O vama se radi.

Poslednja steno beleška

Pitajte poslanike

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Miletić Mihajlović

čeka se odgovor 2 meseca i 24 dana i 2 sata

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Milan Lapčević

čeka se odgovor 2 meseca i 24 dana i 2 sata

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Borisav Kovačević

čeka se odgovor 2 meseca i 24 dana i 3 sata

Struktura Parlamenta