Dvadeset peto vanredno zasedanje , 24.02.2020.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego nastavimo rad, pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu preminuloj narodnoj poslanici Veri Paunović.
(Minut ćutanja.)
Nastavljamo rad sednice Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 97 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 147 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodna poslanica Mirjana Dragaš.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 7. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 153, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman sa ispravkom, koji je na naziv Predloga zakona podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 1, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – 16 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 15 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – 16 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 13 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: za – 15 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – tri narodna poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: za – 14 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – devet narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 10. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – 19 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 11. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 21 narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 12. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 13. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 14. koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. amandman, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 17. amandman, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. amandman, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: za – 15 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – 10 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. amandman, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 159, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 141 narodni poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – 19 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – šest narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – 16 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 18 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142, uzdržan – jedan, nije glasalo 20 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd, između kineske Eksport – Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 160, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 20 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 162, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Imamo nekoliko povreda Poslovnika.
Poslanik Nemanja Šarović, na sednici 18. februara, u 13.40 časova, ukazao je na povredu člana 107.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika, te nije povređen navedeni član Poslovnika.
Poslanik Miladin Ševarlić, na sednici 19. februara, u 16.29 časova, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Konstatujem da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.