Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/257-19

2. dan rada

23.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 09:55 do 10:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 67 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 8. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Žarko Obradović, Dejan Radenković, Ivan Bauer i Milena Bićanin.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda, podsećam vas da je na osnovu člana 105. stav 2. tačke 12. i 13. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o izboru sudija i predsednika sudova i o prestanku funkcija javnog tužioca većinom glasova svih narodnih poslanika.
Pre nego što pređemo na glasanje o 1. tački dnevnog reda, podsećam vas na odredbe člana 201. stavovi 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine koji glase:
„U toku pretresa na sednici nadležnog Odbora i na sednici Narodne skupštine narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana, pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.
O predlogu za izbor svakog osporenog kandidata Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje u celini javnim glasanjem.“
U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Privrednog suda u Nišu izabere Božidar Stanković, sudija Privrednog suda u Nišu i vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Nišu, čije je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutno131 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Božidara Stankovića za predsednika Privrednog suda u Nišu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, bez osporenog kandidata, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutno131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda.
U skladu sa odredbama člana 201. stav 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, a tiču se o Predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata, Narodna skupština odlučuje pojedinačno.
O Predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuju u celini javnim glasanjem.
U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje Predlog da se za sudije Osnovnog suda u Trsteniku izabere Mirjana Veljković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Trsteniku, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan, od ukupno prisutna132 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Mirjanu Veljković za sudiju Osnovnog suda u Trsteniku.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, bez osporenog kandidata, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržan – jedan, od ukupno prisutna 132 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem tužilaštvu u Kraljevu, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.