SEDMO VANREDNO ZASEDANjE, 30.11.-0001.

15. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

SEDMO VANREDNO ZASEDANjE

15. dan rada

30.11.-0001

Sednicu je otvorio: Predrag Marković

Sednica je trajala od 10:10 do 20:55

OBRAĆANJA

Predrag Marković

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni  poslanici, dobar dan, nastavljamo sednicu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.
Po službenoj evidenciji prisutno je 126 narodnih poslanika.
Molim vas da na početku utvrdimo koliko je poslanika u sali.
Zahvaljujem. Elektronskim glasanjem pokazano je da je prisutno 85 narodnih poslanika.
Konstatujem da možemo da počnemo radni dan.
Pre nego što pređemo na glasanje, molim Zakonodavni odbor da se sastane u maloj sali odmah, a potom ćemo nastaviti rad.
(Posle pauze – 11,50)

Predrag Marković

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, još jednom dobar dan. Zakonodavni odbor je završio svoj posao i sada možemo da počnemo rad.
Izvolite, gospodine Nikoliću. Povreda Poslovnika, reč ima poslanik Tomislav Nikolić.

Tomislav Nikolić

Da se vama obratim, gospodine predsedniče, kao ubici Poslovnika Narodne skupštine, kao čoveku kome nije odgovaralo da Narodna skupština bude mesto na kome će se poslanici sukobljavati svojim idejama, obrazovanjem, kao čoveku kome je trebala benigna, sterilna Narodna skupština, kao tvorcu najnovijih izmena i dopuna Poslovnika, da kažem da ste povredili članove 85. i 86. i da nema uslova za održavanje današnje sednice.
U želji da pokažete kako je novi Poslovnik u funkciji rada Narodne skupštine i kako se njime nijedno pravo narodnog poslanika ne uskraćuje, izmišljali ste, tobož za sebe, nekakva ograničenja, neke obaveze koje morate da ispunite na početku sednice, pa danas, prvi put kada je bila kriza, vi ne ispuniste ni te obaveze.
Da vas podsetim, član 85. stav 1. vašeg poslovnika glasi: "Sednice Narodne skupštine... održavaju se utorkom, sredom i četvrtkom u vremenu od 10 do 18,00 časova". To je imperativ - od 10 sati.
Član 86. glasi: "Predsednik Narodne skupštine otvara sednicu Narodne skupštine i, na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatuje broj narodnih poslanika koji prisustvuju sednici". To niste uradili, gospodine predsedniče. Ako jeste uradili, zašto ste onda pogazili stav 2. i 3. Ako ste utvrdili broj poslanika i da sednica ne može da počne, zašto nije počela u 10?
Dame i gospodo predsednici Narodne skupštine, pošto vas ima više od 50 trenutno, koji reagujete na ovo moje izlaganje, ukoliko predsednik konstatuje da - na početku radnog dana u sali za sednice nije prisutna najmanje jedna trećina narodnih poslanika, sednica se odlaže za jedan sat. Ako ni posle pomeranja sednice od jednog sata ne postoje uslovi za početak rada sednice, sednica se odlaže za naredni radni dan.
Da je sada 11 sati, sve vaše primedbe bih mogao da uvažim. Sada je 11,50. Ni po kojoj odredbi Poslovnika ne možete sednicu da počnete u 11,50. Poslednji trenutak za otpočinjanje sednice je 11,00 sati, uz konstatovanje da nema dovoljno poslanika, uz odlaganje od jednog sata; u 11,00 sati predsednik skupštine počinje sednicu ili je odlaže za sledeći radni dan. To tako piše ovde u pravima narodnih poslanika. Možda tako ne piše u obavezama predsednika Narodne skupštine.
(Predsednik: Vreme, gospodine Nikoliću)
Završavam, hvala vam najlepše.
Tražim da Narodna skupština odluči da li ste pogazili Poslovnik. Upozorava vas, gospodine predsedniče, predsednik Narodne skupštine uvek ima jedinstvenu priliku da bude jedna od najpopularnijih političkih ličnosti u zemlji. Dugo vremena vi ste u tome uspevali, iako sam znao da se iza te vaše prijatne spoljašnosti krije jedan veliki đavo.
Do sada vam nisam prebacivao za očigledne greške koje ste činili na štetu demokratije u ovoj Narodnoj skupštini. Evo, prvi put vas zaista ozbiljno upozoravam da ono što napišete morate i da poštujete, da razmišljate kada nešto pišete. Ali, kada na nešto naterate svoju većinu i kad ona stane iza vas i ovako obesmisli rad u Narodnoj skupštini, i to stavi u Poslovnik Narodne skupštine, poštujte ono što ste napisali, gospodine predsedniče.
Ne mogu da verujem, završavam, još jednom vas se izvinjavam, retko izlazim za ovu govornicu, imam ozbiljnih poslova da Srbiju odbranim od svih vaših grešaka koje činite svakodnevno. Razumem da opozicija traži rupe u Poslovniku, ali da vlast traži rupe u Poslovniku koji sama donese, to se nikada nije desilo.

Predrag Marković

| Predsedava
Hvala vam, gospodine Nikoliću. Hvala vam na komplimentima. Naravno, nema razloga da treba predsedniku Skupštine popularnost, on ne vodi stranku, već Skupštinu u ime svih vas i zbog toga je, kao što ste očekivali, dužan da poštuje Poslovnik.
Tačno, kao što ste naveli, član 86. Poslovnika kaže: "Predsednik Narodne skupštine otvara sednicu Narodne skupštine i, na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatuje broj narodnih poslanika koji prisustvuju sednici. Ukoliko predsednik konstatuje da na početku radnog dana, u sali za sednice, nije prisutna najmanje jedna trećina narodnih poslanika, sednica se odlaže za jedan sat."
Dakle, upravo po tom članu, danas u 10 sati je otvorena sednica. Na osnovu službene evidencije prisustvovalo je 126 poslanika, a onda je predsednik na početku radnog dana konstatovao prisustvo više od jedne trećine narodnih poslanika, onda je dao pauzu dok Zakonodavni odbor završi svoj posao.
U nastavku radnog dana, upravo malopre, konstatovali smo da je Zakonodavni odbor završio svoj posao, te da možemo da pristupimo glasanju. Za svako glasanje, kao što znate, neophodno je prisustvo 126 narodnih poslanika. To ćemo morati da konstatujemo sada u nastavku.
Molim vas, pitam vas, da li ste zadovoljni objašnjenjem? (Ne.)
Izvolite, gospodine Nikoliću.

Tomislav Nikolić

Đavole, đavole. Član 86. stav 5. vam ne daje pravo da se tako igrate sa mojom inteligencijom, gospodine predsedniče. Naime, "kvorum za rad Narodne skupštine u danima za glasanje, prilikom usvajanja zapisnika sa prethodne sednice i utvrđivanja dnevnog reda, kao i na konstitutivnoj sednici, postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutno najmanje 126 narodnih poslanika".
Vi meni kažete - na osnovu službene evidencije bilo je prisutno 126 narodnih poslanika. To nije kvorum. Kvorum je kad ovde ima 126 kartica i kada se čuje ono vaše čuveno zvono. Ta službena evidencija je svojevremeno konstatovala da je Neda Arnerić tu, da je ovaj iz Novog Sada tu, ta službena evidencija ne postoji u Poslovniku Narodne skupštine Republike Srbije.
U Poslovniku Narodne skupštine Republike Srbije postoji samo kvorum koji se utvrdi u sali u kojoj se održavaju sednice. Tako da vas upozoravam da smislite uvek nešto mnogo pametnije od onoga čime mislite da potcenite poslaničku grupu SRS.

Predrag Marković

| Predsedava
Hvala vam, gospodine Nikoliću. Od reči do reči ste tačno pročitali stav 5. On u sebi sadrži ono što je blisko i meni i vama, ali u gramatici znači nešto drugo, a to je opozicija.
Dakle, upravo tako, prilikom usvajanja zapisnika, utvrđivanja dnevnog reda, kao i na konstitutivnoj sednici i, naravno, prilikom glasanja, zbog toga ćemo morati da utvrdimo da li ima 126 narodnih poslanika da bismo mogli da pristupimo glasanju.
Zahvaljujem još jednom. Niste zadovoljni objašnjenjem. Moraćemo da se izjasnimo i o tome.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.
Sada upravo radimo po stavu 5. člana 86, službena evidencija o prisutnosti, ovom nastavku sednice prisustvuje 195 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno više od 126 narodnih poslanika, da postoje uslovi za rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Nataša Mićić i Meho Omerović.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, prelazimo na odlučivanje.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, u načelu.
Za 126, nisu glasala dva, od 128 prisutnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Podsećam vas da je poslanik Zoran Krasić, u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, povukao amandmane narodnih poslanika: Srete Perića na član 1, Milana Stevovića na član 6. i Vojislava Milajića na član 7.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 124, nije glasalo 13, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 92, protiv 125, nisu glasala tri, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 92, protiv 125, nije glasalo pet, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 96, protiv 124, nisu glasala tri, od 223 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 95, protiv 123, nije glasalo šest, od 224 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 95, protiv 122, nije glasalo sedam, od 224 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 97, protiv 121, nije glasalo šest, od 224 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Predstavnik predlagača je, u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, prihvatio amandman.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 125, protiv 96, nisu glasala tri, od 224 narodna poslanika.
Narodna skupština je prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u celini.
Za 126, protiv 14, nije glasalo 85, od 225 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, u načelu.
Za 126, nije glasalo 98, od 224 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Podsećam vas da je poslanik Žarko Obradović, pisanim putem, povukao amandman na član 2, a u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima poslanik Zoran Krasić povukao je amandman koji je podneo na član 2, kao i amandmane h poslanika: Vjerice Radete na član 1, Nemanje Šarovića na član 3. i Gordane Pop-Lazić na član 4. Predloga zakona.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 97, protiv 122, nije glasalo pet, od 224 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 94, protiv 121, nije glasalo 10, od 225 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 94, protiv 122, nije glasalo 9, od 225 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 98, protiv 123, nisu glasala četiri, od 225 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je na osnovu člana 140. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine podneo Zakonodavni odbor.
Predstavnik predlagača na sednici Narodne skupštine prihvatio je ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 127, protiv 82, nije glasalo 16, od 225 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u celini.
Za 127, nije glasalo 96, od 223 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O VISOKOM SAVETU PRAVOSUĐA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da je Zakonodavni odbor, na osnovu člana 140. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, izvršio pravno-tehničku redakciju naziva Predloga zakona, koja glasi: reč "izmenama" zamenjuje se rečju "izmena".
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o visokom savetu pravosuđa u načelu.
Za 126, protiv 68, uzdržan jedan, nije glasalo 30, od 225 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 94, protiv 121, nije glasalo 10, od 225 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 11, protiv 122, nije glasao 91, od 224 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je na osnovu člana 140. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, podneo Zakonodavni odbor.
U toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 125, protiv jedan, nije glasalo 99, od 225 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o Visokom savetu pravosuđa u celini.
Za 124, protiv 68, nisu glasala 33, od 225 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o Visokom savetu pravosuđa.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama u načelu.
Za 126, protiv 68, nije glasao 31, od 225 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 12. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 121, nije glasalo 36, od 224 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 123, nisu glasala 33, od 223 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 125, nije glasao 31, od 223 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 123, uzdržani jedan, nije glasao 31, od 223 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 124, nije glasao 31, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Goran Cvetanović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 122, nisu glasala 33, od 223 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 123, nisu glasala 33, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnela poslanik Gordana Pop-Lazić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 121, nije glasalo 35, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 120, nije glasalo 37, od 223 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Mileta Poskurica.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 124, nisu glasala 32, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Igor Bečić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 120, nije glasalo 35, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Dragan Čolić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 121, nisu glasala 33, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 69, protiv 121, nisu glasala 32, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Darko Glišić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 121, nisu glasala 34, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman je podneo Vitomir Plužarević.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 122, nisu glasala 32, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 69, protiv 122, nije glasao 31, od 222 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podneo poslanik Milan Stevović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 120, nisu glasala 33, od 221 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo poslanik Miljko Četrović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 121, nije glasao 31, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo poslanik Tomislav Penezić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 69, protiv 120, nisu glasala 32, od 221 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman je podneo poslanik Rodoljub Gačević.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 122, nisu glasala 32, od 221 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podneo poslanik Radiša Ilić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 120, nisu glasala 34, od 221 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman je podneo poslanik Ivan Radić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 64, protiv 120, nije glasalo 37, od 221 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podneo poslanik Zoran Antić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 120, nisu glasala 33, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 120, nisu glasala 33, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman je podneo Aleksandar Đorđević.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 118, nisu glasala 34, od 219 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 43. amandman je podneo poslanik Branislav Rankić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 65, protiv 117, nije glasalo 37, od 219 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 44. amandman je podneo poslanik Nikola Todorović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 64, protiv 121, nisu glasala 33, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 45. amandman je podneo Dragoljub Anastasovski.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 120, nije glasao 31, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, u celini.
Za 125, nije glasalo 38, od 163 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, u načelu.
Za 127, nije glasao jedan, od 128 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 92, protiv 123, nije glasalo pet, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo Zakonodavni odbor.
Predstavnik predlagača prihvatio je ovaj amandman na sednici Narodne skupštine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 125, protiv 69, nije glasalo 25, od 219 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, u celini.
Za 127, nisu glasala 93, od 220 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, u načelu.
Za 128, nisu glasala 92, od 220 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 90, protiv 122, nije glasalo sedam, od 219 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je, na osnovu člana 140. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, podneo Zakonodavni odbor.
U toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 126, nisu glasala 94, od 220 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine u celini.
Za 127, nije glasao 91, od 218 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNIČKOG KRIMINALA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko-tehničkog kriminala.
Za 147, nisu glasala 72, od 219 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnog poslanika Milice Gavrilović na naziv Predlog zakona i na članove 2, 3, 4, 5, 9. i 11.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Sreto Perić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 121, nije glasalo 29, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Milan Stevović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 122, nije glasalo 29, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 120, nije glasao 31, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 64, protiv 118, nije glasalo 35, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Miljko Četrović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 62, protiv 121, nije glasalo 35, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 63, protiv 113, nisu glasala 42, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 120, nije glasalo 30, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 121, nije glasao 31, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 64, protiv 121, nije glasalo 36, od 221 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 119, nije glasalo 35, od 221 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Darko Glišić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 120, nisu glasala 34, od 221 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Branislav Rankić
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 120, nisu glasala 34, od 221 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 119, nije glasalo 35, od 221 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 119, nisu glasala 34, od 221 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 121, nisu glasala 33, od 221 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju u Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehničkog kriminala u celini.
Za 154, nije glasalo 68, od 222 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehničkog kriminala.
Pošto je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehničkog kriminala u celini, će se, prilikom pripreme Zakona za objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije", u tekst Zakona uneti pravno-tehnička redakcija koju je izvršio Zakonodavni odbor. Zahvaljujem.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O OSIGURANjU DEPOZITA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o osiguranju depozita, u načelu.
Za 125, protiv jedan, nisu glasala 93, od 219 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, su sastavni deo Predlog zakona postali amandmani Odbora za finansija na čl. 23. i 25.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Stefan Zankov.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 122, nisu glasala 32, od 220 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Radiša Ilić
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 63, protiv 120, nije glasalo 38, od 221 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Branislav Janković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 117, nije glasalo 37, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 120, uzdržan jedan, nisu glasala 33, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 116, uzdržan jedan, nije glasalo 35, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 65, protiv 118, nije glasalo 37, od 220 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Srđo Komazec
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 119, nisu glasala 33, od 219 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Božidar Koprivica.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 65, protiv 116, nije glasalo 37, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Ljubomir Kragović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 118, nisu glasala 32, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Blagoje Krajinović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 117, nije glasao 31, od 216 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Milorad Krstin.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 115, nisu glasala 33, od 216 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Bore Kutić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 68, protiv 115, nije glasao 31, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Nikola Lalić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 113, nisu glasala 34, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo Srboljub Marinković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 120, uzdržan jedan, nije glasalo 28, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo Dragoslav Milković.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 119, nije glasalo 29, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Vitomir Milošević.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 55, protiv 122, nije glasalo 37, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Nenad Mitrović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 63, protiv 119, nisu glasala 33, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Dragan Živkov.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 65, protiv 120, nije glasalo 29, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Prvoslav Savić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 120, uzdržan jedan, nije glasalo 26, od 213 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo Dragoljub Simonović.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 115, nisu glasala 33, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podneo poslanik Slaviša Slavković.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 65, protiv 115, nisu glasala 33, od 213 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Sulejman Spaho.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 117, nije glasalo 30, od 213 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Branislav Stevanović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 61, protiv 119, nisu glasala 32, od 212 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Stojan Tintor.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 116, nije glasalo 37, od 212 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podneo poslanik Stojan Cvetković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 56, protiv 118, nije glasalo 36, od 210 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o osiguranju depozita, u celini.
Za 126, protiv jedan, nisu glasala 84, od 211 poslanika.
Konstatuje da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o osiguranju depozita.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE DEPOZITA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita, u načelu.
Za 125, protiv jedan, nisu glasala 83, od 209 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani Odbora za finansije na članove 26, 27, 28, 29. i 30, a Zakonodavni odbor je, na osnovu člana 146. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio kao nepotpun amandman, sa ispravkom, na član 3, koji je podneo poslanik Ljubiša Đoković.
Na član 3. amandman je podnela Leila Ruždić-Trifunović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 35, protiv 122, nije glasalo 55, od 212 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Veroljub Arsić i Bojan Kekić, sa ispravkom.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman sa ispravkom, pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 65, protiv 109, nije glasalo 40, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Leila Ruždić-Trifunović, Ljubiša Đoković i Bojan Kekić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 24, protiv 56, nisu glasala 134, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 122, nisu glasala 33, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Leila Ruždić-Trifunović, Ljubiša Đoković, Zoran Krasić i Bojan Kekić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 84, protiv 57, nisu glasala 74, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita u celini.
Za 125, protiv jedan, nije glasalo 89, od 215 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita.
Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANjU
Pauzu ćemo dati po završetku 13. tačke dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju u načelu.
Za 125, protiv 25, nisu glasala 64, od 214 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je Zakonodavni odbor, na osnovu člana 146. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio amandmane h poslanika Mehe Omerovića, Ljubiše Đokovića i Vojkana Tomića na član 243. i Meha Omerovića i Vojkana Tomića na član 243g Predloga zakona. U skladu sa članom 146. stav 3. Poslovnika, o odbačenim amandmanima se ne glasa.
Sastavni deo Predloga zakona postao je amandman na član 36, koji je podnela Vlada Republike Srbije.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Predlog da se posle člana 13. doda novi član 13a.
poslanici Vojkan Tomić i Meho Omerović podneli su amandman u istovetnom tekstu, sa ispravkom, kojim predlažu da se posle člana 13. doda novi član 13a.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 22, protiv 68, nisu glasala 124, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Leila Ruždić-Trifunović, Veroljub Arsić i Bojan Kekić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 87, protiv 109, nije glasalo 17, od 213 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanja Čeković, Blagica Kostić, Staniša Stevanović i Milan Ninić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 30, protiv 110, uzdržan jedan, nije glasalo 73, od 214 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo Aleksandar Vlahović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 84, protiv 121, nije glasalo 9, od 214 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Leila Ruždić-Trifunović, Bojan Kekić i, sa ispravkom, Ljubiša Đoković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 87, protiv 48, uzdržana dva, nije glasalo 78, od 215 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 86, protiv 118, nije glasalo 11, od 215 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 88, protiv 115, nije glasalo 12, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 86, protiv 116, nije glasalo 12, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju, u celini.
Za 126, protiv 27, nije glasao 61, od 214 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju.
Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, u načelu.
Za 126, protiv 27, uzdržan jedan, nije glasalo 59, od 213 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Podsećam vas da je poslanik Aleksandar Vlahović, na sednici Odbora za finansije, povukao amandman koji je podneo na član 5. Predloga zakona.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 83, protiv 120, nije glasalo 10, od 213 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Miljko Četrović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 83, protiv 121, nije glasalo devet, od 213 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Rodoljub Gačević.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 83, protiv 116, nije glasalo 13, od 212 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Tomislav Penezić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 80, protiv 116, nije glasalo 16, od 212 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 84, protiv 118, nije glasalo devet, od 211 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Milan Stevović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 81, protiv 119, uzdržani jedan, nije glasalo 10, od 211 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Milan Škrbić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 83, protiv 117, nije glasalo 11, od 211 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Radiša Ilić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 84, protiv 116, uzdržani jedan, nije glasalo 11, od 212 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Zoran Antić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 85, protiv 111, nije glasalo 18, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Ivan Radić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 85, protiv 118, nije glasalo 12, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo Branislav Stevanović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 78, protiv 117, nije glasalo 19, od 214 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Milan Veselinović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 82, protiv 117, nije glasalo 16, od 215 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Sulejman Spaho.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 79, protiv 115, uzdržan jedan, nije glasalo 20, od 215 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo poslanik Milivoje Vuković.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 78, protiv 115, nisu glasala 23, od 216 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo poslanik Tihomir Đuričić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 73, protiv 116, nije glasalo 28, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Dragoljub Anastasovski.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 71, protiv 120, nije glasalo 26, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo Aleksandar Đorđević.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 75, protiv 118, nisu glasala 24, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 72, protiv 117, nije glasalo 28, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Sreto Perić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 72, protiv 118, nije glasalo 27, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo poslanik Branislav Rankić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 63, protiv 115, uzdržan jedan, nije glasalo 38, od 217 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 69, protiv 116, nisu glasala 32, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Lazar Čavić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 71, protiv 117, uzdržan jedan, nije glasalo 28, od 217 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 80, protiv 116, nije glasao 21, od 217 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Zlatko Radić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 73, protiv 113, nisu glasala 32, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 84, protiv 119, nije glasalo 15, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Dragan Čolić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 87, protiv 119, nije glasalo 12, od 218 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 84, protiv 122, uzdržan jedan, nije glasalo 10, od 217 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podneo poslanik Goran Cvetanović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 79, protiv 119, nije glasalo 18, od 216 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo poslanik Dragan Živkov.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 84, protiv 117, nije glasalo 15, od 216 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo poslanik Igor Bečić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 77, protiv 119, nije glasalo 20, od 216 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 81, protiv 120, nije glasalo 15, od 216 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podneo poslanik Miloš Dišić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 121, nije glasalo 12, od 192 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje u celini.
Za 126, protiv jedan, nisu glasala tri, od 130 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.
Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama u načelu.
Za 127, protiv jedan, nije glasalo 15, od 143 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Podsećam vas da su pisanim putem amandmane povukli poslanici Milan Veselinović na član 2, Miljko Četrović na član 2, Rodoljub Garčević na član 3, Tomislav Penezić na član 4, Zlatan Jovanović na član 5, Milan Stevović na član 6, Milan Škrbić na član 7, Radiša Ilić na član 8, Zoran Antić na član 9, Ivan Radić na član 10, Branislav Stevanović na član 11. i Sulejman Spaho na član 13.
Takođe vas podsećam da je konstatovano da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman Odbora za finansije na član 8.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 122, nisu glasala 22, od 203 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 119, nisu glasala 24, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 121, nisu glasala 22, od 203 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 62, protiv 115, nije glasalo 28, od 205 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela poslanik Gordana Pop-Lazić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 108, nije glasalo 40, od 206 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 61, protiv 112, nije glasalo 30, od 203 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 112, nije glasao 31, od 203 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 61, protiv 121, nije glasalo 20, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama u celini.
Za 127, protiv jedan, nije glasalo 66, od 194 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama.
Zahvaljujem se poslanicima koji imaju puno poverenja u reč koju sam dao, tako da znaju da ću sigurno sada napraviti pauzu.
Kao što sam i obećao, pauza je sat vremena, dakle do 14,45 časova.
(Posle pauze – 15,30)

Predrag Marković

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo  poslanici, nastavljamo rad. Danas ćemo, po članu 85. stav 5, raditi do završetka glasanja.
Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE I FINANSIRANjE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, u načelu.
Za 124, protiv jedan, nisu glasala tri, od 128 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Mita Avramov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dva, protiv 122, nije glasalo 5, od 129 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo Dragoljub Anastasovski.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 8, od 131 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Antić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo 9, od 131 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 10, od 131 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Igor Bečić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 11, od 131 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Branislav Blažić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, nije glasalo 13, od 130 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Da li se slažete da pre imena narodnog poslanika ne čitam samu sintagmu - poslanik, već samo ime? Hvala.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Milorad Buha.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo 6, od 128 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Milan Veselinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 10, od 131 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Aleksandar Vlahović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 121, nije glasalo 9, od 134 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Živan Vladimirović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, uzdržan jedan, nije glasalo 12, od 129 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Boban Vojinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 39, protiv 119, nije glasalo 13, od 171 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Milivoje Vuković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 50, protiv 120, uzdržan jedan, nije glasalo 12, od 183 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanik Gordana Gajić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 45, protiv 117, nisu glasala 23, od 185 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Rodoljub Gačević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 50, protiv 120, nije glasalo 15, od 185 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo poslanik Darko Glišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 46, protiv 118, uzdržan jedan, nije glasalo 20, od 185 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo poslanik Jovan Daja.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 49, protiv 115, nisu glasala 23, od 187 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Stevica Deđanski.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 51, protiv 119, nije glasalo 19, od 189 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Miloš Dišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 53, protiv 121, uzdržan jedan, nije glasalo 16, od 191 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Momčilo Duvnjak.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 120, nije glasalo 19, od 191 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Goran Dunjić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 54, protiv 120, nije glasalo 19, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo poslanik Milomir Dunjić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 55, protiv 119, nisu glasala 22, od 196 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podneo Aleksandar Đorđević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 51, protiv 121, nije glasalo 26, od 198 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Miodrag Đorđević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 56, protiv 116, nije glasalo 26, od 198 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Tihomir Đuričić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 123, uzdržan jedan, nije glasalo 18, od 199 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Dragan Živkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 120, nisu glasala 23, od 200 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, u celini.
Za 125, protiv jedan, nisu glasala 74, od 200 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije.
Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O GARANCIJSKOM FONDU
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o garancijskom fondu u načelu.
Za 125, protiv jedan, nisu glasala 73, od 199 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto na Predlog ovog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o Garancijskom fondu u celini.
Za 125, protiv jedan, nije glasao 71, od 197 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o Garancijskom fodnu.
Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu, u načelu.
Za 126, protiv 15, nije glasalo 59, od 200 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto na Predlog ovog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu u celini.
Za 126, protiv 16, nije glasalo 29, od 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu.
Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O JAVNOM DUGU
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnom dugu u načelu.
Za 140, protiv jedan, nisu glasala dva, od 143 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je poslanik Jovan Todorović, u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, povukao amandman na član 35. Predloga zakona.
Sastavni deo Predloga zakona postali su amandmani Odbora za finansije na članove 12. i 35, kao i h poslanika Suzane Grubješić na član 8, Ljiljane Nestorović i Meha Omerovića na član 30. i Nenada Bogdanovića na član 53. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

| Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Mita Avramov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 119, nije glasalo 25, od 196 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 55, protiv 116, nije glasalo 19, od 190 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 118, nije glasalo 11, od 189 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 116, nije glasalo 14, od 188 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 119, nije glasalo 16, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo Dragoljub Anastasovski.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 114, nije glasalo 26, od 199 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Zoran Antić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 116, nisu glasala 24, od 200 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 116, nije glasalo 26, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Igor Bečić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 117, nije glasalo 27, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Branislav Blažić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 118, nije glasalo 26, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Milorad Buha.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 120, nije glasalo 26, od 205 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Milan Veselinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 115, nije glasalo 28, od 203 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo Živan Vladimirović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 117, nije glasalo 27, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo poslanik Boban Vojinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 119, nije glasalo 25, od 201 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo poslanik Milivoje Vuković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 53, protiv 118, uzdržani jedan, nije glasalo 30, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanik Gordana Gajić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 56, protiv 114, nisu glasala 32, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Rodoljub Gačević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 115, nije glasalo 30, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Darko Glišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 54, protiv 118, nije glasalo 30, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Jovan Daja.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 113, nije glasalo 37, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo poslanik Stevica Deđanski.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 53, protiv 111, nije glasalo 38, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podneo poslanik Miloš Dišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 116, nije glasalo 37, od 205 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Momčilo Duvnjak.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 117, nije glasalo 36, od 205 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Goran Dunjić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 56, protiv 115, nisu glasala 33, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Milomir Dunjić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 116, nije glasalo 30, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podneo Aleksandar Đorđević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 54, protiv 115, nije glasalo 35, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Miodrag Đorđević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 55, protiv 115, nisu glasala 32, od 202 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podneo poslanik Tihomir Đuričić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 55, protiv 115, uzdržan jedan, nisu glasala 32, od 203 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podneo poslanik Dragan Živkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 115, nije glasalo 30, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo poslanik Stefan Zankov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 117, nije glasalo 30, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo poslanik Radiša Ilić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 58, protiv 111, nije glasalo 35, od 204 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman je podneo poslanik Branislav Janković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 51, protiv 112, uzdržan jedan, nije glasalo 39, od 203 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 56, protiv 112, uzdržan jedan, nije glasalo 32, od 201 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podneo poslanik Srđo Komazec.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 55, protiv 116, nije glasalo 30, od 201 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podneo poslanik Božidar Koprivica.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 55, protiv 113, nisu glasala 32, od 200 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo poslanik Ljubomir Kragović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 56, protiv 117, nije glasalo 27, od 200 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo poslanik Nenad Bogdanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 42, protiv 108, nije glasalo 49, od 199 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo poslanik Blagoje Krajinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 116, nije glasalo 26, od 199 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman je podneo poslanik Milorad Krstin.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 53, protiv 115, nije glasalo 31, od 199 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podneo poslanik Bore Kutić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 39, protiv 117, uzdržana tri, nije glasalo 36, od 195 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman je podneo poslanik Nikola Lalić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 116, nije glasalo 13, od 181 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podneo Srboljub Marinković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 50, protiv 111, nije glasalo 19, od 180 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 116, nije glasalo 11, od 179 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 51, protiv 116, nije glasalo 13, od 180 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 43. amandman je podneo Dragoslav Milković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 47, protiv 113, nije glasao 21, od 181 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 44. amandman je podneo Vitomir Milošević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 50, protiv 114, nije glasalo 15, od 179 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 45. amandman je podneo poslanik Igor Mirović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 112, nije glasalo 16, od 180 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 46. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 113, nije glasalo 14, od 179 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 47. amandman je podneo poslanik Nenad Mitrović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 53, protiv 113, nije glasalo 13, od 179 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 48. amandman je podneo Miroslav Nedeljković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 51, protiv 114, nije glasalo 15, od 180 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 49. amandman je podneo poslanik Tomislav Penezić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 51, protiv 106, nisu glasala 22, od 179 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 50. amandman je podneo poslanik Sreto Perić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 116, nije glasalo 10, od 178 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 51. amandman je podneo Vitomir Plužarević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 115, nije glasalo 11, od 178 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 52. amandman je podneo poslanik Branislav Rankić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 44, protiv 116, nije glasalo 20, od 180 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 53. amandman je podneo poslanik Sulejman Spaho.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 46, protiv 112, uzdržan jedan, nije glasalo 19, od 178 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 54. amandman je podneo poslanik Lazar Čavić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 52, protiv 117, nije glasalo 12, od 181 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnom dugu u celini.
Za 122, protiv jedan, nisu glasala tri, od 126 poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o javnom dugu.
Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZADUŽENjU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" KOD NEMAČKE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE KFW
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP "Elektroprivreda Srbije" kod nemačke finansijske organizacije KFW, u načelu.
Za 124, protiv jedan, nije glasao jedan, od 126 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto na Predlog ovog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP "Elektroprivreda Srbije" kod nemačke finansijske organizacije KFW, u celini.
Za 125, protiv jedan, od 126 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaduženju JP "Elektroprivreda Srbije" kod nemačke finansijske organizacije KFW.
Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ
GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA OBNOVE ŽELEZNICA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove železnice, u načelu.
Za 124, protiv dva, od 126 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nisu glasala četiri, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dva, protiv 119, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 7, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 8, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 120, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Branislav Rankić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 7, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 9, od 128 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove železnice, u celini.
Za 123, protiv jedan, uzdržan jedan, nisu glasala dva, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove železnice.
Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU VLADE REPUBLIKE POLjSKE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OBNOVE ELEKTROPRIVREDE SRBIJE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekata obnove elektroprivrede Srbije, u načelu.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Aleksandar Vučić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo sedam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, nije glasalo deset, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nisu glasala četiri, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 118, nije glasalo devet, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo osam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo šest, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, nije glasalo 12, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansirasnje projekta obnove Elektroprivrede Srbije, u celini.
Za 125, protiv dva, od 127 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekata obnove Elektroprivrede Srbije.
Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE ZAJEDNICE ZA IZMIRENjE DOSPELIH A NEPLAĆENIH UGOVORNIH OBAVEZA PREMA EVROPSKOJ INVESTICIONOJ BANCI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a ne plaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci, u načelu.
Za 125, protiv jedan, , nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 116, nije glasalo 10, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 114, nije glasalo 12, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 112, nije glasalo 15, od 128 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo osam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela poslanik Gordana Pop-Lazić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo osam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 116, nije glasalo 9, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci u celini.
Za 121, protiv jedan, nisu glasala četiri, od 126 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih, a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci.
Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA HITNE SANACIJE SAOBRAĆAJA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja u načelu.
Za 121, protiv jedan, nije glasalo pet, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo Miroslav Nedeljković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Milan Veselinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 8, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milan Stevović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, nije glasalo 10, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Miljko Četrović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 8, od 128 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Radiša Ilić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 118, nije glasalo 9, od 128 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Zoran Antić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Darko Glišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, nije glasalo 10, od 125 poslanika.
Pošto nije bilo dovoljno poslanika, nije bilo kvoruma, dajem pauzu od pet minuta i ponovićemo glasanje.
Nije bilo kvoruma.
(Posle pauze.)
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

| Predsedava
Dame i gospodo  poslanici, molim vas da utvrdimo kvorum jer smo prekinuli rad zbog nedostatka kvoruma. Ubacite kartice u vaše identifikacione jedinice.
Pošto imamo kvorum za rad nastavljamo rad.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Darko Glišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nisu glasala četiri, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbiji Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja, u celini.
Za 126, protiv jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbiji Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja.
(Predsednik nastavlja da vodi sednicu.)
Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE OBNOVE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbiji Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, u načelu.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nisu glasala četiri, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo pet, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo sedam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Paja Momčilov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo šest, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo sedam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo Aleksandar Đorđević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo sedam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbiji Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, u celini.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji.
Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA EVROPSKIH PUTEVA B - SRBIJA I CRNA GORA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta evropskih puteva B - Srbija i Crna Gora, u načelu.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 8, od 127 poslanika.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo pet, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 8, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 121, nije glasalo pet, od 127 poslanika. Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 118, nije glasalo 9, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 111, nije glasalo 16, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Božidar Koprivica.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 118, nije glasalo 9, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 8, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta evropskih puteva B - Srbija i Crna Gora, u celini.
Za 124, protiv dva, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta evropskih puteva B - Srbija i Crna Gora.
Prelazimo na 25. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (BUDUĆA MODERNIZACIJA I UNAPREĐENjE SISTEMA ZA UPRAVLjANjE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM)
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem), u načelu.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem), u celini.
Za 124, protiv jedan, nisu glasala dva, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem).
Prelazimo na 26. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (PROGRAM REKONSTRUKCIJE OPŠTINSKE INFRASTRUKTURE OPŠTINE SUBOTICA)
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje predlog zakona o davanju kontragarancije republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica), u načelu.
Za 124, protiv jedan, nisu glasala dva, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, nije glasalo 11, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 118, nije glasalo 9, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, nije glasalo 11, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo osam, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavlj am na glasanje Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica), u celini.
Za 123, protiv jedan, nisu glasala tri, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica), u celini.
Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA UPRAVLjANjA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom u načelu.
Za 126, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto na Predlog ovog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom u celini.
Za 126, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom.
Prelazimo na 28. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O RESTRUKTURIRANjU DUGA PO NFA I TDFA IZDAVANjEM OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije, u načelu.
Za 124, nisu glasala tri, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 121, nije glasalo pet, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 8, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 116, nije glasalo 10, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, nije glasalo 11, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 111, nije glasalo 16, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Sulejman Spaho.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 108, uzdržana dva, nije glasalo 17, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 7, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Paja Momčilov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije u celini.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije, ili u prevodu Londonskom i Pariskom klubu.
Prelazimo na 29. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.
Za 125, protiv dva, nije glasalo 60, od 187 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je poslanik Dragan Rafailović, pisanim putem, povukao amandman, sa ispravkom, na član 3. Predloga zakona.
Sastavni deo Predloga zakona postali su amandmani Odbora za finansije na čl. 9, 11. i 14, kao i amandmani kojima je predloženo dodavanje novih članova 16a, 17a, 24a i 27.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 121, uzdržan jedan, nije glasalo 9, od 188 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 120, nije glasalo 12, od 189 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Sanja Čeković
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 64, protiv 115, nije glasalo 10, od 189 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 62, protiv 121, nije glasalo 9, od 192 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 67, protiv 122, nije glasalo 5, od 194 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Hranislav Perić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 83, protiv 105, nije glasalo 5, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli poslanici Milomir Minić i Jovan Todorović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 35, protiv 152, nije glasalo 6, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Sanja Čeković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 22, protiv 116, nije glasalo 55, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman, sa ispravkom, podnela je poslanik Snežana Lakićević-Stojačić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman, sa ispravkom, pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 85, protiv 104, nisu glasala četiri, od 193 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 117, nije glasalo 16, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli poslanici Milomir Minić i Jovan Todorović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 36, protiv 105, nisu glasala 52, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 62, protiv 120, nije glasalo 11, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo Vitomir Milošević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 64, protiv 117, nije glasalo 13, od 194 narodna poslanika. Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 113, nije glasao 21, od 194 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podneli poslanici Milomir Minić i Jovan Todorović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 32, protiv 97, nije glasalo 66, od 195 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Branislav Rankić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 66, protiv 118, nije glasalo 11, od 195 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Odlučivanje o postojanju opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 27. Predloga zakona.
Podsećam vas da je Vlada Republike Srbije u članu 27. Predloga zakona predložila povratno dejstvo ove odredbe.
Prema članu 144. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, kada Predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, prilikom glasanja o tim odredbama Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
Stavljam na glasanje predlog da odredba člana 27. Predloga zakona ima povratno dejstvo za koje postoji opšti interes.
Za 123, protiv 19, nije glasalo 55, od 197 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 27. Predloga zakona.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
Za 126, protiv jedan, nije glasalo 70, od 197 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
(Predsedava Vojislav Mihailović)
Prelazimo na 30. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu.
Za 122, protiv jedan, uzdržan jedan, nisu glasala 72, od 196 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Zlatan Jovanović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 120, nisu glasala 74, od 195 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 117, uzdržan jedan, nije glasalo 76, od 195 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 38, protiv 116, uzdržan jedan, nije glasalo 38, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 41, protiv 116, uzdržan jedan, nije glasalo 35, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo Božidar Koprivica.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 26, protiv 114, nisu glasala 54, od 194 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 46, protiv 113, nisu glasala 34, od 193 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 47, protiv 112, nije glasao 31, od 190 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 43, protiv 113, nisu glasala 33, od 189 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podnela Gordana Pop-Lazić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 44, protiv 114, nisu glasala 32, od 190 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 48, protiv 114, nije glasalo 26, od 188 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo poslanik Dragan Čolić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 48, protiv 113, nije glasalo 26, od 187 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 49, protiv 110, uzdržan jedan, nije glasalo 27, od 187 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 48, protiv 112, uzdržan jedan, nije glasalo 23, od 184 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Nikola Lalić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 48, protiv 113, nije glasalo 23, od 184 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 49, protiv 110, nije glasalo 24, od 183 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo Aleksandar Đorđević.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 40, protiv 109, nije glasalo 34, od 183 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 42, protiv 100, nije glasao 41, od 183 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podneo poslanik Dušan Petrović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 33, protiv 108, nisu glasala 42, od 183 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 45, protiv 106, nije glasalo 33, od 184 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podneo Božidar Koprivica.
Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za finansije predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 40, protiv 113, nije glasalo 30, od 183 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u celini.
Za 125, protiv jedan, nije glasalo 57, od 183 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Prelazimo na 31. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u načelu.
Za 119, nije glasalo 65, od 184 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na član 11. amandman je podneo Zakonodavni odbor.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 116, nije glasalo 66, od 182 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u celini.
Upozoren sam da nemamo kvoruma i zato je došlo do zastoja, jer to glasanje ne bi bilo važeće. Kakva povreda Poslovnika? Ne možemo da glasamo ako nemamo kvorum.
Za 122, protiv jedan, nisu glasala tri, od 126 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.
Prelazimo na 32. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Carinskoj tarifi, u načelu.
Za 122, protiv jedan, nisu glasala tri, od 126 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, pre nego što pređemo na odlučivanje o amandmanima, potrebno je da se Narodna skupština izjasni o pravno-tehničkoj redakciji teksta Predloga zakona o Carinskoj tarifi, koju je izvršio Zakonodavni odbor.
Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora, u kome je sadržana pravno-tehnička redakcija teksta Predloga zakona o Carinskoj tarifi.
Stavljam na glasanje pravno-tehničku redakciju, koju je izvršio Zakonodavni odbor.
Za 125, nisu glasala dva, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila pravno-tehničku redakciju koju je izvršio Zakonodavni odbor.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Milorad Krstin.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, nije glasalo 11, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Stevica Deđanski.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, nije glasalo 10, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo narodni poslanik Vitomir Plužarević.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Zoran Mašić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, nije glasalo 12, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Prvoslav Savić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Stojan Cvetković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 110, nije glasalo 17, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Dragan Čolić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 110, nije glasalo 16, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Jovan Daja.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Radiša Ilić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, nije glasalo 11, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. Odeljak VII, Glavu 39. Odeljak XI, Glave 51, 56, 57, 58, 60, 61, 62. i 63. i Odeljak XVII, Glavu 87. amandman je, na osnovu člana 140. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, podneo Zakonodavni odbor
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 122, protiv šest, nije glasalo pet, od 133 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 1. amandman je podneo Miloš Dišić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 108, nije glasalo 20, od 128 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Lazar Čavić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, nije glasalo 11, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Momčilo Duvnjak.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, uzdržan jedan, nije glasalo 8, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Darko Glišić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, uzdržan jedan, nije glasalo 9, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Nikola Lalić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Nikola Todorović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, uzdržan jedan, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Blagoje Krajinović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, uzdržan jedan, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Zoran Krasić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 110, uzdržan jedan, nije glasalo 15, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Tihomir Đuričić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, uzdržan jedan, nije glasalo 12, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 110, nije glasalo 17, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Veroljub Arsić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 109, nije glasalo 18, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Vojislav Milajić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 111, nije glasalo 16, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Ivan Radić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 110, nije glasalo 17, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo narodni poslanik Vitomir Milošević.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, uzdržan jedan, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Paja Momčilov.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 110, nije glasalo 16, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 108, uzdržan jedan, nije glasalo 18, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Anastasovski.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, nije glasalo 12, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Stojan Tintor.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 2. amandman je podneo Božidar Koprivica.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, uzdržan jedan, nije glasalo 11, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 4. amandman je podneo Zlatan Jovanović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 111, uzdržani jedan, nije glasalo 14, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 4. amandman je podneo Miljko Četrović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 110, nije glasalo 16, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 4. amandman je podneo Milan Stvevović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, nije glasalo 13, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 4. amandman je podneo Sreto Perić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 14, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 4. amandman je podneo Ljubomir Kragović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, nije glasalo 10, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 4. amandman je podneo Petar Jojić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 109, nije glasalo 18, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak I, Glavu 4. amandman je podneo Srđo Komazec.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 111, uzdržan jedan, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak II, Glavu 8. i Odeljak IV, Glave 20. i 22. amandmane su zajedno podneli poslanici Branče Stojanović, Milomir Minić i Hranislav Perić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 20, protiv 102, nije glasalo pet, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak III, Glavu 15. amandman je podneo Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak III, Glavu 19. amandman je podneo Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak III, Glavu 20. amandman je podneo Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 114, nije glasalo 12, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak III, Glavu 21. amandman je podneo Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak IV, Glavu 16. amandman, sa ispravkom, podneo je poslanik Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak VI, Glave 22, 30. i 32. Odeljak VII Glava 39, Odeljak XV, Glave 73, 82. i 83, amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 121, protiv dva, nisu glasala četiri, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak VI, Glave 32. i 34, amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Stevanović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dva, protiv 116, nije glasalo 9, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak VI, Glave 32. i 34. amandman je podneo narodni poslanik Vojislav Mihailović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 108, nije glasalo 11, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak H, Glava 48. amandman je podneo Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak H, Glavu 49. Odeljak HI, Glave 52, 54, 55. i 59. i Odeljak XV, Glavu 72, amandman su zajedno podneli poslanici Milan Nikolić i Jovan Todorović.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 20, protiv 102, nije glasalo 5, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak HI, Glave 52, 54, 55, 56. i 59. amandman su zajedno podneli poslanici Milomir Minić i Rajko Baralić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 97, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak HI, Glave 52. i 55. amandman je podneo narodni poslanik Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 116, nije glasalo 11, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak HV, Glave 72. i 82. amandman je podneo narodni poslanik Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 119, nije glasalo 6, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak HV, Glavu 72. amandman je podneo narodni poslanik Radojle Bukvić.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 109, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak HVI, Glavu 84. amandman je podneo narodni poslanik Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Odeljak HVII, Glavu 87. amandman je podneo narodni poslanik Milan Marković.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Carinskoj tarifi, u celini.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Carinskoj tarifi.
Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda.

Predrag Marković

| Predsedava
Hvala vam. Molim vas, malo strpljenja, svaka čast na odgovornosti.
Ujedno upozoravam poslanike koji se kreću po sali dok ne učestvuju u glasanju da ostanu pored svojih kartica zbog toga što se neki poslanici zabavljaju i slikaju kao da je to prazno mesto, kao da poslanik nije u sali. Molim vas za malo ozbiljnosti.
Prelazimo na 33. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u načelu.
Za 125, protiv jedan, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su poslanici Svetlana Stojanović, Vukosav Tomašević i Miroslav Janković, pisanim putem, obavestili da povlače amandman koji su podneli na član 4. Predloga zakona.
Takođe podsećam da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani Vlade Republike Srbije, i to: amandman kojim je predloženo da se posle člana 4. doda novi član 4a i amandmani na članove 7, 9, 15, 18, 20. i 21.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Gordana Pop-Lazić.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo 5, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Jovan Todorović.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 18, protiv 104, nije glasalo 5, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, nije glasalo 10, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 118, nije glasalo 9, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije predlažu da se ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 109, nije glasalo 18, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 8, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Milan Stevović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo Božidar Koprivica.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 113, nije glasalo 14, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.
Za 124, protiv jedan, nisu glasala dva, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Prelazimo na 34. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu.
Za 126, nije glasao jedan, od 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Podsećam vas da je konstatovano da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnog poslanika Suzane Grubješić na članove 1, 50. i 51.
Na član 3. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 6, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, nije glasalo 12, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 115, nije glasalo 12, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnela poslanik Gordana Pop-Lazić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 110, nije glasalo 17, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Goran Cvetanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo Dragoljub Stamenković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 112, nije glasalo 15, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 111, nije glasalo 16, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 114, nije glasalo 13, od 127 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 109, nije glasalo 17, od 126 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Prekidam glasanje i dajem pauzu od pet minuta.
Molim vas da budete odgovorni prema kolegama i da se stvarno za pet do deset minuta vratimo u salu, da bismo nastavili.
Hvala vam.
(Posle pauze.)