O vama se radi.

Pitajte poslanike

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Marija Janjušević

čeka se odgovor 23 dana i 3 sata

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Boško Obradović

čeka se odgovor 23 dana i 3 sata

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Miroslav Lazanski

čeka se odgovor 25 dana i 1 sat

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

čeka se odgovor 25 dana i 1 sat

Struktura Parlamenta