O vama se radi.

Pitajte poslanike

Питање грађанина

Poslanik kome je upućeno: Vjerica Radeta

čeka se odgovor 24 dana i 10 sati

Питање грађанина

Poslanik kome je upućeno: Veroljub Arsić

čeka se odgovor 24 dana i 9 sati

Питање грађанина

Poslanik kome je upućeno: Gordana Čomić

odgovoreno za 22 sata

Glasanje za Zakon o transfuzijskoj medicini

Poslanik kome je upućeno: Ivana Stojiljković

čeka se odgovor 2 meseca i 5 dana i 12 sata

Struktura Parlamenta