PETO VANREDNO ZASEDANjE, 25.02.2003.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

25.02.2003

Sednicu je otvorila: Nataša Mićić

Sednica je trajala od 11:35 do 12:45

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2003. godini.

Prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 210 narodnih poslanika.

Molim da, radi utvrđivanja kvoruma za rad, ubacite identifikacione kartice u vaše poslaničke jedinice.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da imamo kvorum za rad.

Sprečeni su da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Radmilo Mišović, Zaharije Trnavčević, Velimir Simonović i Juhas Atila.

Na sednicu su pozvani: predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije; sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i predstavnici Republičke izborne komisije.

Takođe, saglasno članovima 83. i 84. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, na ovu sednicu pozvala sam predstavnike Centra za slobodne izbore i demokratiju, Narodnog pokreta Otpor, Nacionalnog demokratskog instituta i Udruženja univerzitetskih profesora i nastavnika Srbije.

Pozdravljam prisutne goste.

Pre nego što nastavimo rad, obaveštavam vas da je predsednik poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije narodni poslanik Tomislav Nikolić, a njegov zamenik narodna poslanica Gordana Pop-Lazić.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2003. godini, koje je sazvano na zahtev grupe od 102 narodna poslanika, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za održavanje Petog vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.

Kao što ste mogli da vidite, za Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2003. godini, utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d

1. Izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.

Po Poslovniku, narodni poslanik Tomislav Nikolić, predsednik poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Gospođo Mićić, pošto mi na klupama imamo ostavku narodnog poslanika dr Vojislava Šešelja na funkciju narodnog poslanika, a nemamo na klupama taj papir o kome ste nas obavestili, mislim da vi i dalje nastavljate da se ponašate mimo Poslovnika i veoma cinično prema poslaničkoj grupi SRS.

Ostavka dr Vojislava Šešelja je prouzrokovala da je poslanička grupa izabrala novog predsednika, tako da je trebalo, ako ste nam već dostavili na mesto ostavku dr Vojislava Šešelja na fukciju narodnog poslanika, na tu ostavku smo mi ponosni, a vi možete samo da se radujete, da konstatujete tu ostavku narodnog poslanika dr Vojislava Šešelja i normalni sled bi posle toga bio da poslanička grupa bira novog predsednika. A ovako ispada da biramo novog predsednika poslaničke grupe, a Vojislav Šešelj je još uvek narodni poslanik, što se nama srpskim radikalima nikada ne bi desilo.

Zato vas molim da grešku ispravite i da konstatujete ostavku narodnog poslanika dr Vojislava Šešelja, u skladu je sa Poslovnikom, a otkloniće nesuglasice koje ste izazvali u javnosti saopštavanjem da je izabran novi predsednik poslaničke grupe.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede Poslovnika, istina je da vam je dostavljena ostavka narodnog poslanika Vojislava Šešelja, ali kao što znate, a trebalo bi da znate pošto dugo godina sedite u parlamentu, procedura je takva da je potrebno da Administrativni odbor podnese izveštaj o tome i čim budem primila taj izveštaj, konstatovaću ostavku.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – IZBOR POSLANIKA SKUPŠTINE SRBIJE I CRNE GORE

Primili ste zbirnu listu kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, koju je sačinila Republička izborna komisija na osnovu predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

(Za poslanike Skupštine Srbije i Crne Gore kandidovani su - na predlog poslaničke grupe DOS - Reforma Srbije: Ljiljana Lučić, dr Radoje Prica, Slobodan Gavrilović, Vlastimir Bađević, Saša Vučinić, Boris Tadić, Toplica Đorđević, Miroslav Vojvodić, Dušan Petrović, Čedomir Stanimirović, Slaviša Vojinović, Milan Višnjić, Miodrag Đidić, Miloš Jevtić, Dušan Stefanović, Đorđe Đukić, Zlatomir Kozlovački, Vlatko Rajković, Dragan Veselinov, Dušan Mihajlović, Goran Dimić, Slobodan Simić, Miroslav Stefanović, Bala Lajoš, Anton Biači, Šandor Melank, Miroslav Filipović, Milorad Jovanović, Predrag Savić, Momčilo Perišić, Miodrag Isakov, Borivoje Mijatović, Dragoljub Mićunović, Milutin M. Mićić, Dušan Jakovljev, Novica Đurašković i Antun Kaić;

na predlog poslaničke grupe DOS - dr Vojislav Koštunica - Demokratska stranka Srbije: Miroslav Aleksić, Dušan Budišin, Ljubiša Jovašević, Obren Joksimović, Dragan Jočić, Borislava Kruška, Dragan Lazić, Slađan Mijajlović, Aleksandar Pravdić, Zoran Petrović, Milan Radulović, Miloš Radulović, Vukosav Tomašević, Rista Trajković, Ljiljana Čolić, Zoran Šami i Dragan Šormaz;

na predlog poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije: Milenko Bobić, Ivica Dačić, prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, Ljubomir Ilkić, Živadin Mihailović, Milomir Minić, Milutin Mrkonjić, Veljko Odalović, Damnjan Radenković, dr Živorad Smiljanić, Dragomir Tomić i dr Aleksandar Cvetković;

na predlog poslaničke grupe Srpske radikalne stranke: Maja Gojković, Dragan Todorović, Igor Mirović, Aleksandar Vučić, Stevo Dragišić, Miroljub Veljković, Božidar Vučurović i Božidar Vujić;

na predlog poslaničke grupe DOS - Socijaldemokratska partija: mr Olgica Kirćanski, prof. dr Žarko Korać, prof. dr Bora Kuzmanović, mr Vera Marković i Slobodan Orlić;

na predlog poslaničke grupe Stranke srpskog jedinstva: Borislav Pelević, Dragan Marković - Palma, Petar Petrović, Miloš Lukić i Đura Popović;

na predlog poslaničke grupe DHSS - Samostalna Srbija: dr Vladan Batić i Milorad - Miki Savićević;

na predlog poslaničke grupe DOS - Demokratska alternativa: dr Nebojša Čović i Nada Kolundžija;

na predlog poslaničke grupe "Srbija" - Nova Srbija, Seljačka stranka Srbije: Marko Petrović;

na predlog poslaničke grupe DOS - Nova Srbija: Velimir Ilić;

na predlog poslaničke grupe Narodni socijalisti: prof. dr Branislav Ivković.)

Kao što znate, Narodna skupština Republike Srbije, prema članu 2. Zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, bira 91 poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore, na dve godine, u skladu sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Pre nego što pristupimo glasanju, dozvolite mi da vas podsetim da je u članu 15. Zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore utvrđeno da su za poslanike u Skupštini Srbije i Crne Gore izabrani kandidati sa zbirne liste, pod uslovom da je zbirna lista kandidata dobila većinu glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da o zbirnoj listi narodni poslanici glasaju javno, upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Radi utvrđivanja kvoruma, molim vas da ubacite idnetifikacione katrice u vaše poslaničke jedinice.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da imamo kvorum, sednici prisustvuje 205 narodnih poslanika i pristupamo glasanju.

Stavljam na glasanje zbirnu listu kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.

Za 164, protiv 28, uzdržana tri, nije glasalo 13, od 208 prisutnih narodnih poslanika.

Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da je zbirna lista kandidata dobila većinu glasova od ukupno prisutnih narodnih poslanika i da je Narodna skupština na taj način donela odluku da su za poslanike u Skupštini Srbije i Crne Gore izabrani kandidati sa zbirne liste.

Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam poslanicima na izboru.

Pošto je Narodna skupština izabrala poslanike Skupštine Srbije i Crne Gore, što je i bila i jedina tačka dnevnog reda ove sednice, zaključujem sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2003. godini.

Zahvaljujem se predstavnicima Republičke izborne komisije na radu i prisustvu.

(Sednica je završena u 11,45 časova.)

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

STENOGRAFSKE BELEŠKE

 

DRUGO VANREDNO ZASEDANJE

25. februar 2003. godine

Dan za glasanje

(Sednica je počela u 11,45 časova. Predsedava Nataša Mićić, predsednik Narodne skupštine.)
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2003. godini, odlučivanjem o Predlogu zakona o duvanu u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O DUVANU

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o duvanu u načelu.

Za 161, protiv 46, uzdržanih nema, nisu glasala četiri, od 211 prisutnih narodnih poslanika.

Konsatatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o duvanu u načelu.

Podsećam vas da je Zakonodavni odbor na osnovu člana 142. stav 4. Poslovnika odbacio sledeće amandmane:

- na članove 3. i 5. koje su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Cvetković, Ljubiša Maravić, Đura Lazić, Milan Stanković, Joca Arsić, Radojko Petrić, Jovan Todorović, Milan Janković, Rajko Baralić, Slobodan Pavlović i Toma Bušetić;

- na član 18. koji je podneo narodni poslanik Božidar Vučurović;

- na članove 23. i 28. koje su zajedno podneli narodni poslanici Ljubiša Maravić, Đura Lazić, Milan Stanković, Joca Arsić, Zoran R. Anđelković, Milan Janković, Slobodan Pavlović i Toma Bušetić;

- na član 28. koji su zajedno podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Guduruć, Zoran Nikolić i Vladimir Garčević;

- na član 28. koji su zajedno podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić;

- na član 28. koji su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš i Novica Đurašković.

Takođe vas podsećam da su sastavni deo Predloga zakona postali sledeće amandmani:

- na član 12. koji su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Cvetković, Ljubiša Maravić, Đura Lazić, Milan Stanković, Joca Arsić, Radojko Petrić, Jovan Todorović, Milan Janković, Rajko Baralić, Slobodan Pavlović i Toma Bušetić;

- na članove 22. i 25. koje je podneo Odbor za poljoprivredu;

- na članove 26. i 33. koje su zajedno podneli narodni poslanici Ljubiša Maravić, Đura Lazić, Milan Stanković Joca Arsić, Zoran R. Anđelković, Milan Janković, Slobodan Pavlović i Toma Bušetić;

- na član 54. koji su u istovetnom tekstu zajedno podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić i zajedno narodni poslanici Ljubiša Maravić, Đura Lazić, Milan Stanković, Joca Arsić, Zoran R. Anđelković, Milan Janković, Slobodan Pavlović i Toma Bušetić.

Takođe, napominjem da je Zakonodavni odbor izvršio pravno-tehničku redakciju člana 35. tako što je u stavovima 5. i 6. broj "2" zamenio brojem "4".

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bora Stanimirović, Živodarka Dacin, Rade Bajić i Miloš Nešović.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 34, protiv 156, nije glasalo 18, ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Protiv 150, nije glasalo 57, ukupno 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 42, protiv 119, nije glasalo 46, ukupno 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Miloš Lukić i Adam Urošević.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 35, protiv 152, nije glasalo 19, ukupno 206 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Cvetković, Ljubiša Maravić, Đura Lazić, Milan Stanković, Joca Arsić, Radojko Petrić, Jovan Todorović, Milan Janković, Rajko Baralić, Slobodan Pavlović i Toma Bušetić..

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 33, protiv 153, nije glasalo 21, ukupno 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Miloš Lukić i Adam Urošević podneli su zajedno amandman kojim predlažu da se brišu poglavlje II i članovi od 5. do 12.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 33, protiv 157, nije glasalo 18, ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 5. amandman je pdoneo narodni poslanik Aleksandar Vučić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Protiv 160, nije glasalo 48, ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Stamenković.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Protiv 153, nije glasalo 55, ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Blažić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Protiv 154, nisu glasala 53, ukupno 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miroljub Veljković.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Protiv 152, nije glasalo 55, ukupno 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Janjić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Protiv 150, nije glasalo 57, ukupno 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Cvetković i grupa narodnih poslanika poslaničke grupe SPS. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 34, protiv 152, nisu glasala 22, ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 10. amandman je odneo narodni poslanik Dragan Čolić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Protiv 153, nije glasalo 55, ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za dva, protiv 154, nisu glasala 53, ukupno 209 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 11. zajedno podneli narodni poslanici Bora Stanimirović, Živodarka Dacin, Rade Bajić i Miloš Nešović.

Za 34, protiv 153, nije glasalo 21, od ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 12. podneo narodni poslanik Goran Cvetanović.

Protiv 152, nije glasalo 55, ukupno 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 12. zajedno podnela poslanička grupa Narodni socijalisti.

Za 6, protiv 158, nije glasalo 44, ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 13. zajedno podneli narodni poslanici Bora Stanimirović, Živodarka Dacin, Rade Bajić i Miloš Nešović.

Za 32, protiv 152, nije glasalo 25, ukupno 209 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 15. podnela narodna poslanica Nataša Jovanović.

Za jedan, protiv 151, nije glasalo 57, od 209 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 15. zajedno podnela grupa narodnih poslanika, na čelu sa narodnim poslanikom Dušanom Cvetkovićem.

Za 33, protiv 151, nije glasalo 25, od 209 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 17. podneo narodni poslanik Vitomir Plužarević.

Protiv 153, nije glasalo 55, od ukupno 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 18. zajedno podnela grupa poslanika SPS.

Za 32, protiv 152, nije glasalo 24, od 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 19. podneo narodni poslanik Božidar Vujić.

Protiv 151, nije glasalo 56, od 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 20. podneo narodni poslanik Lazar Marjanski.

Protiv 153, nije glasalo 54, od 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 21. podneo narodni poslanik Srboljub Živanović.

Protiv 148, nije glasalo 59, od 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 22. podneo narodni poslanik Zlatan Jovanović.

Za dva, protiv 149, nije glasalo 56, od 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 22. zajedno podneli narodni poslanici Radojko Petrić i Rajko Baralić.

Za 32, protiv 151, nije glasalo 24, od 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 22. zajedno podnela poslanička grupa Narodni socijalisti.

Za 6, protiv 151, nije glasao 51, od 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 25. zajedno podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 43, protiv 109, nije glasalo 56, od 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 25. zajedno podnela grupa poslanika Narodni socijalisti.

Za pet, protiv 154, nije glasalo 49, od 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 25. podnela poslanička grupa SPS, na čelu sa narodnim poslanikom Ljubišom Maravićem.

Za 33, protiv 151, nije glasalo 24, od 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 26. zajedno podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 46, protiv 107, nije glasalo 55, od 208 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 28. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SSJ na čelu sa Draganom Markovićem.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 38, protiv 146, nije glasalo 23, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Poslanici poslaničke grupe SSJ podneli su amandman na član na član 29.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 38, protiv 151, nije glasalo 18, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 29. podnela grupa narodnih poslanika SPS, a prvi potpisani je narodni poslanik Ljubiša Maravić.

Za 30, protiv 151, nije glasalo 26, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji je na član 31. podnela grupa poslanika SSJ. Prvi potpisani je narodni poslanik Dragan Marković.

Za 39, protiv 150, nije glasalo 18, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 31. podnela grupa poslanika SPS. Prvi potpisani je narodni poslanik Ljubiša Maravić.

Za 32, protiv 153, nije glasalo 22 od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 31. podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 40, protiv 113, nije glasalo 54, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 32. podneli narodni poslanici grupe SPS, na čelu sa narodnim poslanikom Ljubišom Maravićem.

Za 32, protiv 150, nije glasalo 24, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 34. podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Miloš Lukić i Adam Urošević.

Za 34, protiv 148, nije glasalo 24, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 34. zajedno podneli narodni poslanici Bora Stanimirović, Živodardka Dacin, Rade Bajić i Miloš Nešović.

Za 34, protiv 147, nije glasalo 26, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 34. zajedno podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 46, protiv 108, nije glasalo 53, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 35. podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Miloš Lukić i Adam Urošević.

Za 38, protiv 148, uzdržan jedan, nije glasalo 19, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 35. podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Zoran Nikolić i Vladimir Garčević.

Za 13, protiv 149, nije glasalo 44, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 36. podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 42, protiv 109, nije glasalo 55, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić kojim predlažu da se posle člana 36. doda novi član 36a.

Za 43, protiv 111, uzdržan jedan, nije glasalo 51, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 40. zajedno podneli narodni poslanici Radojko Petrić i Rajko Baralić.

Za 34, protiv 148, nije glasalo 24, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 46. zajedno podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 42, protiv 110, nije glasalo 54, od 206 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 50. podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 41, protiv 111, uzdržanih dvoje, nije glasalo 53, od 207 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 51. podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 43, protiv 109, nije glasalo 54, od 206 narodnih poslanika.

Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 52. podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 42, protiv 110, uzdržan jedan, nije glasalo 53, od 206 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 52. podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Miloš Lukić i Adam Urošević.

Za 36, protiv 149, nije glasalo 20, od 205 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 53. podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 44, protiv 106, uzdržana dva, nije glasalo 55, od 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 55. podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Miloš Lukić i Adam Urošević.

Za 38, protiv 148, nije glasalo 20, od 206 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 56. podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Miloš Lukić i Adam Urošević.

Za 36, protiv 151, nije glasalo 19, od 206 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Stavljam na glasanje amandman koji su na član 56. podneli narodni poslanici Branimir Trajković, Đorđe Mamula i Dušan Ilić.

Za 44, protiv 105, uzdržan jedan, nije glasalo 55, od 205 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Pošto smo završili odlučivanje o omandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona o duvanu u celini.

Za 119, protiv 85, nisu glasala 3, od 207 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o duvanu u celini.

Pošto smo obavili razmatranje i odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda, zaključujem sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2003. godini.

(Sednica je završena u 12,20 časova.)

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

STENOGRAFSKE BELEŠKE

 

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

25. februar 2003. godine

(Dan za glasanje)

(Sednica je počela u 12,20 časova. Predsedava Nataša Mićić, predsednik Narodne skupštine.)
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Nastavljamo Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2003. godini odlučivanjem o predlozima akata iz dnevnog reda:
- Predlogu odluke o obrazovanju komisije za pripremu zakona o načinu i postupku promene Ustava Republike Srbije, i
- Predlogu zakona o koncesijama.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA PRIPREMU ZAKONA O NAČINU I POSTUPKU PROMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, pristupamo glasanju o Predlogu odluke u celini.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o obrazovanju komisije za pripremu zakona o načinu i postupku promene Ustava Republike Srbije, u celini.
Za 123, protiv 80, nisu glasala tri, od ukupno 206 prisutnih narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o obrazovanju komisije za pripremu Zakona o načinu i postupku promene Ustava Republike Srbije.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o koncesijama u načelu.
Za 114, protiv 44, uzdržanih 40, nije glasalo sedam, od 205 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o koncesijama u načelu.
Prelazimo na odlučivanje u pojedinostima.
Podsećam vas da su narodni poslanici Bojan Kostreš i Novica Đurašković, pisanim putem, povukli amandmane na čl. 7, 8, 12, 14, 16, 17. i 28.
Na sednici Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom amandmane su povukli narodni poslanici:Jovan Todorović i mr Slobodan Tomović, u ime podnosilaca amandmana, na čl. 7. i 12; Novica Đurašković, u ime podnosilaca amandmana, na čl. 7, 12. i 14; mr Vlatko Sekulović na član 14; Nataša Milojević i mr Vlatko Sekulović, u ime podnosilaca amandmana, na član 18.
Takođe vas podsećam da je konstatovano da su sastavni deo Predloga zakona postali sledeći amandmani: Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom na čl. 7, 12. i 14; narodnih poslanika mr Radojka Petrića, Dragana Jovanovića, Miloša Nešovića, Živanka Radovančeva, Goluba Rajića, mr Slobodana Tomovića, Miomira Ilića, Dragana Todorovića, Slobodana Pavlovića, Jovana Todorovića i Zorana R. Anđelkovića na čl. 8, 33. i 43; Branislava Kovačevića na član 8; Srđe Popovića na čl. 16, 18, 28. i 38. i Bojana Kostreša i Novice Đuraškovića na član 16.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman koji su na član 1. podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni socijalisti, na čelu sa narodnim poslanikom Branislavom Ivkovićem.
Za 5, protiv 117, uzdržanih 36, nije glasalo 45, od ukupno 203 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 6, protiv 112, uzdržano 32, nije glasalo 54, od 204 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 5, protiv 108, uzdržanih 27, nije glasalo 64, od 204 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za pet, protiv 114, uzdržan jedan, nije glasalo 83, od 203 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za pet, protiv 113, uzdržan jedan , nije glasalo 84, od 203 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SPS, na čelu sa narodnim poslanikom Radojkom Petrićem.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 33, protiv 109, nije glasalo 60, od 202 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 6. doda novi odeljak sa članovima 6a i 6b.
Stavljam na glasanje amandman.
Za pet, protiv 111, nije glasalo 86, od 202 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SSJ, na čelu sa narodnim poslanikom Petrom Petrovićem.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 37, protiv 111, nije glasalo 54, od 202 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Kovačević.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 26, protiv 84, uzdržana dva, nije glasalo 88, od 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDP, na čelu sa narodnim poslanikom Natašom Milojević.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 22, protiv 93, uzdržano četiri, nije glasao 81, od 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš i Novica Đurašković.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 30, protiv 82, uzdržana dva, nije glasalo 87, od 201 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SSJ, na čelu sa Petrom Petrovićem.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 38, protiv 112, nije glasalo 52, od 202 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović, Adam Urošević, Miloš Todorović i Miloš Lukić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 37, protiv 112, uzdržan jedan, nije glasalo 53, od 203 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović, Adam Urošević, Miloš Todorović i Miloš Lukić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 35, protiv 113, nije glasalo 55, od 203 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović, Adam Urošević, Miloš Todorović i Miloš Lukić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 36, protiv 112, nije glasalo 55, od 203 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš i Novica Đurašković.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 31, protiv 78, uzdržana dva, nije glasao 91, od 202 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović, Adam Urošević, Miloš Todorović i Miloš Lukić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 38, protiv 107, nije glasalo 57, od 202 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 15, protiv 114, uzdržan jedan, nije glasalo 72, od 202 narodna pos Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović, Adam Urošević, Miloš Todorović i Miloš Lukić.
Stavljam na glasanje amandman.
Za 38, protiv 113, nije glasalo 52, od 203 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji su na član 22. podneli narodni poslanici SPS-a, na čelu sa narodnim poslanikom Radojkom Petrićem.
Za 34, protiv 113, nije glasalo 56, od 203 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji su na član 23. odnosno podnela je grupa poslanika, na čelu sa narodnim poslanikom Radojkom Petrićem.
Za 35, protiv 112, nije glasalo 55, od 202 poslanika.
Saopštavma da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji je na član 24. podnela grupa narodnih poslanika, na čelu sa narodnim poslanikom Branislavom Ivkovićem.
Za 12, protiv 109, nije glasalo 82, od 203 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji su na član 25. podneli narodni poslanici Petar Petrović, Adam Urošević, Miloš Todorović i Miloš Lukić.
Za 39, protiv 112, nije glasalo 53, od 204 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji su na član 28. podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić.
Za 6, protiv 108, nije glasao 91, od 205 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš i Novica Đurašković.
Za 42, protiv 73, uzdržana dva, nije glasalo 89, od 206 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji je na član 28. podnela grupa poslanika SPS-a, na čelu sa narodnim poslanikom Radojkom Petrićem.
Za 37, protiv 111, nije glasalo 57, od 205 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji su na član 28. podneli narodni poslanici Petar Petrović, Adam Urošević, Miloš Todorović i Miloš Lukić.
Za 42, protiv 113, nije glasao 51, od 206 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji je na član 30. podnela grupa poslanika SSJ, na čelu sa narodnim poslanikom Petrom Petrovićem.
Za 40, protiv 107, nije glasalo 57, od 204 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji su podneli narodni poslanici Branislav Ivković, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Vladimir Garčević i Zoran D. Nikolić i kojim predlažu da se posle člana 34. doda novi odeljak sa članovima 34a, 34b. i 34v.
Za 6, protiv 111, uzdržana dva, nije glasalo 86, od 205 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Milorada Stanulova kojim predlaže da se posle poglavlja VII i člana 38. doda novo poglavlje VIII i član 38a.
Za 42, protiv 75, nije glasalo 87, od ukupno 204 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji je na član 40. podnela grupa narodnih poslanika SPS-a, na čelu sa narodnim poslanikom Radojkom Petrićem.
Za 36, protiv 112, nije glasalo 56, od 204 poslanika.
Saopštavam da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o koncesijama, u celini.
Za 102, protiv 61, uzdržanih 36, nije glasalo 7, ukupno 206 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila Predlog zakona u celini.
Molim vas samo jedno obaveštenje, ako možete da sednete.
Zaključujem sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim vas, obaveštavam vas da sam na predlog grupe narodnih poslanika za 26. februar 2003. godine, sa početkom u 10,00 časova, sazvala Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2003. godini.
Za tu sednicu utvrđen je sledeći dnevni red: - Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama.
Takođe vas obaveštavam da se početak ranije sazvanog Šestog vanrednog zasedanja odlaže za 15,00 časova.
Zahvaljujem na saradnji i prijatno.