Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 03.03.2016.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

3. dan rada

03.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 13:10 do 14:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad  Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 95 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 152 narodna poslanika, odnosno da imamo uslove za glasanje.
Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Žarko Obradović i Momo Čolaković.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 10. dnevnog reda.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 152, protiv – 11, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na naziv glave, naziv člana i član 1. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević i zajedno Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 164 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv člana i član 2. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević i zajedno Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na glavu, naslov i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Babić i zajedno Milisav Petronijević, Stefana Miladinović i Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 164 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov glave, glavu, naslov i član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na glavu treću i nadnaslov iznad člana 16. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS ponelo je amandman kojim predlažu dodavanje novog člana 17a.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 164 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 19. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Poslanička grupa DS podnela je amandman kojim predlažu dodavanje naziva i člana 19a.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov glave, glava i član 20. amandman su zajedno podneli poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 21. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 22. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 23. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 24. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 25. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 26. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 27. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 28. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 29. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na glavu, naslov i član 30. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 31. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 31. amandman je podnela poslaničke grupe Boris Tadić – SDS i ZZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 31. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 32. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 32. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS i ZZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 33. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 34. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 34. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 171 narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 35. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 36. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 171 narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS i ZZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 37. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 37. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS i ZZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 38. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 39. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 40. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 41. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 42. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 43. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na nadnaslov, naslov i član 44. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 44. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 45. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 46. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov glave, glavu, naslov i član 47. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Laslo Varga.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 48. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 48. amandman je podnela poslanička grupa LSV.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 49. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 50. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 51. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 52. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 52. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 53. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 53. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 54. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 54. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 54. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 55. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 56. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 56. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 57. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 58. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 59. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 60. amandman su zajedno podneli Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov i član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnih 173 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutnih 172 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 172 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov glave, glavu, naslov i član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 172 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 172 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Siniša Maksimović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 od ukupno prisutnih 172 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 172 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 71. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 72. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutno 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutno 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutno 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutno 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv glave, glavu i član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutno 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 80. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 81. amandman, sa ispravkom, podnelo je devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutno 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na nadnaslov, naslov i član 82. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutno 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 83. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 87. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 88. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 89. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 90. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 90. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 90. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 91. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 92. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 93. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 93. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 94. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 94. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 95. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 96. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 97. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 98. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 98. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 99. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 100. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 166 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 101. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 101. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo 163 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 102. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 103. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutno 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 103. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutno 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na naslov i član 104. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 105. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 106. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 107. amandman je podnelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 108. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 108. amandman je podnelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov, podnaslov i član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 110. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 111. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 111. amandman je podnelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 112. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 113. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 114. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 115. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 117. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 117. amandman je podnelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 118. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 118. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 119. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 120. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 121. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na član 122. amandman je podnelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 123. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov, podnaslov i član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 125. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 126. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 127. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Na naslov i član 128. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu, naslov i član 129. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika od ukupno prisutno 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu, naslov i član 130. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika od ukupno prisutno 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 131. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 132. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 133. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za –dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 134. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 135. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika od ukupno prisutnog 171 narodnog poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 136. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 136. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 167 narodnih poslanika od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 137. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za –pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 137. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 163 narodna poslanika od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 138. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 139. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za –tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 narodnih poslanika od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 140. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika od ukupno prisutna 172 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 141. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 narodnih poslanika od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 142. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 143. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 144. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 145. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 146. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 147. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 narodnih poslanika od ukupno prisutna 175 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 148. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik od ukupno prisutna 175 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 149. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodnih poslanika od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 150. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik od ukupno prisutna 175 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv Glave, Glavu, naslov i član 151. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 172 narodna poslanika od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 152. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika od ukupno prisutna 176 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naslov i član 153. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu i član 154. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na Glavu i član 155. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 171 od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu i član 156. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 157. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 158. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 159. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 160. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 171 od ukupno prisutnih 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 161. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutnih 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 162. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 171 od ukupno prisutnih 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 163. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 164. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 160. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 166. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 160. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 168. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 168. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv Glave, Glavu, naziv i član 169. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 170. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu, naslov i član 171. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 172. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 od ukupno prisutnih 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 173. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutnih 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov i član 174. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 175. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 176. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 177. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 177. amandman je podnela grupa od devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić-SDS,ZZS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 178. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 178. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 179. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 180. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 181. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 182. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu i član 183. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 184. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 184. amandman je podneo narodni poslanik Laslo Varga.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu i član 185. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 186. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 186. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave, Glavu, naslov i član 187. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 188. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 189. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 190. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu, naslov Glave i član 191. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave i član 192. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave i član 193. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov Glave, Glavu i član 194. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 195. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 195. amandman je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 196. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 197. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 198. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 199. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 200. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 200. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 201. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov i član 202. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 164, protiv – 11, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/2014, 46/2015 i 112/2015), u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 165, protiv – 10, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog autentičnog tumačenja.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje tačku 3. dnevnog reda - Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 166, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 14 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 165, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 15 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U KRUŠEVCU
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 166, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 14 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U JAGODINI
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 165, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 14 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 165, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 14 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog nadležnog odbora AP Vojvodine su Siniša Isakov i Vladimir Barović.
Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.
1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere Siniša Isakov.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 narodni poslanik.
2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere Vladimir Barović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog Odbora Skupštine AP Vojvodine nije izabrala ni jednog od dva predložena kandidata.
Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog crkvi i verskih zajednica.
Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog crkvi i verskih zajednica su Aleksandra Janković i Nenad Drašković.
Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.
1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere Aleksandra Janković.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 162, protiv – deset, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere Nenad Drašković.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog crkvi i verskih zajednica izabrala Aleksandru Janković.
Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam njoj na izboru i poželim joj uspeh u radu.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na povrede Poslovnika, to je omiljena stvar u našem glasanju.
Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, na sednici 2. marta 2016. godine, u 20 časova i 56 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – šest, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Poštovani narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Zahvaljujem se na našem zajedničkom radu. Možemo da budemo ponosni na to što smo uradili. Imamo 36 sednica u redovnom zasedanju, 32 sednice u vanrednom zasedanju, 11 posebnih sednica, 232 dana i noći radnih, ukupno 615 akata smo usvojili, 384 zakona i 233 ostalih propisa. Možemo da budemo ponosni na to što smo radili.
Hvala vam puno.