijskih kuća su pozvani na sednicu radi prikupljanja podataka i dokaza o počinjenim zločinima na Kosovu i Metohiji, kojima eventualno raspolažu RTS i Tanjug. Na sednici su usaglašeni dalji koraci na prikupljanju ovih podataka i dokaza. Sednici je predsedavao Milovan Drecun, predsedavajući Radne grupe.

Prva sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji

26.12.2016.
Danas je, u prostorijama Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, održana Prva sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji. U okviru tačke dnevnog reda Dogovor u vezi sa predstojećim aktivnostima Radne grupe, utvrđeni su naredni koraci koji se odnose, pre svega, na formiranje analitičke grupe, tj. stručnog analitičkog tima i koncept rada; dinamiku rada u okviru koje se, već u januaru 2017. godine predviđaju određeni sastanci i sednica Radne grupe i kontakti sa predstavnicima UNMIK-a, OEBS-a, kao i sastanak sa predstavnicima RTS-a. Sednici je predsedavao Milovan Drecun, predsedavajući Radne grupe.

Treća sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji

06.03.2016.
U prostorijama Ministarstva odbrane održana je Treća sednica Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji, uz prisustvo Zorana Đorđevića, ministra odbrane, Biljane Popović Ivković, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova i Radomira Ilića, državnog sekretara Ministarstva pravde. Na sednici je analiziran dosadašnji rad Radne grupe i dogovorene su intenzivne aktivnosti u narednom periodu. Sednici je predsedavao Milovan Drecun, predsedavajući Radne grupe.