DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Borislav Pelević

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, tačka dnevnog reda Predlog zakona o porezu na dohodak građana je isuviše važna za građane Srbije, da o tome uvodno izlaganje ne podnese član Vlade. U tome se potpuno slažem sa prethodnicima. Predlažem u cilju efikasnijeg rada ove skupštine, da tu tačku dnevnog reda odložimo za kasnije, a sada da radimo po tačkama dnevnog reda, gde izvestilac nije član Vlade. Imamo nekoliko zakonskih predloga, gospodina Branislava Ivkovića, gospodina Lazara Marjanskog, imamo Predlog za izglasavanje nepoverenja ministru pravde Vladanu Batiću itd. Predlažem da ove tačke o kojima je izvestilac, gospodin Božidar Đelić, odložimo do njegovog dolaska. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Da li mi sada dajete reč?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Samo da složim predloge, da vidim o čemu imamo posle da odlučujemo. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Ovo je bilo veoma važno, gospodine predsedniče, a pošto naš Poslovnik o radu Narodne skupštine insistira pre svega na zakonitosti, u Zakonu o Vladi Republike Srbije član 12. stav 1, na sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela Vladu predstavljaju predsednik i drugi članovi Vlade. Dakle, nema nikog osim članova Vlade da ovde predstavlja. Znam da gospodin Dejan Popović voli da izađe za ovu govornicu, a otkada je sa ove govornice kao član Predsedništva CK Saveza komunista Srbije 1990. godine govorio, nije se ovde pojavljivao. Da je on kompetentan da zastupa ovaj zakon, on bi bio ministar, a ne Đelićev zamenik ili pomoćnik. Nama treba Đelić ili neki drugi ministar, uključujući predsednika i potpredsednika Vlade. Nema razloga da više o tome raspravljamo.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas ovako, imamo nekoliko različitih predloga. Prvo da vidimo, da li predlagači ostaju pri svojim predlozima. Prvi predlog, može zaista o svemu ovde da se glasa, to iskustvo imamo 10, 13 godina unazad, koliko već beše, naravno staviću na glasanje ali skrenuću pažnju šta je po Poslovniku, a šta nije po Poslovniku. Ovako, imamo predlog gospodina Jovanovića da Vladu kod ove tačke dnevnog reda predstavlja gospodin Popović, zamenik ministra. Imamo predlog gospodina Pelevića da se izvrši promena u redosledu razmatranja, da se zapravo izmeni dnevni red, odnosno redosled tačaka. Oba ova predloga nemaju uporište u Poslovniku. Moja je dužnost to da kažem. Stavljam na glasanje oba ova predloga, jer nemaju uporište u Poslovniku. Moguće je da napravimo pauzu.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Po Poslovniku.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Imali smo predlog da nastavimo zapravo da, otvorimo raspravu u načelu i da se nastavi sa radom, do regularnog termina za pauzu. Izvolite gospodine Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, vi ne možete staviti na glasanje nešto što je protivno Poslovniku ili zakonu. Na glasanje može da se stavi samo nešto što je u skladu sa Poslovnikom ili zakonom. Ovde bi vašim glasanjem trebalo da se menja zakon, a Narodna skupština može da menja zakon, ali po posebnoj proceduri, a ne kada god kome padne na pamet. Hajde, sada nam se ne sviđa zakon, da glasanjem promenimo, to ne može. Možete da menjate ovaj zakon i da kažete, sledeći put Dejan Popović može da zastupa zakone u Narodnoj skupštini, ali da to unesete u zakon, zakon prođe odgovarajuću proceduru, proglasi se, objavi se u Službenom glasniku itd. Dok se to ne uradi, ništa što nije u skladu sa Poslovnikom ili zakonom ne može da se stavi na glasanje. Dovoljno je što ste vi konstatovali da nešto ne može po Poslovniku, pa o tome nema šta da se glasa.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Vi stvarno volite da vodite teoretske rasprave i to sa nekim ko je ekonomista, a ne mogu vam prići kao bivšem profesuru Univerziteta u toj materiji. Gospodine Šešelj, vi vodite ovde teoretsku raspravu, a vrlo dobro znate ko odlučuje o tome da li je nešto po Poslovniku, a da li nešto nije. To ne odlučuje predsednik Skupštine, to odlučuje ova skupština. Prema tome, sve ste to uprazno pričali, samo sam izneo svoje mišljenje, prigovorio i obavestio, a odluku o tome da li su u suprotnosti sa Poslovnikom ili ne, tu odluku će doneti ova skupština. Postoji način i procedura da se sve to utvrdi, da li je to dobro, to je drugo pitanje, o tome možemo na pauzi. Gospodin Jovanović, pa gospodin Šešelj.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Prihvatiću vaše tumačenje, povući ću predlog koji je bio osnovan i koji se pozivao na član 188, a s obzirom da tim članom nije definisano na koji način Vlada obaveštava Skupštinu o svojim predstavnicima ili poverenicima. Ja ću se složiti sa vašim tumačenjem i molim da se moj predlog povuče, da se Skupština ne izjašnjava o tome.