Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2024.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/34-24

2. dan rada

23.04.2024

Beograd

Sednicu je otvorila: Ana Brnabić

Sednica je trajala od 10:10 do 10:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Dobro jutro svima, dobar dan. Počinjemo sa radom.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 143 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum u Danu za glasanje postoji, ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 197 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Jelena Milošević i Željko Veselinović.
Prelazimo na odlučivanje o Prvoj tački dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima.
Molim vas da glasamo.
Prva tačka dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 168 narodnih poslanika, protiv – 24, uzdržano – dvoje, nije glasalo osam, ukupno prisutno 202 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Zoran Stojanović, Slađana Miletić i Slađana Radisavljević, zajedno sa ispravkom, narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligenski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović i zajedno narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđo Đorđić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narode poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 26 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 179 narodnih poslanika od ukupno 205 narodnih poslanika.
Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Zoran Stojanović, Slađana Miletić i Slađana Radisavljević, zajedno sa ispravkom, narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligenski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović i zajedno narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđo Đorđić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narode poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 25 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 178 narodnih poslanika od ukupno 203 narodna poslanika.
Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Zoran Stojanović, Slađana Miletić i Slađana Radisavljević, zajedno sa ispravkom, narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligenski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović i zajedno narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđo Đorđić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narode poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 25 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 179 narodnih poslanika od ukupno 204 narodna poslanika.
Konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakona stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije “.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 167 narodnih poslanika, protiv – 26, uzdržan – niko, nije glasalo 14 narodnih poslanika od ukupno prisutnih 204.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, u celini.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 165 narodnih poslanika, protiv – 26, uzdržano – dvoje, nije glasalo 11 od ukupno 204 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona i izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice, odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.
Zahvaljujem svima na pažnji i na saradnji.
Hvala mnogo.