DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije sadržan u članu 179. Predloga zakona, o povratnom dejstvu ove odredbe za koju, po oceni Vlade, postoji opšti interes.

Za 112, protiv 43, jedan uzdržan, nije glasalo 34, ukupno 190 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo člana 179. Predloga zakona.

Na član 180. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.

Odbor za finansije i Zakonodavni odbor prihvatili su ovaj amandman.

Pošto su amandman Vlade prihvatili Odbor za finansije i Zakonodavni odbor, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 180. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Mamula.

Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Da li podnosilac amandmana želi reč? (Narodni poslanik povlači amandman.)

Pošto se narodni poslanik izjasnio da povlači ovaj amandman, konstatujem da je amandman narodnog poslanika Đorđa Mamule povučen.

Pošto smo završili pretres Predloga zakona u pojedinostima i odlučivanje o amandmanima, da li predstavnik predlagača želi da da završnu reč? (Ne želi.)

Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima i stavljam na glasanje Predlog zakona o porezu na dohodak građana u celini.

Za 122, protiv 19, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 14, od ukupno 155 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o porezu na dohodak građana.

Pošto je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o porezu na dohodak građana u celini, napominjem da će se prilikom pripreme Zakona za objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije", u tekst Zakona uneti predlozi Zakonodavnog odbora koji se odnosi na pravno - tehničku redakciju u članu 105, koji su sadržani u izveštaju Zakonodavnog odbora, a sa kojima se saglasio predstavnik predlagača na sednici Odbora.

Ovim smo završili četvrtu tačku dnevnog reda.

Samo jedno obaveštenje - sednica Administrativnog odbora biće u prvoj pauzi, a ne u 13 časova i 30 minuta.

Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda.

Obaveštavam vas da smo već usvojili predlog da se obavi zajednički načelni pretres o sledećim zakonima: Predlog zakona o porezu na dobit preduzeća, Predlog zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlog zakona o porezu na finansijske transakcije, Predlog zakona o izmeni Zakona o stanovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlog zakona o porezu na fond zarada.

Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda: - ZAJEDNIČKI NAČELNI PRETRES GRUPE PORESKIH ZAKONA

Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona za koje je to narodni poslanik Dušan Proroković predložio, otvaram zajednički načelni pretres o grupi poreskih zakona.

Da li se predstavnici predlagača javljaju za reč? (Da.)

Izvolite, reč ima ministar finansija, gospodin Božidar Đelić.