Dvadeset peta posebna sednica , 15.07.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Dvadeset pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 117 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 137 narodnih poslanika.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici mr Dejan Radenković i prof. dr Miladin Ševarlić.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zaključaka iz tačaka od 1, 2. i 3. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – dva.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 13. juna 2019. godine.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 17. juna 2019. godine.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Dvadeset petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.