DESETO VANREDNO ZASEDANJE, 30.07.2011.

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 155 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje po 1. tački dnevnog reda – PREDLOG DEKLARACIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O AKTUELNOM STANjU NA KOSOVU I METOHIJI NAKON JEDNOSTRANIH I NASILNIH AKATA PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini, u načelu.
Od 203 prisutna poslanika, 179 je glasalo za, 18 protiv, četiri uzdržana, a dva nisu glasala.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog deklaracije, u načelu.
Narodni poslanici Vlatko Ratković, Smiljana Milisavljević, Maja Videnović, Gordana Čomić i Jelena Trivan povukli su amandmane koji su podneli na Predlog deklaracije.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog deklaracije u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na celokupan tekst Predloga deklaracije, amandman je podnela grupa od 20 narodnih poslanika poslaničke grupe "Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica".
Molim da se izjasnimo.
Od 203 poslanika koliko je prisutno, 78 je glasalo za, dva protiv, uzdržan niko, nije glasalo 123.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na celokupni tekst predloga deklaracija amandman je podnela grupa od 20 narodnih poslanika poslaničke grupe DSS – Vojislav Koštunica.
Molim da se izjasnimo.
Od 203 koliko nas se izjasnilo, 78 je glasalo za, dvoje protiv, uzdržanih nije bilo.
Nije glasalo 123.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na celokupan tekst predloga deklaracija na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine amandman je podneo Odbor za Kosovo i Metohiju.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Od 206 poslanika, za amandman je glasalo 181.
Protiv je bilo 18.
Uzdržanih nije bilo.
Nije glasalo sedmoro.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.
Na alineju 2 preambula amandman je podneo narodni poslanik Dragan Todorović.
Molim da se izjasnimo.
Od 206, za predlog amandmana je glasalo 64.
Protiv četvoro.
Uzdržani jedan.
Nije glasalo 138.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Molim da se izjasnimo.
Od 207 poslanika, za predlog amandmana je glasalo 64.
Jedan protiv.
Uzdržanih nije bilo.
Nije glasalo 142.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Molim da se izjasnimo.
Od 207 narodnih poslanika, koliko nas se izjasnilo, 63 je za.
Protiv dvoje.
Uzdržao se jedan.
Nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 5. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mirović.
Molim izjašnjenje.
Od 207 narodnih poslanika, za amandman je glasalo 62.
Protiv niko.
Uzdržanih jedan.
Nije glasalo 144.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na tačku 5. amandman je podneo narodni poslanik Boris Aleksić.
Molim da se izjasnimo.
Od 207 poslanika, za predlog amandmana glasalo je 63.
Dvoje protiv.
Uzdržan niko.
Nije glasalo 140.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu deklaracije u celini.
Stavljam na glasanje Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Od 207 narodnih poslanika, za se izjasnio 181 poslanik.
Protiv je bilo 20 poslanika.
Uzdržanih je četvoro.
Nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na KiM, nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini.
Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o povredama Poslovnika, na koje su ukazali poslanici tokom sednice.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbe člana 103. stav 6. i stav 10. Poslovnika, prema kojima ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazloženje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Miloš Aligrudić, na sednici 30. jula 2011. godine, u 20 časova i 15 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim narodne poslanike da odluče da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Moraćemo ponovo da utvrdimo kvorum.
Dame i gospodo narodni poslanici, očigledno je da nas nema dovoljno da se izjasnimo o povredi Poslovnika, pa dozvolite samo da zaključim sednicu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.
Zahvaljujem na učešću u radu i želim da se odmorite lepo.