O vama se radi.

Pitajte poslanike

Питање грађанина

Poslanik kome je upućeno: Vjerica Radeta

čeka se odgovor 1 mesec i 23 dana

Питање грађанина

Poslanik kome je upućeno: Veroljub Arsić

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 23 sata

Питање грађанина

Poslanik kome je upućeno: Gordana Čomić

odgovoreno za 22 sata

Glasanje za Zakon o transfuzijskoj medicini

Poslanik kome je upućeno: Ivana Stojiljković

čeka se odgovor 3 meseca i 3 dana i 1 sat

Struktura Parlamenta