Trinaesto vanredno zasedanje , 10.07.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Trinaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika¸ konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 141 narodni poslanik i da imamo uslove za dalji rad.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka od 1. do 8. dnevnog reda sednice.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Stranka moderne Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela poslanička grupa Stranka moderne Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – tri, uzdržan – niko, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca 14. juna ove godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo pet poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na glasanje o izboru zamenika javnog tužioca.
Pre nego što pređemo na glasanje, podsećam vas na odredbe člana 201. st. 3. i 4. Poslovnika: „U toku pretresa na sednici nadležnog odbora i na sednici Narodne skupštine, poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana, pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.
O predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata odlučujemo pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje se u celini javnim glasanjem.“
U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje predlog da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu izabere Jelena Srdanović, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, čiji je predlog osporila narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju i jedan glas protiv.
Konstatujem da Jelena Srdanović nije izabrana kao predložena na listi.
Podsećam vas da je Državno veće tužilaca 9. jula ove godine pisanim putem obavestilo Narodnu skupštinu da je Mirjana Veljković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Trsteniku, iz ličnih razloga odustala od kandidature za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.
Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koju je podnelo Državno veće tužilaca, bez osporenog kandidata i kandidata koji je povukao kandidaturu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke u celini bez ova dva kandidata.
Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini. Predlog je od 13. juna ove godine.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 4. juna ove godine, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da u vaše ime i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima pravosudnih funkcija na izboru i da im poželimo puno uspeha u radu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam Mersihi Marković na izboru za člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Imamo još nekoliko povreda Poslovnika.
Narodni poslanik Maja Gojković, na sednici 9. jula 2019. godine, u 16:50 časova, ukazala je na povredu člana 198. stav 2. Poslovnika.
Molim vas da odlučite o tome.
Zaboravila sam da odustanem od povrede Poslovnika. Hvala.
Zaključujem glasanje: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Trinaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.