O vama se radi.

Pitajte poslanike

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Marija Janjušević

čeka se odgovor 5 meseci i 18 dana i 22 sata

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Boško Obradović

čeka se odgovor 5 meseci i 18 dana i 23 sata

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Miroslav Lazanski

čeka se odgovor 5 meseci i 20 dana i 21 sat

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

čeka se odgovor 5 meseci i 20 dana i 20 sati

Struktura Parlamenta