Dvadeset četvrta posebna sednica , 21.06.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Dvadeset četvrte posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika¸ konstatujem da sednici prisustvuje 103 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zaključaka iz tačka 1, 2. i 3. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 31. maja ove godine.
Zaključujem glasanje: za je glasalo 127 poslanika.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 13. maja ove godine.
Zaključujem glasanje: za je glasalo 127 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 27. marta ove godine.
Zaključujem glasanje: za je glasalo 127 poslanika.
Konstatujem da je usvojen Predlog zaključka.
Imamo jednu povredu Poslovnika.
Narodni poslanik Momo Čolaković ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika.
Molim da odlučite o ovoj povredi.
Zaključujem glasanje: za je glasalo osam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćena povreda Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Dvadeset četvrtu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Hvala.