O vama se radi.

Pitajte poslanike

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Marija Janjušević

čeka se odgovor 4 meseca i 21 dan

ЛАП - Младеновац

Poslanik kome je upućeno: Boško Obradović

čeka se odgovor 4 meseca i 21 dan

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Miroslav Lazanski

čeka se odgovor 4 meseca i 19 dana i 22 sata

93.000 Potpisa

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

čeka se odgovor 4 meseca i 19 dana i 21 sat

Struktura Parlamenta