O vama se radi.

Pitajte poslanike

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Miletić Mihajlović

čeka se odgovor 1 mesec i 25 dana i 2 sata

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Milan Lapčević

čeka se odgovor 1 mesec i 25 dana i 2 sata

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

Poslanik kome je upućeno: Borisav Kovačević

čeka se odgovor 1 mesec i 25 dana i 2 sata

Struktura Parlamenta