Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

4. dan rada

26.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 14:25

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina
 • Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi
 • Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", Broj 25/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 121 narodni poslanik.
  Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje kartice u elektronske jedinice.
  Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Primenom sistema utvrđeno je da je u sali prisutno 163 narodnih poslanika, pa prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 60. dnevnog reda.
  Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU, SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA 2024. GODINU, SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2024. GODINU, PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2024. GODINU I PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2024. GODINU
  Podsećam da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto smo obavili pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, u načelu.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 31, nije glasalo – dva, od 178 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 166, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 169, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Branimir Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 165, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 163, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Jelena Milošević.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 167, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli Jovanović, Nestorović, Nikolić, Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 170, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Aleksić, Novaković, Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 167, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 168, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 169, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Albahari, Oreg, Grbović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 171, od ukupno 180 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Đorđo Đorđić.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 166, od ukupno 181 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Strahinja Erac.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 165, od ukupno 181 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanička grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 177, od ukupno 181 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 172, od ukupno 181 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zoran Zečević.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 169, od ukupno 179 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje član 2. koji je podneo Branimir Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 171, od ukupno 181.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 166, od ukupno 182.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 175, od ukupno 182.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 173, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Đorđo Đorđić.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo - 167, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Ivana Parlić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 175, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Milovan Jakovljević.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo - 167, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 171, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 172, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Branimir Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 171, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 174, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 174, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Aleksandar Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 178, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Danijela Nestorović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 175, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 173, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Tamara Milenković Kerković.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 172, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 176, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Borislav Novaković
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 175, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 173, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 173, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 172, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 172, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Jelena Milošević.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 179, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Đorđo Đorđić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo - 171, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Danijela Nestorović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 171, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli Albahari, Oreg i Grbović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 175, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 173, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Branimir Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 174, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 171, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 172, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Đorđe Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 173, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 172, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 178, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli Lazović i Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 175, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela Ivana Parlić.
  Zaključujem glasanje: za – četvoro, nije glasalo – 182, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Branimir Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 177, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 171, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 173, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 170, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7, koje su u istovetnom tekstu, podneli Jerković i Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 182, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 172, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Strahinja Erac.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 177, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 172, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 170, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Šaip Kamberi.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 168, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Jelena Kalajdžić.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 179, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Branimir Jovančićević.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 178, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Đorđe Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 176, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Đorđe Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala – 174, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Marinika Tepić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasao – 181, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala – 174, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Marko Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala – 174 od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala – 173, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Zoran Zečević.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 170, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Borko Stefanović.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 180, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Marija Lukić.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 177, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 169, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Miroslav Aleksić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 175, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala – 174, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 176, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Jelena Milošević.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 179, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Albahari, Oreg i Grbović.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nisu glasala – 182, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nisu glasala – 173, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Tamara Milenković Kerković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 178, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8, sa ispravkom, koji je podnela Danijela Grujić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 178, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Milinka Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 184, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala – 173, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Dalibor Jekić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasao – 171, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Željko Veselinović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 179, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Tatjana Pašić.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 179, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Đorđo Đorđić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 176, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Dejan Radenković.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nisu glasala – 183, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Robert Kozma.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 177, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Radomir Lazović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 177, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Snežana Paunović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 186, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Nataša Tasić Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 184, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 176, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Jelena Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 179, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Milovan Jakovljević.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 175, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Selma Kučević.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 185, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Bojana Bukumirović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 178, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Strahinja Erac.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 178, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Jerković, Olenik.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao, od ukupno 188 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 180, od ukupno 188.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 175, od ukupno 188.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 176, od ukupno 188.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasao – 171, od ukupno 188.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Tamara Milenković Kerković.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 180, od ukupno 188.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Milovan Jakovljević.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 175, od ukupno 188.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Strahinja Erac.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 189, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Grupa Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 182, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 183, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 182, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 168, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli u istovetnom tekstu Jerković i Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 183, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela Grupa Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 182, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 175, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 174, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 173, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 177, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 174, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković i Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 183, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član13. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 173, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 173, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 177, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 171, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 171, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 171, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 169, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela Tamara Milenković Kerković.
  Zaključujem glasanje: za – 16, uzdržan - jedan, nije glasalo – 167, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Milovan Jakovljević.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 170, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Strahinja Erac.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 172, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 171, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 172, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 18. u istovetnom tekstu, koji su podneli Jerković i Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 183, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 169, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 172, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podneo Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 182, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 172, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo Aleksandar Olenik.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 182, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 172, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 171, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 174, od ukupno 185.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 175, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 176, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 184, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 174, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 175, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 172, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 173, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 173, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 171, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 176, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 175, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 175, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 178, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 177, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 179, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 176, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 177, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 176, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 179, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji je podneo Srđan Milivojević.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 178, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podneo Zoran Zečević.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 175, od ukupno 187.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 175, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 183, od ukupno 186.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada treba da pređemo na odlučivanje o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Podsećam da je članom 51. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana, od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo, ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje – Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana, od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – 28, nije glasalo – 14, od ukupno 188.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 31, nije glasalo – 13, od ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.
  Čestitam svim građanima Republike Srbije na upravo usvojenom budžetu.
  Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – 13, nije glasalo – 33, od ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – pet, nije glasalo – 34, od ukupno 185.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – pet, nije glasalo – 34, od ukupno 182.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje u 2024. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – šest, nije glasalo – 27, od ukupno 178.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda.
  Predlog zakona o javnom informisanju i medijima.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 16, uzdržan – jedan, nije glasalo – 17, od ukupno 178.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Olenik i zajedno poslanici Narodnog pokreta i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 169, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Olenik i zajedno poslanici Narodnog pokreta i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 169, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Olenik i zajedno poslanici Narodnog pokreta i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 165, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 4. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Olenik, Jerković i zajedno poslanici Narodnog pokreta i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 166, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 5. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Olenik i zajedno poslanici Narodnog pokreta i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 6. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Olenik, Jerković i zajedno poslanici Narodnog pokreta i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 168, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Olenik i zajedno poslanici Narodnog pokreta i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 167, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 8. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici Narodnog pokreta i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 164, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Tomašević Stevanović, Đurković.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 9. u istovetnom tekstu podneli su Jerković, poslanici Narodnog pokreta i poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 10. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 11. koje su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasao – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 12. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 13. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 167, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 14. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 15. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 168, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 16. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 167, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 17. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 18. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 166, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 19. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 168, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 20. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 169, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 21. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 168, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 22. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 170, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 23. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 24. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 25. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno DS.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupštine nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupštine nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupštine nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupštine nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 174, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 173, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 174, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković i zajedno Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 174, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 173, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su zajedno podneli Manojlović i Lutovac.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 163, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su zajedno podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 169, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli Nikolić i Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 170, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podneo Đorđe Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 167, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 169, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 39. dodaje član 39a, zajedno su ga podneli Jovanović i Nestorović.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 174, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 170, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 169, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici Manojlović i Lutovac.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - jedan, nije glasalo - 166, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo Đorđe Miketić.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 172, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici grupe "Pravac".
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 170, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 176, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 172, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 172, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 172, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - dva, nije glasalo - 174, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 170, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 171, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 171, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 171, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 171, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji je podnela grupa Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za - dva, nije glasalo - 174, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 169, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković i grupa Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 170, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 169, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 171, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 169, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 65. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 170, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 170, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 169, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 169, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 166, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 168, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 168, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 168, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 169, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - pet, nije glasalo - 170, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, nije glasalo - 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 169, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 170, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 80. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 81. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 170, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 167, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 169, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 169, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 86. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 171, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 172, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 170, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 173, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 89. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 172, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 90. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 91. u istovetnom tekstu podneli su Jerković i Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 92. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 94. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 95. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 96. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 173, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 98. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 99. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 100. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. u istovetnom tekstu podneli su zajedno Narodni pokret i zajedno Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 171, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 102. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Narodni pokret i zajedno Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 171, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 103. u istovetnom tekstu podneli su Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 171, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 104. koji su podneli u istovetnom tekstu Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 167, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji su podneli u istovetnom tekstu Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 167, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 106. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 107. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 108. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 109. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 111. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 112. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 113. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 114. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 115. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 116. koje su u istovetnom tekstu podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 169, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 117. koje su u istovetnom tekstu podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 168, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 118. koje su u istovetnom tekstu podneli Jerković, Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 169, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 119. koje su u istovetnom tekstu podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 171, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 120. koje su u istovetnom tekstu podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 172, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 121. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 170, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 122. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 123. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 124. koji je podneo je Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 170, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 125. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 173, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 127. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 173, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 128. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 129. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 130. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 131. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 132. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 133. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 173, od ukupno – 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 134. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 174, od ukupno – 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 135. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nisu glasala – 172, od ukupno – 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 136. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasao – 171, od ukupno – 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 137. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 174, od ukupno – 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 138. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 170, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 139. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 140. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Narodni pokret i Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 141. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 142. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 173, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 143. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 144. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasao – 171, od ukupno – 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 145. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo - 170, od ukupno – 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 146. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 172, od ukupno – 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 147. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasao – 171, od ukupno – 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 148. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasao – 171, od ukupno – 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 149. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 172, od ukupno – 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 150. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 151. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 152. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 153. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 154. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 155. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 156. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 173, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 157. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 158. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala – 172, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 159. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao – 171, od ukupno – 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, u celini.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 18, nije glasalo – 15, od ukupno – 175.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskim medijima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – 16, uzdržan – jedan, nije glasalo – 15, od ukupno 175.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 174, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 173, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 170, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko od ukupno 172 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 167, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno – 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković i zajedno Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 6, u istovetnom tekstu, koji su podneli Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedna, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela poslanička grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Đorđe Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, Olenik i zajedno grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 170, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 169, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 8. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Olenik i zajedno grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 9. koji su podneli, u istovetnom tekstu, Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su zajedno podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 10, u istovetnom tekstu, koji su podneli Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 167, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 11, u istovetnom tekstu, koji su podneli Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 12, u istovetnom tekstu, koji su podneli Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – četvoro, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 13, u istovetnom tekstu, koji su podneli Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 170, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 14, u istovetnom tekstu, koji su podneli Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 170, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 15, u istovetnom tekstu, koji su podneli Olenik i grupa Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 170, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – četvoro, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 24. dodaje novi član 24a koji su podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 167, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 25. dodaje novi član 25a koji su podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – četvoro, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 25. dodaje novi član 25a koji su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 168, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 27. dodaje novi član 27a koji su podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasao – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. kojim se dodaje novi član 28a koji su podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 166, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su zajedno podneli Lutovac Manojlović i Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 163, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su zajedno podneli Zelenović, Nešić, Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 168, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 23. dodaje novi član 23a i 33b koji su zajedno podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasao – 164, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 164, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji je podneo Đorđe Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 167, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: nije glasalo niko, od ukupno 169 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 38. na član 38. kojim se dodaje novi članovi 38a i 38b, koji su podneli Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 163, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je podneli Zelenović, Nešić, Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 168, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 164, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 165, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 166, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 168, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 165, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 165, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 164, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 166, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 165, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 165, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 164, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 165, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko od 171 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji je podneo Narodni pokret. Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 168, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 165, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su podneli Zavetnici. Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 170, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su podneli Zelenović, Nešić, Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – jedna, nije glasalo – 170, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji je podnela grupa Pravac. Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 170, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada molim narodne poslanike da obrate pažnju, jer je na član 62. amandman podneo Odbor za kulturu i informisanje.
  Predstavnik predlagača je na sednici Narodne skupštine prihvatio ovaj amandman.
  Potrebno je da se izjasni i sama Narodna skupština.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim poslanike da glasaju.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 28, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 65. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada ponovo imamo amandman na naslov i na član 68. koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje.
  Da podsetim, predstavnik predlagača je na sednici Narodne skupštine prihvatio ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje da se izjasni i sama Skupština.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nije glasalo – 31, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 166, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 166, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za –sedam, nije glasalo – 165, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 164, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman član 77. koji je podnela Demokratska stranka
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji je podnela poslanička grupa Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman, kojim se posle člana 77. dodaje novi 77a podneli su Jovanović, Nestorović, Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 167, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji je podneo Nebojša Bakarec.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada još jednom na član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Radenković, Dunja Simonović Bratić.
  Odbor za kulturu i informisanje prihvatio je amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa s obzirom da nije prihvatila Vlada potrebno je da glasa Skupština.
  Ukoliko smo se svi izjasnili po ovom amandmanu.
  Zaključujem glasanje: za – 145, nije glasalo – 26, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 80. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 169, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 91. koji su zajedno podneli Aleksić, Jovanović, Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 92. koji je podneo Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 171, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 100. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 167, od ukupno 172.
  Konstatuje da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 102. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 103. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 104. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 112. koji je podnela poslanička grupa Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 119. koji je podneo Jerković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 122. koji su podneli Jovanović, Nestorović, Nikolić i Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 122. koji su podneli Aleksić, Novaković, Radovanović, Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 125. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 170, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 125. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji su podneli Jovanović, Nestorović, Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji je podnela grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji su podneli Aleksić, Novaković, Radovanović, Stanković.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 170, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 127. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 128. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 129. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 130. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 172, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskim medijima u celini.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 14, nije glasalo – 15, od ukupno 173.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona.
  Prelazimo na Tačku 4.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – pet, nije glasalo – 24, od ukupno 173.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. sa ispravkom, koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. sa ispravkom, koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Zeleno – levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo 171, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 10, nije glasalo – 20, od ukupno 174.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 5. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 10, nije glasalo – 22, od ukupno 174.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 172, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 171, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli Ivanović, Gajić, Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 170, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. u istovetnom tekstu, koji je podnela Marina Lipovac Tanasković i zajedno Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 172, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 174, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 167, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podnele Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 173, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. sa ispravkom, koji je podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 173, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 169, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podnele Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 172, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 12, nije glasalo – 18, od ukupno 174.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 6. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načeli i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – 12, nije glasalo – 19, od ukupno 174.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada treba da pređemo na odlučivanje o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Podsećam da je članom 10. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana, od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo, ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje – Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana, od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 12, nije glasalo – 15, od ukupno 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 13, nije glasalo – 13, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila u i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 7. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Sastavljam na glasanje Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – 13, nije glasalo – 15, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici grupe Pravac, poslanici grupe Dveri, poslanici Narodne stranke, poslanici Zeleno-levog kluba i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici grupe Pravac, poslanici grupe Dveri, poslanici Narodne stranke, poslanici Zeleno-levog kluba i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. sa ispravkom, koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 168, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici grupe Pravac, poslanici grupe Dveri, poslanici Narodne stranke, poslanici Zeleno-levog kluba i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 4. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković, zajedno poslanici grupe Pravac, poslanici grupe Dveri, poslanici Narodne stranke, poslanici Zeleno-levog kluba i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. sa ispravkom, koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 168, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 5. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici grupe Pravac, poslanici grupe Dveri, poslanici Narodne stranke, poslanici Zeleno-levog kluba i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko od ukupno 172 narodna poslanika prisutna u sali.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 6. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković, zajedno poslanici grupe Pravac, poslanici grupe Dveri, poslanici Narodne stranke, poslanici Zeleno-levog kluba i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 168, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. u istovetnom tekstu podneli su grupe Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i zajedno Miketić, Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 168, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 8. koje su podneli u istovetnom tekstu zajedno grupe Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i zajedno Miketić, Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 9. u istovetnom tekstu podneli su ih poslanici Jerković, grupe Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub, poslanici Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 167, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 10. u istovetnom tekstu podneli su grupe Pravac, Dveri, Narodna stranka i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 167, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 10. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 167, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 11. koje su u istovetnom tekstu podneli Jerković, grupa Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 167, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 12. koje su u istovetnom tekstu podneli grupa Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i zajedno Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 13. koje su u istovetnom tekstu podneli grupa Pravac, Dveri, Narodna stranka i Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 170, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 13. koje je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 14. koje su u istovetnom tekstu podneli Jerković, grupa Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 15. koje su u istovetnom tekstu podneli grupa Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 167, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 16. koje su u istovetnom tekstu podneli grupa Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 167, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 17. koje su u istovetnom tekstu podneli Jerković, grupa Pravac, Dveri, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 167, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 18. koje su u istovetnom tekstu podneli grupa Pravac, Narodna stranka, Zeleno-Levi klub i Miketić i Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 167, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EKSPO Beograd 2027, u celini.
  Molim sve da glasaju.
  Zaključujem glasanje: za – 129, protiv 17, nije glasalo – 26, od ukupno 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 8. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – 10, nije glasao – 31, od ukupno 172.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o jednom amandmanu.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 169, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – osam, nije glasalo – 27, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Deveta tačka.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – četiri, nije glasalo 30, od ukupno 170.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – jedan, nije glasalo 166, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo 167, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko, od 169 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo 165, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo 165, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko ne pristupa glasanju.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 166, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – pet, nije glasao 21, od ukupno 167.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - šest, uzdržani - jedan, nije glasalo - 20, od ukupno 167.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 164, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 162, od ukupno 166.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 163, od ukupno 166.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 162, od ukupno 166.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - osam, nije glasalo - 18, od ukupno 167.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda.
  Podsećam da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - četiri, nije glasalo - 22, od ukupno 167.
  Konstatujem da smo usvojili i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 12. tačku.
  Pošto je Skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - 6, nije glasalo - 20, od ukupno 167.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1, u istovetnom tekstu podneli su ih Olenik, grupa Dveri, grupa Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 166, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2, u istovetnom tekstu podneli su ih Olenik i zajedno Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 165, od ukupno 166.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 138, protiv - šest, nije glasalo - 21, od ukupno 165.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 13. tačku.
  Pošto je Skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - četiri, nije glasao - 21, od ukupno 165.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koje su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanici Dveri i zajedno Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za - dva, uzdržan - jedan, nije glasalo - 162, od ukupno 165.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 1. koji su zajedno poslanici Tomašević, Đurković i Stevanović.
  Zaključujem glasanje: za - dva, nije glasalo - 163, od ukupno 165.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 164, od ukupno 165.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - šest, nije glasalo - 21, od ukupno 166.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 14. tačku.
  Pošto je Skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 138, protiv - osam, nije glasao - 21, od ukupno - 167.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1, u istovetnom tekstu, koje su podneli zajedno poslanici grupe NADA i poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 163, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Vesna Ivković.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 159, od ukupno 165.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo - 162, od ukupno 165.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - šest, nije glasalo - 159, od ukupno 165.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - četiri, nije glasalo - 21, od ukupno 164.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona.
  Prelazimo na 15. tačku.
  Pošto je Skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 138, protiv - četiri, nije glasalo - 22, od ukupno - 164.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasao -161, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasao - 161, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, nije glasalo - 160, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasao - 161, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 14. predlaže dodavanje novog člana 14a koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - dva, nije glasalo - 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasao - 161, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasao – 161, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasao – 161, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv iznad člana 36. i član 36. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – tri, nije glasalo – 20, od ukupno 163.
  Konstatujem da smo usvojili i ovaj predlog.
  Prelazimo na tačku 16.
  Skupština je obavila pretres u pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – četiri, nije glasalo – 22, od ukupno 164.
  Skupština je prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2, u istovetnom obliku, podneli su zajedno Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović i zajedno poslanici grupe Moramo.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je zajedno podnela grupa Moramo.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela grupa Moramo.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je zajedno podnela grupa Moramo.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – tri, nije glasalo – 20, od ukupno 164.
  Konstatujem da smo usvojili ovaj predlog.
  Prelazimo na 17. tačku.
  Podsećam da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivaćemo samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – četiri, nije glasalo – 20, od ukupno 164.
  Konstatujem da smo usvojili ovaj predlog.
  Prelazimo na 18. tačku.
  Podsećam, Skupština je obavila pretres u načelu. S obzirom na to da na Predlog zakona takođe nisu podneti amandmani, odlučivaćemo samo o Predlogu u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – dva, nije glasalo – 18, od ukupno 162.
  Konstatujem da je Skupština usvojila predlog.
  Prelazimo na 19. tačku.
  Skupština je obavila pretres. Na predlog zakona nisu podneti amandmani, pa ponovo odlučujemo samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – tri, nije glasalo – 17, od ukupno 162.
  Konstatujem da smo usvojili i ovaj predlog zakona.
  Prelazimo na 20. tačku.
  Obavili smo pretres u načelu.
  Nisu podneti amandmani.
  Skupština će odlučiti samo u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – jedan, nije glasalo – 20, od ukupno 164.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 21. tačku.
  Skupština je obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – tri, nije glasalo – 18, od ukupno 164.
  Konstatujem da smo prihvatili predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala – 162, od ukupno 164.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno 164.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno – 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela Narodna Stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podnele Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno – 164.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 13. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno – 164.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podnele Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman sa ispravkom su zajedno podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podneo Zeleno–levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela grupa Moramo.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 161, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 161, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 160, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 161, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – pet, nije glasalo – 14, od ukupno 162.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 22. tačku.
  Skupština je obavila pretres u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – dva, nije glasalo – 17, od ukupno 161.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zoran Lutovac.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 158, od ukupno 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 160, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2. koji su u istovetnom tekstu podneli Zeleno-levi klub i zajedno Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 160, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – četiri, nije glasalo – 15, od ukupno 162.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 23. tačku.
  Obavili smo pretres u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – tri, nije glasalo – 16, od ukupno 161.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1. koje su u istovetnom tekstu podneli zajedno Zeleno-levi klub i zajedno Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasao – 161, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su zajedno podneli Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasao – 161, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – tri, nije glasalo – 15, od ukupno 162.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 24. tačku.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava, Narodna skupština usvaja Završni račun većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – četiri, nije glasalo – 14, od ukupno 162.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 25. tačku.
  Završili smo pretres u načelu i pojedinostima, pa prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – tri, nije glasalo – 15, od ukupno 162.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 159, od ukupno 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 159, od ukupno 160.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. u istovetnom tekstu koje su zajedno podneli Zeleno-levi klub i zajedno Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 158, od ukupno 160.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 159, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 159, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 159, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno – 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 32, u istovetnom tekstu, koji su podneli zajedno Zeleno-levi klub i zajedno Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasao – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasao – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – četiri, nije glasalo – 15, od ukupno – 162.
  Konstatujem da je Skupština usvojila ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na tačku 26.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – dva, nije glasalo – 18, od ukupno – 162.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 159, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli Bojović, Gajić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasao – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 160, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli Šulkić i Marsenić
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasao – 161, od ukupno – 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: ne glasa niko.
  Skupština ne prihvata.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: ponovo nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko ne glasa.
  Skupština ne prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština ga nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 160, od ukupno 162.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština ga nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština ga nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština ga nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština ga nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština ga nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, nije glasalo – 159, ukupno 161.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo - 160, od ukupno 161.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – pet, nije glasalo – 15, od ukupno 161.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila, usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 27. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNjEM OBRAZOVANjU I VASPITANjU
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – četiri, nije glasalo – 17, od ukupno 161.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za –dvoje, nije glasalo – 159, od ukupno 161.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 4. koji su podneli poslanici Jedinstvene Srbije.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 154, od ukupno 160.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4, sa ispravkom, koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za –jedan, nije glasalo – 159, od ukupno 160.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za –dvoje, nije glasalo – 158, od ukupno 160.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za –jedan, nije glasalo – 159, od ukupno 160.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -139, protiv – pet, nije glasalo – 16, od ukupno 160.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog.
  Prelazimo na 28. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – četiri, nije glasalo – 16, od ukupno 159.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1. u istovetnom tekstu koje su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba i Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 158, ukupno 159.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su sa ispravkom podneli poslanici Jedinstvene Srbije.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo- 151, od ukupno 159.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 158, od ukupno 159.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 158, od ukupno 159.
  Konstatujem da nije prihvaćeno.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 6. u istovetnom tekstu koji su podneli Zeleno-Levi klub i Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Na član 7. su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Stavljam za glasanje.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: ne glasa niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Podsećam vas da je članom 10. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Zato stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – dva, nije glasalo – 17, od ukupno 160.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu u roku kraćem od osam dana.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – dva, nije glasalo – 16, od ukupno 160.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 29. tačku.
  Obavili smo pretres u načelu i pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u načelu.
  Zaključujem: za – 142, protiv – tri, nije glasalo – 15, od ukupno od 160.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo – 158, od ukupno 160.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. Narodne stranke.
  Zaključujem: ne glasa niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Narodne stranke.
  Zaključujem: ne glasa niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su u istovetnom tekstu podneli Narodna stranka i Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su u istovetnom tekstu podneli Narodna stranka i Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 158, od ukupno 159.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 158, od ukupno 159.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 65. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 80. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 81. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji su podneli iz Zeleno – levog kluba.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji je podneo Zeleno – levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 185, od ukupno 156.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 86. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 89. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 90. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 91. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 92. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 93. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 94. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 95. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 96. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 98. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 99. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 100. koji je podnela Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – tri, nije glasalo – 17, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 30. tačku.
  Obavili smo pretres u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, nije glasalo – 19, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanu jednom.
  Na član 19. amandman je podneo Marko Ristić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 157, od ukupno 158.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o jedinom amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – dva, nije glasalo – 15, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 31. tačku.
  Podsećam, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava, Narodna skupština usvaja zakone kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u koriste Nemačke razvojne banke KfW Frankfurt na Majni, po zaduživanju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) – Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji, Faza I, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – tri, nije glasalo – 13, od ukupno 159.
  Usvojili smo predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 158, od ukupno 159.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduživanju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) – Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji, Faza I, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – tri, nije glasalo – 12, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na tačku 32.
  Podsećam da Narodna skupština usvaja zakone kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – pet, nije glasalo – 10, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj predlog, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1, u istovetnom tekstu, podneli su Zeleno-levi klub i poslanici Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2, u istovetnom tekstu, podneli su ih Zeleno-levi klub i Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. koji su podneli iz Narodnog pokreta.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3, amandman koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – dva, nije glasalo – 16, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 33. tačku.
  Narodna skupština je obavila pretres u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje, većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – četiri, nije glasalo – 17, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1, u istovetnom tekstu, podneli su ih Zeleno-levi klub, Dveri i Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2, u istovetnom tekstu, podneli su ih Zeleno-levi klub, Dveri i Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3, u istovetnom tekstu, podneli su ih Dveri i Narodni pokret.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub. Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – tri, nije glasalo – 17, od ukupno 159.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 34. tačku.
  Obavili smo pretres u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 142, protiv - četiri, nije glasalo - 13, od ukupno 159.
  Konstatujem da smo prihvatili predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1, u istovetnom tekstu, Zeleno-Levog kluba, Narodnog pokreta i Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 158, od ukupno 159.
  Konstatujem da nismo prihvatili.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2. u istovetnom tekstu Narodnog pokreta i Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. u istovetnom tekstu Narodnog pokreta i Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Skupština ih nije prihvatila.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 158, od ukupno 159.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandmane.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - četiri, nije glasalo - 14, od ukupno 159.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj predlog.
  Prelazimo na 35. tačku.
  Obavili smo pretres u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - dva, nije glasalo - 15, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo usvojili predlog u načelu.
  Idemo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 157, od ukupno 158.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 156, od ukupno 157.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - pet, nije glasalo - 11, od ukupno 157.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Prelazimo na odlučivanje o tač. od 36-43.
  Podsećam da u skladu sa članom 105. stav 3. tač. 4. i 6. Ustava, Skupština odlučuje o javnom zaduživanju, zaključivanju, potvrđivanju međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika, pa imajući to u vidu, idemo na tačku 36.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 142, protiv - jedan, nije glasalo - 15, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 37. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine, i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - 16, od ukupno 158.
  Konstatujem da je Skupština usvojila ovaj predlog.
  Prelazimo na 38. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 141, nije glasalo - 17, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo usvojili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 39. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - 16, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj predlog.
  Prelazimo na 40. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - 16, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 41. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji i Trećeg protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - 16, od ukupno 158 prisutnih.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 42. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac“, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 143, protiv - jedan, nije glasalo - 14, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo usvojili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 43. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 140, nije glasalo - 18, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 44. tačku.
  Takođe je potrebno da odlučimo većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - jedan, nije glasalo - 17, od ukupno 158.
  Konstatujem da smo usvojili predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 157, od ukupno 158.
  Ovaj amandman nismo prihvatili.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Ovaj amandman nismo prihvatili.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 155, od ukupno 156 prisutnih.
  Konstatujem da ni ovaj amandman nismo prihvatili.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 143, protiv - jedan, nije glasalo - 12, od ukupno 156.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj predlog.
  Prelazimo na 45. tačku.
  Takođe, potrebno je da odlučimo većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.
  Zaključujem glasanje: za - 143, nije glasalo - 13, od ukupno 156.
  Konstatujem da smo prihvatili predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 155, od ukupno 156.
  Nismo prihvatili ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, nije glasalo - 155, od ukupno 156.
  Nismo prihvatili ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 155, od ukupno 156.
  Konstatujem da nismo prihvatili ni ovaj amandman.
  Sada prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu „Program za otpornost na klimatske promene navodnjavanje u Srbiji“ Faza prava i druga, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – jedan, nije glasalo 13 od ukupno 156.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 46. tačku.
  Takođe, odlučivanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Regionalni depoi Srbija voz između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – jedan, nije glasalo 12 od ukupno 156.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 155, od ukupno 156.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 155, od ukupno 156.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 155, od ukupno 156.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Završili smo razmatranje amandmana.
  Pristupamo glasanju u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Regionalni depoi Srbija voz između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo 13, od ukupno 156.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj Predlog.
  Prelazimo na tačku 47.
  Odlučuje se većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog saveznog veća o izmeni Ugovora Saveta ministara Srbije i Crne Gore, Švajcarskog saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze, dohodak, imovinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo 14 od ukupno 156.
  Prihvatili smo i ovaj predlog.
  Tačka 48. Odlučuje se većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700 miliona evra, koji se odnosi na obezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd, koji posluje u Srbiji preko „Koridori Srbija“, d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonica Pojate-Preljina, Moravski koridor.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo 14 od ukupno 156.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 155, od ukupno 156.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko.
  Konstatujem da nismo prihvatili amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700 miliona evra, koji se odnosi na obezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd, koji posluje u Srbiji preko „Koridori Srbija“, d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonica Pojate-Preljina, Moravski koridor.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo 12, od ukupno 155.
  Konstatujem da smo usvojili i ovaj predlog.
  Prelazimo na 49 tačku.
  Odlučujemo većinom glasova.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 2023. između Banke za razvoj Saveta Evrope, Republike Srbije, projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo 14, od ukupno 155.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 154, od ukupno 155.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 2023. između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo 13 od ukupno 155.
  Konstatujem da smo usvojili i ovaj predlog.
  Prelazimo na tačku 50.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavaca i Republike Srbije kao Zajmoprimca, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo 12 od ukupno 154.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Nismo prihvatili amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavaca i Republike Srbije kao Zajmoprimca.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo 12 od ukupno 154.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj predlog.
  Tačka 51.
  Obavili smo pretres u načelu i pojedinostima.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo 13 od ukupno 154.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Nismo prihvatili amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo 13 od ukupno 154.
  Konstatujem da smo usvojili predlog.
  Tačka 52.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo 12 od ukupno 155.
  Konstatujem da smo usvojili predlog.
  Tačka 53.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za 139, nije glasalo 16 od ukupno 155.
  Konstatujem da smo usvojili predlog u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: ponovo ne, imamo jedan glas za, nije glasalo 154, od ukupno 155.
  Nismo prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimaca u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 12, od ukupno 155.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Prelazimo na 54. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 12, od ukupno - 155.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 55. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 12, od ukupno - 155.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 56. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 12, od ukupno - 155.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Čestitam! Možemo i u izbornu kampanju.
  Prelazimo na 57. tačku dnevnog reda.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima kandidata za predsednika i članove Republičke komisije za energetske mreže koje bira Narodna skupština, na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za energetiku, podsećam, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Kandidati za predsednika i članove Republičke komisije za energetske mreže su:
  1. prof. dr Boris Dumnić, kandidat za predsednika,
  2. dr Dragan Veljić, kandidat za člana,
  3. prof. dr Dejan Ilić, kandidat za člana,
  4. Goran Mandić, kandidat za člana i
  5. Nikola Šibulov, kandidat za člana.
  Pristupamo glasanju o predloženim kandidatima.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za predsednika Republičke komisije za energetske mreže izabere kandidat prof. dr Boris Dumnić.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 11, od ukupno - 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala prof. dr Borisa Dumnića za predsednika Republičke komisije za energetske mreže.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Republičke komisije za energetske mreže izabere kandidat dr Dragan Veljić.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo – 12, od ukupno - 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala dr Dragana Veljića za člana Republičke komisije za energetske mreže.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Republičke komisije za energetske mreže izabere kandidat prof. dr Dejan Ilić.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nije glasalo – 14, od ukupno - 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala prof. dr Dejana Ilić za člana Republičke komisije za energetske mreže.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Republičke komisije za energetske mreže izabere kandidat Goran Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo – 12, od ukupno - 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Gorana Mandića za člana Republičke komisije za energetske mreže.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Republičke komisije za energetske mreže izabere kandidat Nikola Šibulov.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 11, od ukupno - 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Nikolu Šibulova za člana Republičke komisije za energetske mreže.
  Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam predsedniku i članovima Republičke komisije za energetske mreže na izboru i poželim im uspeh u radu.
  Prelazimo na 58. tačku dnevnog reda.
  S obzirom da je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu kandidata za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije, pre prelaska na odlučivanje, podsećam da Narodna skupština, na osnovu člana 22. stav 1. Zakona, člana Veća Agencije bira većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Takođe vas podsećam da narodna skupština bira jednog od predložena četiri kandidata za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije.
  Kandidati za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije su:
  1. Vesna Lazarević, sudija Upravnog suda u penziji,
  2. Vladan Joksimović, advokat u Beogradu.
  3. Nikola Savić, radno angažovan u Ministarstvu spoljnih poslova i
  4. Jovana Homen, konsultant na projektu „Jačanje vladavine prava u Srbiji“.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabere kandidat Vesna Lazarević, sudija Upravnog suda u penziji.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo – 12, od ukupno 154.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabere kandidat Vladan Joksimović, advokat u Beogradu.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 143, od ukupno 154.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabere kandidat Nikola Savić, radno angažovan u Ministarstvu spoljnih poslova.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 153, od ukupno 154.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabere kandidat Jovana Homen, konsultant na projektu „Jačanje vladavine prava u Srbiji“.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko od narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova za sve predložene kandidate, za člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije izabrala Vesnu Lazarević.
  Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam članu Veća Agencije za sprečavanje korupcije na izboru i da poželim uspeh u radu.
  Prelazimo na 59. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Narodna stranka, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo – 13, od ukupno 154.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 60. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak - Novo lice, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – jedan, nije glasalo – 12, od ukupno – 154.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Zoran Zečević na sednici 23. oktobra 2023. godine, u 17 časova i 59 minuta, ukazao na povredu člana 107. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni da li je povređen Poslovnik?
  Zaključujem glasanje: nije niko glasao.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Marija Lukić 24. oktobra 2023. godine, u 15 časova i 41 minut, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni po ovom pitanju.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 145, od ukupno – 146.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Ivana Parlić 24. oktobra 2023. godine, u 20 časova 37 minuta, ukazala je na povrede članova 108. i 107. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 145, od ukupno 146 prisutnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da ni u ovom slučaju nije došlo do povrede Poslovnika.
  Dame i gospodo narodni poslanici, hvala, svima i na učešću na ovoj sednici i u radu Narodne skupštine u prethodnih petnaest meseci, pre svega svima vama koji ste uvek i radom i glasanjem i na svaki drugi način, kada je to bilo potrebno podržavali našu državnu politiku jačanja i stalnog razvoja Srbije, što smo pokazali da smo u njoj jedinstveni i složni i da upravo tu slobodnu, samostalnu i nezavisnu politiku u interesu samo našeg naroda vodimo jednako mi u Narodnoj skupštini, kao i predsednik Republike i Vlada koju smo izabrali, i da nakon 17. decembra 2023. godine ostane slobodna, nezavisna i samostalna Republika Srbija. Hvala vam svima.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne Skupštine, zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
  Hvala vam svima.