O vama se radi.

Pitajte poslanike

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Poslanik kome je upućeno: Vesna Rakonjac

čeka se odgovor 5 dana i 3 sata

Restitucija

Poslanik kome je upućeno: Marijan Rističević

odgovoreno za 19 dana i 17 sati

Postavljanje pitanja poslanicima - bez odgovora

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Jugović

čeka se odgovor 1 mesec i 10 dana i 8 sati

Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta nakon 5 godine deteta

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 1 mesec i 14 dana i 1 sat

Struktura Parlamenta