PETO VANREDNO ZASEDANjE, 27.02.2001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

27.02.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:25 do 01:40

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je peto vanredno zasedanje ovog parlamenta i iz zasedanja u zasedanje potvrđuje se sve ono što smo mi, srpski radikali, tvrdili da ova novouspostavljena, novoformirana DOS-ovska vlast jednostavno ne zna da vlada, ne zna da sprovodi tu vlast.
Zakoni koji su bili na prethodnom zasedanju su jedan od dokaza, a ovaj predlog za izmene i dopune Poslovnika Narodne skupštine je još jedno bacanje prašine u oči narodu i građanima Srbije. Očito, gospodo, da vam najuspešnije i najbolje za rukom polazi medijska vlast. Niste vi toliko zabrinuti za ovaj postojeći poslovnik. Niste toliko zainteresovani da se menja. Vama je u interesu da bacate prašinu u oči građanima Srbije, da ovoj skupštini zakazujete vanrednu sednicu, jednu za drugom, kako bi građanima Srbije mogli preko svojih medija da predstavite "eto, vi bi sprovodili vlast, vi bi vladali, samo ne daju vam srpski radikali, ne da vam opozicija".
To vam je ključno. To je ono na čemu vi gradite svoje uspehe i uspeh svoje vlasti. Kako drugačije tumačiti ove izmene i dopune Poslovnika o radu Narodne skupštine nego na ovaj način. Od 41 predloženog člana koji sadrže izmene i dopune, 10 članova se odnose izričito na povećanje ovlašćenja predsednika ove skupštine. Kakva je to demokratija koju vi propagirate kada dajete tolika ovlašćenja jednom pojedincu.
Predsednik Skupštine je prvi među jednakima. Predsednik Skupštine je spiker koji daje reč, proziva sa ove govornice i to je suština njegove uloge. Ovde, u ovih deset članova, omogućava se predsedniku Skupštine, prvo, da uz pomoć odbora rasporedi nas po klupama, gde će ko da sedi, drugo, da ima svog ličnog sekretara, treće, da on odlučuje ko će da bude potpredsednik.
Znači, imaće osim sekretara, možda je nezadovoljan sa ovim trenutnim, postojećim, pa čovek želi na ovaj način da omogući da ga zameni. Ne brije se, pa bode. Znači, ne sviđa mu se sekretar, može da ga zameni. Skupštinska većina je tu da potvrdi odluku predsednika Skupštine.
Razumem da u ovim predlozima ima dosta uticaja i lično mišljenje trenutnog predsednika Skupštine, jer čovek, po informacijama koje ja imam predsedavao je lokalnoj samoupravi, pa je preneo poslovnik sa opštinskog nivoa da bude istovetan sa poslovnikom u Skupštini.
Ali, mora i on da shvati da je ovo ipak parlament u koji su nas birali građani Srbije. Ovo nije na nivou jedne opštine, pa da se on ponaša onako kako se ponašao, kao kabadahija, da ima osim svoje sekretarice i svog ličnog sekretara. Naravno, ništa loše ne mislim. Ne mislim da se iza toga kriju neke zle namere kada je u pitanju sekretar, za predsednika nisam siguran.
Drugo, predsednik Skupštine ima ta ovlašćenja da prekida govornika, da daje govorniku reč kada on proceni da ima na to pravo, da daje poslaniku pravo na repliku kada on proceni da je taj poslanik prozvan ili kada on proceni da je pomenuta stranka kojoj pripada taj poslanik.
Doduše, istine radi treba priznati da je i u prethodnom sazivu na ovom istom mestu sedeo jedan koji je mislio da je moćan, da je silan, da je jak, da je snažan, pa nije mogao da prekorači ovlašćenja Poslovnika. I on se vremenom smirio. Međutim, ovakvog silnika još ova skupština nije imala. Ništa lično, ali pretpostavljam da je to samo odraz i slika koalicije koju on predstavlja. Ono što je najinteresantnije prilikom predlaganja ovih izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine, pozivate se na demokratiju.
Je li to demokratija koju ste, gospodo, obećavali u predizbornoj kampanji? Kako ćete sprovoditi demokratska načela kad proceduralne stvari u Skupštini ne poštujete? A, procedura je deo skupštinske demokratije. Ako to kršite, onda ne možete narodu više da bacate prašinu u oči.
Drugo, predsedniče, molim Vas da ovoga što ima pomagala smirite. (Vojislav Šešelj, s mesta: Kakva pomagala?) Trenutno to su za noge, možda bi trebala neka druga pomagala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da budete pristojni.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Zašto ja pristojan kad meni dobacuje poslanik iz vaše koalicije. Znači, kada dobacuje iz vaše koalicije to je pristojno, a kada dobacuje opozicija onda je to nepristojno. Morate taj kriterijum ...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nepristojno je dobacivanje, ali su i nepristojne reči koje vi koristite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Koje sam reči nepristojne koristio? Pomagala? Ali, morate, gospodo, shvatiti jednu stvar. Pitanje je trenutka dokle ćete moći ovako da vladate, pitanje je trenutka, uostalom, kada će se raspasti ova koalicija koju vi sada sačinjavate.
Većina od vas koji sedite u toj koaliciji, koji se ponašate moćno, nadmeno, koji ste puni neke sile i snage, koju izražavate brojem glasova, biće u opoziciji, a onda ćete upravo raditi i morati postupati po ovome poslovniku. Zato je bolje sada, na vreme, razmisliti, bez obzira kako vaši lideri razmišljaju.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik, gospodin Dragan Maršićanin, predsednik Skupštine Republike Srbije.

Dragan Maršićanin

Dame i gospodo narodni poslanici, naša zajednička obaveza, obaveza svih narodnih poslanika, mislim da to nije sporno, jeste da zadržimo u poslovniku sve ono što je u njemu valjano, a da  u skladu sa praksom, u skladu sa okolnostima, u skladu sa mogućnostima razvoja parlamentarne demokratije, poslovnik dograđujemo tako da napreduje, koliko je to moguće, prateći praksu i omogućavajući toj praksi da ide napred.
Naša zajednička obaveza jeste da zadržimo javnost rada Parlamenta, da zadržimo i obezbedimo mogućnost svakoj parlamentarnoj grupi da javnost upozna sa stavovima svoje stranke, svoje grupacije, o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Parlamenta. Obaveza nam je i da efikasno radimo. Ta reč se ovde na različite načine tumači, ali efikasnost podrazumeva, ili makar za mene i za one koji su ovaj predlog izmena podneli podrazumeva, da se smanji mogućnost opstrukcije rada.
Šta znači - opstrukcije rada? Pravo je parlamentarne opozicione stranke da onemogućava stranke koje imaju većinu u parlamentu da na jedan lagodan način, bez uticaja manjine, donose zakone koji su na dnevnom redu. Njihovo je pravo da čak iskoriste opstrukciju kao jedan od metoda da se neki zakon ne donese. To je, naravno, tako u normalnim okolnostima, kada ta opoziciona grupacija učestvuje u radu parlamenta i onda opstrukciju koristi za unapređenje demokratske rasprave u parlamentu.
Dakle, natera Vladu ili predlagača da zakonski projekat, zbog opstrukcije, povuče, a zatim sa predlagačem sedne, traži kompromisna rešenja, pronalazi bolja rešenja i time doprinosi poboljšanju rada parlamenta. U situaciji kada vi imate grupaciju, ili možete imati grupaciju, neodgovornih poslanika - bili oni u opoziciji ili na vlasti, svejedno, oni moraju imati odgovornost prema državi i narodu i da to ne bi zvučalo prekrupno, o čemu se radi - u okolnostima kada vi menjate režim, kada menjate jedan čitav sistem, i politički, i ekonomski, i socijalni, i u svim oblastima, u svim sferama života, kada vas očekuje donošenje brojnih zakona, vi ne možete dopustiti ni jednoj neodgovornoj grupaciji da onemogući rad parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog tela.
Postojeći poslovnik to omogućava. Da su okolnosti drugačije, da je praksa drugačija, ne bi bilo potrebe za ograničavanjem vremena, jer nije kršenje prava manjine, koje je ovde pomenuto, što jeste suština demokratije, oduzimanje prava na besplodne rasprave. Mora da postoji odgovornost manjine, isto kao što mora da postoji odgovornost većine. Nije demokratija dužina izlaganja, demokratija je argumentovano izlaganje, učestvovanje u potpunosti u parlamentarnom životu. Nije kvalitet, bilo jednakog mišljenja, bilo suprotnog mišljenja, u tome što će izlaganje trajati dugo, nego koji će se argumenti koristiti.
Ovaj poslovnik treba da omogući prednost pameti nad jezikom, treba umnom poslaniku da pruži prednost pred logoreičnim. To je suština Poslovnika. Poslovnik treba da omogući da se vodi rasprava, ali i da se uvek rasprava okonča donošenjem nekog zakonskog projekta.
Pomenuta je interpelacija, za koju, svakako, svako onaj ko se zalaže za parlamentarnu demokratiju ne može da spori da je nešto što je poželjno i što parlament treba da ima. Ali, budimo realni, odgovorimo i sebi, i javnosti - da li u ovom momentu i da li naša parlamentarna praksa dopušta interpelaciju? Nadam da će naša parlamentarna praksa vrlo brzo omogućiti dalju dogradnju Poslovnika i uvođenje interpelacije u srpski parlament.
I možda poslednje, mada mislim da sam rekao sve, a i vreme za diskusiju ističe, i to je otprilike ono što sam hteo da kažem - dakle, ostaje prostor da se Poslovnik dorađuje. Tačna je primedba da Poslovnik ovim gubi u onom delu gde se govori o raspravi u pojedinostima, ali dovodi u jedan, ako hoćete, i logičan odnos pravo na raspravu, demokratsku raspravu, kvalitet rasprave i efikasnost rada parlamenta. Hvala.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik, gospodin Vojislav Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da posle ovakvog govora, gospodinu Maršićaninu ne preostaje ništa drugo nego da podnese ostavku na položaj predsednika Narodne skupštine. Zašto? Narodna skupština ne zaslužuje ovako sposobnog i ovako pametnog predsednika.

Drugo, gospodin Maršićanin ne poznaje suštinu parlamentarne demokratije. On napada opstrukciju. U onom parlamentu gde je zabranjena opstrukcija, nema demokratije. Parlamentarna opstrukcija, opstrukcija opozicije, je suština demokratije, suština parlamentarizma. Mi u ovom parlamentu nikada nismo imali slučaj preterane opstrukcije. Bio je slučaj Demokratske stranke koja je imala više od 1.000 amandmana. Jeste opstrukcija, ali nije preterana. Na to se može parirati. Opstrukcija bi bila da mi sada svi ovde skočimo, pevamo borbene pesme i sprečavamo da parlament zaseda.

To je već nešto što je preterana opstrukcija. Preterana opstrukcija bi bila stavljanje igala i eksera u sedišta vladajuće većine npr. To je možda preterana opstrukcija, ali tome se može parirati na adekvatan način. U italijanskom parlamentu, radikalski poslanici, kad su pokušavali da spreče donošenje izvesnog zakona, smenjivali su se danju i noću za govornicom, čitali telefonski imenik, čitali Bibliju. Nikome nije palo na pamet da ih odstrani sa govornice, jer se ne drže dnevnog reda, ili da im ograniči trajanje diskusije.

U japanskom parlamentu, poznat je slučaj narodnog poslanika, koji je sat i četrdeset minuta sa svog mesta u sali išao prema govornici. Nikome nije palo na pamet da ga požuruje, ili da mu uskrati pravo da govori, zato što je isuviše spor u kretanju.

Vi ovde tražite od parlamenta da učestvuje u vašoj revoluciji. Vi ne podnosite da ovde ima ljudi, poslanika koji su protiv vaše revolucije, protiv vaše promene sistema. Nismo mi protiv promene vlasti, narod ima pravo da menja vlast i narod će, ako da Bog, sve češće i češće menjati vlast. Ali, vi menjate sistem, a šta je to u prethodnom sistemu što ne valja, što vi morate da promenite - Ustav, sistem to je Ustav. Niste još izašli sa inicijativom. Mi se bojimo te vaše inicijative. Jer kada vi budete menjali Ustav, ode i Vojvodina, ode i Kosovo, ode i Raška oblast, sve ode.

Mi znamo šta nas čeka, ali još se niste ni usudili da izađete sa tim projektima. Vi sada ovde stvarate uslove da opozicija ne može da se suprotstavlja vašim zamislima. Vama smeta gde sede opozicioni poslanici u sali, a vi ste zaboravili kada je Demokratska stranka Srbije imala samo sedam poslanika, doći će vreme pa neće imati ni sedam, da su se i Vojislav Koštunica i Vlada Batić gurali da sede među ministrima socijalističke vlade, ovde u prvom i u drugom redu. Prvi i drugi red se uvek za Vladu rezervisao. Oni su se gurali da se umetnu među ministre socijalističke vlade, da bi bili što bliži. (Glas iz sale: I Jočić.) I Jočić, je li, ne sećam se Jočića, ne mogu sve da pamtim. Pamtim ove .... Pre nego što su se sukobili Koštunica i Batić, i razišli, formirali dve partije.

Zato, gospodine predsedniče, kada ne poštujete ovaj parlament, kad smatrate da ovde postoje neodgovorne grupacije u parlamentu, treba prvo da dokažete u čemu se sastoji ta neodgovornost i da vašim sledećim potezima pokažete da vas ovaj parlament zaista ne zaslužuje, jer ne vidim kako imate obraza ubuduće da sedite i predsedavate ovim parlamentom, posle tako ružnih reči koje ste izrekli za ovom govornicom.

(Poslanik Tomislav Nikolić traži reč, povodom povrede Poslovnika.)